Топ теми

РИОСВ даде на прокурор незаконния път Рупите-Хераклея Синтика, започнат от община Петрич без ОВОС и през терени, пълни със защитени влечуги

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград сигнализира Окръжна прокуратура за незаконен строеж на прословутия път от минералните извори Рупите и археологическите разкопки на Хераклея Синтика, за който през месец май кабинетът отпусна 1,4 млн. лв. Проблемът е в трасето, което общината прави през защитена територия, вместо да ремонтира съществуващия път до Хераклея Синтика, който е отклонение от главния път Сандански-Петрич и минава северно от с. Рупите и западно от хълма Кожух.

РИОСВ установила, че общината строи през ливадите между Кожух и реката, които са защитена територия, след сигнал, получен на 17 октомври на електронната поща на инспекцията. Още на 24 октомври екоинспекторите се командироват до Рупите и попадат на профилираното трасе на новия път, представляващ зона с широчина на основата 6 метра и височина 20 см. Проверка по картите им показва, че пътят цепи две защители територии – Рупите /за опазване на дивите птици/ и Рупите-Струмешница /за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна/, и по-конкретно минава през териториалния обхват на приоритетния за опазване тип природно местообитание псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea, както и на местата, обитавани от видовете шипобедрена сухоземна костенурка, шипоопашата сухоземна костенурка, леопардов смок и ивичест смок.

РИОСВ констатира още, че строежът се изгражда, без да е проведена, дори без да е започнала необходима по закон процедура за оценка на въздействието на околната среда, както и оценка за съвместимостта на строежа с две защитени зони от Европейската мрежа „Натура 2000”. Тези оценки са задължителни според глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Новостроящият се път липсва и като отразяване в кадастралната карта.

3 дни преди първия тур на вота – на 24 октомври, РИОСВ – Благоевград е дала предписание да се преустановят незабавно всякакви строително-монтажни работи на пътя и е вкарала сигнала в прокуратурата заради „наличие на данни за евентуално извършено престъпление по чл. 278 в, ал. 1 от Наказателния кодекс. Съгласно този член: „Който противозаконно унищожи или повреди защитена територия или местообитание – предмет на опазване в защитена зона, се наказва с лишаване от свобода до три години или пробация, както и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева“.

Проверка на „Струма“ установи, че до края на миналата седмица община Петрич още не бе внесла в РИОСВ искане за оценка на въздействието на околната среда /ОВОС/ по новото трасе. Плановете бяха пътят да бъде завършен до края на тази година. Обществената поръчка за избор на изпълнител вече мина и има избрана строителна фирма, която ще изгради трасето с дължина 2,4 км.

За необходимостта от нов път до античния град, който ежедневно се посещава средно от 200 туристи, се заговори още в началото на годината. Тогава на заседанието си от 31 януари Министерският съвет взе решение да бъде извършена продажба на недвижим имот от 7,7 дка в с. Старчево, собственост на „Напоителни системи” ЕАД, който е в съседство с комплекс „Ванга” в местността Рупите и изключително много затруднява придвижването на автомобилите, които ежедневно превозват туристи до храма на Ванга на Рупите и античния град Хераклея Синтика. Идеята бе като купи държавния терен, общината да ушири пътя към разкопките и направи дотам двулентов път.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *