РИОСВ – Благоевград резолира с „ок” искането на АПИ за ремонт на тунел Кривия при Крупник за над 3 млн. лв.

РИОСВ – Благоевград даде картбланш на Агенция „Пътна инфраструктура” да започне ремонта на т.нар. тунел Кривия на международния път Е-79 в землището на с. Крупник. За рекорден срок от  9 дни инспекцията успя да разгледа уведомлението на АПИ за необходимост от проучвателно-проектантски работи и строителство на тунела и излезе със становище, че инвестиционното намерение не подлежи на задължителна оценка въздействие върху околната среда, тъй като планираният ремонт няма да е нито разширение, нито изменение на пътното съоръжение.

Техническият проект за ремонтно-възстановителни работи обхваща северния портал, тунелната тръба и южния портал, а основната задача на строителите ще е да се приведе профилът на тунела в съотствие с нормативните изисквания за клас на международния път. Привеждането на напречното сечение на тунела към нормативното такова налага понижение в котата на пътната настилка до 60.8 см. Това от своя страна ще наложи да се реконструира и пътят преди и след тунела – 147 метра при северния портал и 107,19 метра при южния.

Ремонтите по тунелната конструкция ще са основно в участъците на навлизане на конструкцията на тунелния профил и на местата, където е необходимо да се осигури нормативно напречно сечение на тунела.
Като ново строителство се предвижда изграждане на съоръженията по част ВиК и противопожарно осигуряване. Това включва направа на противопажарен резервоар с вместимост 80 куб.м и застроена площ от 64.80 кв.м на площадка до обходния път в близост до северния портал на тунела и изграждане на резервоар с вместимост 20 куб.м до южния портал, заграден с ограда.
Самият ремонт ще включва отстраняване на съществуваща замазка, фрезоване на участъците от тунела с недостатъчно напречно сечение, изчукване на бетона от нарушените бетонови повърхности и възстановяване на бетонното сечение с репрофилиращи разтвори, изграждане на дренажна система в тунела, предпазна облицовка по стените и тавана и боядисване на тунела със светлоотразително покритие с обхват по височина 3,00 м, измерена от нивото на тротоарите.
За изпълнението на гореописаните дейности не се предвижда ползване на взрив.
Припомняме, че изпълнител на ремонтните дейности ще бъде ДЗЗД „Геопът тунел Кривия”, включващ софийските фирми „Геострой” АД и „Пътстрой-92” АД. Договорът между АПИ и представителя на консорциума Владимир Вутов бе сключен този март. Според контракта ремонтът трябва да приключи за 420 календарни дни, от които 120 са дадени за проектиране. Ремонтът на тунела  ще струва 3 212 721.60 лв.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *