Самоковската „Хидрострой БГ-63” удари конкурентите с 20% по-ниска цена и спечели поръчката за ремонт на покрив на общинска сграда в Банско с оферта 26 730 лв.

Самоковската фирма „Хидрострой БГ-63“ ЕООД, представлявана от Боян Захариев, ще ремонтира покрива на общинската сграда на улица „Тодор Александров“ в Банско, където се помещаваше офисът на електроразпределителното дружество.  Фирмата е предложила най-ниска цена за изпълнение на обявената от общината обществена поръчка „Ремонт на покрив на сграда, находяща се в ПИ, с идентификатор 02676.501.391 по КК и КР на гр. Банско”, чиято прогнозна стойност с ДДС е в размер на 39 920 лева.

Предложената от фирмата цена за извършване на ремонтните дейности е 26 730 лева с ДДС и е с над 13 хил. лева под обявената прогнозна стойност за изпълнение на поръчката и с над 20 на сто по-ниска от средната, дадена от останалите трима участници в процедурата. Предложените от тях цени с ДДС са: „Козирог-  95“ ЕООД – Самоков, представлявана от Юлиян Димчев, е дала ценова оферта в размер на 34 658 лева, „Парсек Груп“ ЕООД – София, представлявана от Бончо Бонев – 35 532 лева, и „МИГ БИЛД РУСЕ“ ЕООД, представлявано от Марийка Кирчева – 37 527 лева.

Заради ниската предложена цена от „Хидрострой БГ-63“ ЕООД и спазвайки разпоредбите на чл. 72 от ЗОП, комисията е дала 5-дневен срок на участника да представи обосновка за формирането на цената за изпълнение на поръчката. В нея фирмата е посочила, че влаганите материали за извършване на строително-монтажните работи ще се доставят от дългогодишни партньори на преференциални цени, а строителната механизация, която ще се използва при изпълнението на поръчката, е собствена и няма да се налага извършване на допълнителни разходи по наемане на същата.

Тъй като за изпълнението на поръчката към момента няма осигурено финансиране, тя е обявена при условията на член 114 от Закона за обществените поръчки. Проектът на договор, който предстои да бъде подписан с избраната фирма, е с клауза за отложено изпълнение, което дава възможност на двете страни – възложителя и изпълнителя, за прекратяване на договора след изтичане на тримесечен срок от подписването му, в случай че финансиране не бъде осигурено.

От община Банско съобщиха, че средства за ремонта на покрива на сградата ще бъдат предвидени в бюджета на общината за 2019 година.

ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *