Ръководството на Съюза на работодателите в системата на народната просвета и директори обсъдиха в Благоевград намаляване на административната тежест

Училищата да разработват само тези планове, програми, документация, от които имат доказана необходимост – това са част от исканията на Съюза на работодатели в системата на народната просвета и директорите на училища, които ще бъдат предложени на предстоящия в петък отраслов съвет за тристранно сътрудничество в МОН. Именно за да конкретизират и уточнят предложенията си, ръководството на съюза и школски шефове от цялата страна се събраха на среща в университетския център “Бачиново” на ЮЗУ.
Срещата откри директорът на благоевградското II ОУ Христо Манчев, който е член на управителния съвет на СРСНПБ. Той представи символичните домакини на събитието – началника на Регионалното управление на образованието в Благоевград Ивайло Златанов и областния председателят на съюза, директора на Земеделската професионална гимназия в Сандански Емил Терзийски.
“Темите са наистина много важни и за нас е от голямо значение да чуем колкото се може повече гледни точки. Разбира се, няма да преобърнем системата, но искрено се надявам да направим няколко смислени предложения на предстоящия в петък отраслов съвет”, обърна се към присъстващите председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета Надежда Николчева, която е директор на столичното 31-о СУЧЕМ /Средно училище за чужди езици и мениджмънт/. Тя изтъкна, че административната работа по училищата е свързана с боравенето с общо 51 плана, 27 вида правила, 12 програми плюс механизми, кодекси, стратегии и т.н.

“Действащите директори, а и началниците на регионалните управления сме наясно, че всичко това са част от нещата, които не бива да продължават по този начин. Това е една професионална и педагогическа енергия, изтичаща от пусто в празно, и ако искаме промени от 15 септември, сега е моментът ние да предложим кое да отпадне, кое да се оптимизира. Сигурната съм, че ще предложим неща, които ще са от полза за цялата система”, изрази увереност Н. Николчева, която е част от работната група към МОН, обсъждаща промените.
Началникът на РУО – Благоевград сподели, че процесът за намаляване на административната тежест е двояк и трябва да се случи както от Министерството на образованието надолу към системата, така и по обратния път.

Почетният председател на СРСНПБ Самуил Шейнин определи срещата като миниотраслов съвет и посочи, че един от най-важните въпроси е това дали всяко училище трябва да разработва всички предвидени документи. “Училищата имат различни нужди и поради тази причина категорично не трябва да разработват всички предвидени планове и програми”, каза С. Шейнин.
Предложението на съюза е да се приемат три много важни правила – училищата да разработват само тези планове, програми, документация, от които има доказана необходимост, защото е излишна бумащина и безсмислено да се разработва неща, по които училище няма отношение. С. Шейнин дефинира понятието “доказана необходимост” като наличието на реален проблем в даденото училище. “Например има значителен брой немотивирани ученици. Тогава, разбира се, че училището ще трябва да разработва всичко, свързано с мотивацията. Но защо това трябва да правят и Втора английска гимназия, и други училища, където всички ученици са мотивирани, та даже свръхмотивирани”
Второ, има училища без отсъствия. Защото тогава то трябва да развива теории как да задържа децата, при положение че няма проблем с неизвинените отсъствия. Същото се отнася и до малцинствените групи. Какво да разработва училището, при положение че няма такива ученици” С други думи, не някоя институция, а самото училище най-добре знае проблемите си”, внесе яснота по доказаната необходимост С. Шейнин и допълни, че е по-добре учителите и директорите вътрешно да бъдат убедени в нуждата да направят нещо, отколкото непрекъснато да бъдат задължавани и това да води до понижаване на резултатите.

Съюзът на работодателите предлага съхранението, поддържането и начинът на използване на училищните информации от заинтересованите институции да се определи от МОН. “От разговор с министъра разбрах, че вече има поглед как това да се случи на национално ниво, как да е достъпна тази информационна система до всички заинтересовани и как най-бързо и лесно може да изчерпи всяка една информация, която вече съществува в тази система”, каза почетният председател на СРСНПБ. Той подчерта, че идеята е да не се допуска повторно предоставяне на информация от училищата, след като същата вече е предоставена по надлежния ред, а не едно и също нещо да се иска по сто пъти, тъй като това по думите му създавало хаос и напрежение в системата.
Третото предложение е да не се допуска изискване на непланирани справки за периода 25 юли – 25 август. По този повод С. Шейнин изрази мнение, че е абсурдно директори и учители да се привикват да правят справки по време на отпуските си, тъй като това било нарушение на Кодекса на труда.

От разясненията стана ясно, че преди няколко дни Съюзът на работодателите е пуснал трите разработени предложения като анкета сред директори на училища от цялата страна. Първоначално са постъпили отговори от 129 школски шефове от 8 области, включително и Благоевград, като проучването “за” или “против” въвеждането на тези правила продължава.
“Всички постъпили отговори и на трите въпроса са “да”. Категорично съм убеден, че в България няма да се намери разумен човек, който да отговори с “не”. В дългогодишната си практика като учител и директор, вече 47 години, мога да кажа, че едва ли ще имаме такова единомислие като по тази тема”, обобщи резултатите С. Шейнин, показващи, че всички анкетирани директори до един са за въвеждането на трите правила.
“Категорично считаме, че с предложените от нас правила държавата ще спести хиляди левове и страшно много време, системата ще се успокои, резултатите ще се подобрят. Нали непрекъснато се говори за децентрализация на училищата. Като правило огромна част от директорите са високоотговорни. Те ще разработят най-доброто, даже по собствено желание, и ще го направят много по-качествено, отколкото ако бъдат задължени”, изтъкна част от мотивите за приемането на предложенията Самуил Шейнин.

Говорейки за реда, условията за събиране и систематизиране на информацията от образователните институции, той коментира, че в понеделник е разговарял с министъра на образованието Красимир Вълчев и вече има заповед от него, определяща условията и реда за събиране на справки. Почетният председател на СРСНПБ попита присъстващите дали са получили и са се запознали с министерското разпореждане, на въпроса положително отговори началникът на РУО. По-късно Ивайло Златанов разясни пред репортер на “Струма”, че въпросната заповед съдържа текст, поясняващ, че отсега нататък писмата за справките и информацията, разпоредени от МОН, ще бъдат с подписа и името на заместник-министъра на образованието Таня Михайлова. Тоест тя пряко ще отговаря, прецизира и контролира изискваните данни и информация от образователните институции.
Всъщност за проблема с бумащината по училищата призна и самият министър на образованието при идването си в Благоевград в началото на месец октомври м.г. На работна среща с директорите тогава Красимир Вълчев чистосърдечно призна, че един от приоритетите в работата му е да промени културата на своите служители и те да престанат безразборно да изискват справки от училищата.

“Оказа се, че паразитно големият брой справки, изисквани от училищата кой както му скимне, идва от липсата на координация между дирекциите в министерството и респективно регионалните управления на образованието”, анализира Надежда Николчева. Тя изрази недоумение защо въпреки наредбата за електронния подпис и електронната документация от миналата година всичко все още се носи на хартия в РУО. “Какво е това електронно правителство, а пращаме чистачката или домакинката да носи всичко на ръка”, чудеше се председателят на СРСНПБ и подчерта, че заповедите на министъра и зам. министъра вече са с електронни подписи, а директорите не можели да използват техните.
В дебатите се включиха и председателят на Синдикалния регионален съюз на КТ “Подкрепа” – Благоевград Ирина Андонова, директорите на VI СУ Димитър Арабаджиев и на II ОУ Христо Манчев, техни колеги от страната, както и деканът на Факултета по педагогика към ЮЗУ “Н. Рилски” доц. д-р Траян Попкочев.

“От десетина дни обменът между РУО и МОН е само и единствено в електронен формат. Надявам се този формат да се случи и по-надолу в системата – обменът между РУО и училищата”, каза Ивайло Златанов. Той призна, че му е безкрайно неприятно да вижда опашки от чакащи директори в коридорите на регионалното управление. “Нашата област е голяма. Изчислил съм, че като изключим колегите от Благоевград останалите над 100 директори пропътуват средно по 80 км, за да донесат в РУО например хартиения формат на избора на учебници, при положение че има електронна система с индивидуален достъп на учителя”, заяви Ивайло Златанов, а председателят на СРСНПБ поясни: “Всички сме наясно, че това не са приумици на регионалните управления на образованието”.
По отношение на разискваните три предложение за редуциране на административната тежест Ив. Златанов изрази мнение, че изходът е в унифициране на документите в по-голяма степен. “Не е нужно всеки да мисли правила и механизми, а това да идва като готов формат надолу в системата. Не всеки знае ще има или не училищен тормоз и е логично този механизъм да бъде разработен. Той обаче трябва да идва до директорите и учителите в почти готов вид”, сподели позицията си началникът на РУО.
Наред с предварителната набелязаните теми бяха повдигнат и други въпроси, като например изискванията на пожарната, заради които ръководители на образователни институции се оплакаха, че харчат от делегираните бюджети по 1000 лв. само за една специална противопожарна врата.

Акцент бе поставен и на очевидно притесняващия всички в гилдията нов регламент за защита на личните данни. “Съюзът е поръчал и в началото на септември ще имаме изготвен браншови кодекс, който ще бъде одобрен от Комисията за защита на личните данни. Кодексът ще важи за гилдията и оттам нататък за всяко училище. Така няма да има нужда от разработването на отделни вътрешни правила”, успокои директорите Н. Николчева.
Във втората част на срещата бяха обсъждани промените в Закона на професионалното образование.
Дали исканията на СРСНПБ и директорите ще бъдат приети, ще стане ясно след заседанието на отрасловия съвет, насрочено за 24 август.
СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *