РСПБЗН – КЮСТЕНДИЛ с мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на жътвената кампания

            На прага сме на тазгодишната жътвена кампания. За да бъде гарантирано прибирането и съхранението на реколтата, е необходимо да се създаде добра организация за пожарообезопасяване и да бъдат изпълнени в пълен обем задълженията, залегнали в Наредба № 8121з-968/19.12.14 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейност в земеделски земи.

            Независимо от мерките, които се предприемат за предотвратяване на пожари, основният фактор за успешната жътва е отговорното отношение на всички участници в кампанията, включително и гражданите. Затова се обръщаме към собствениците на земи, председателите на земеделски кооперации, земеделски производители, ръководителите на фирми, ловци, туристи, пастири, горски работници и всички други граждани, развиващи дейност или просто пребиваващи в земеделските земи, да бъдат бдителни и да спазват следните изисквания:

–  да не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрелост до прибиране на реколтата и изораване на стърнищата

– физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност  и с действията си да не предизвикват възникването на пожари

– в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава паленето на стърнища и други растителни отпадъци, както и използването на открити огнеизточници.

Изисквания за обезопасяване на земеделската техника и съоръжения:

– Акумулаторните батерии да са защитени от удар, вибрации и от попадане на метални предмети върху полюсите;

– Електрическите вериги от оборудването да са защитени със стандартни предпазители, оразмерени за съответните номинални токове;

– Резервоарите за гориво на земеделската техника да нямат външни механични деформации и пропуски на гориво;

– Техниката се осигурява с устройства за защита от статично електричество и стандарти искрогасители;

– Ежедневно след приключване на работа пожароопасните възли и механизми в земеделската техника се почистват от наслоен прах, горими растителни отпадъци, масло и др.

– Земеделската и друга техника се съоръжава с необходимите противопожарни уреди и съоръжения както следва:

Зърнокомбайн:

– 2 прахови пожарогасителя

– 2  пожарогасителя на водна основа 9 литра за пожари клас В

– 1  лопата

– 1  противопожрно одеяло с размери 1,5 х 1,5

– 2  тупалки

Трактор:

– 1 прахов пожарогасител 6 кг.

– 2  тупалки

Ремарке:

– 1  лопата

– 2  тупалки

Товарен автомобил:

– 1 прахов пожарогасител 6 кг.

– 2  тупалки

Физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, са длъжни:

– да уведомяват писмено пожарната служба преди започване на жътва в площи над

100 дка

– да проведат инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задължения като физическа охрана и наблюдение на посевите, както и на участниците в жътвената кампания, за което се изготвя и подписва протокол.

– при започване на жътвата да изпълнят пожарозащитни ивици с ширина не по-малко от 6 м покрай пътища от републиканската пътна мрежа, горски насаждения, сметища, гробищни паркове, ел. стълбове, мачтови трафопостове и др.

– при жътва в площ над 100 дка да осигурят дежурство на трактор с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 м

– да организират наблюдение на площите с посеви чрез подвижни и неподвижни наблюдателни постове, съгласувано със съответната пожарна служба

– да поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън съгласно Наредба № РД-07/08 от 2008 г.

– да спазват изискванията за пожарната безопасност при складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи на грубите фуражи (слама, сено и др.).

– не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 м. от тях.

Районна служба ПБЗН гр. Кюстендил, апелира към гражданите да проявят висока гражданска съвест и отговорност по време на прибирането на зърното и тревния фураж за недопускане на пожари и нанасянето на материални щети.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *