Само софийски фирми избрани да строят новите детски градини и пристройката към VІІ СУ в Благоевград за 7.3 млн. лв.

Само софийски фирми получават поръчките да проектират и строят три нови детски градини и пристройка към VІІ СУ „Кузман Шапкарев“ в Благоевград. Четирите учебни сгради се финансират по спечелен  от екипа на кмета инж. Румен Томов проект по програмата на Министерство на образованието и науката „Изграждане, пристрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ (2020-2022). Шефът на правния отдел в общината Станислава Иванова е председател и на двете комисии, натоварени да проведат двете процедури, и в рамките на два дни бяха огласени становищата им за допускане до финала за отваряне на ценовите оферти.

Три от обектите на обща стойност 5 306 541,36 лв. се дават на регистрираното в район Средец в София ВДХ АД, представлявано от Момчил Борисов. От Търговския регистър е видно, че дружеството е наследник на „Водстрой 98“. ВДХ АД в обединение „Школото“ ДЗЗД с придобилата го през 2016 г. фирма „Хидрострой“ АД са единствени, допуснати до финала на поръчката за проектиране и изграждане на пристройка към VІІ СУ. Трите благоевградски фирми, които бяха конкуренция за обекта „Престиж Бизнес-93“ ООД, „Растер Юг“ ООД и „Ай Би Си – Консулт“ ЕООД, са отстранени по различни причини и общ знаменател открити несъответствия с изискванията на възложителя в техническите им предложения. Единствено ВДХ АД е допуснато до отваряне на ценова оферта и предложението на дружеството е за 1 587 883,36 лв. с ДДС, само с 67,64 лв. по-малко от обявената прогнозна стойност на поръчката.

От протокола на комисията, с който се предлага на кмета на Благоевград да сключи договор за изпълнение, е видно, че времето за проектиране е 330 календарни дни, а за строителство – 390 дни.

ВДХ АД е единствената фирма, стигнала до отваряне на ценови оферти и за проектиране, изграждане и авторски надзор на две от трите детски градини, тази в кв. Баларбаши, и втората срещу Изчислителния център в края на парк Скаптопара. Най-малката сграда е в кв. Баларбаши и е планирана за 3 групи малчугани. Мястото за нея е на ул. „Цар Борис І“, точно над кооперацията с № 23. Предложената от софийското дружество сума за изграждането й е 1 779 495,72 лв. с ДДС. Офертата на ВДХ АД за проектиране и строителство на градината при Изчислителния център е за 1 939 162,28 лв. с ДДС. Третата детска градина в жк „Еленово“- 1 под заведение „Шатрата“ най-вероятно ще се строи от столичната фирма „Стреза“ ЕООД на Янко Шумков. Само тя е допусната до отваряне на ценовата оферта, която е в размер на 1 939 617,66 лв. с ДДС.

Конкуренти на двете столични дружества за детските заведения бяха благоевградската  фирма „Унвиверсал Строй Консулт“ ООД на Георги Ганджов, Петър Парашкански и Чавдар Узунов, която беше депозирала оферти и за трите обекта, и обединението „Пи Ем Благоевград” ДЗЗД, включващо столичните фирми „Пи Ес Ем Пропърти“ ЕООД, собственост на Иван Даскалов, и „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД, на който той е управител и според данните в Търговския регистър е собственост на „Ай Би Пи Мениджмънт“ ООД на Паулина Г. Христова и Михаела П. Христова.

Предстои комисията, провела поръчката за трите детски градини, да излезе със становище и препоръка до вр.и.д. кмета на Благоевград да сключи договори за изпълнение.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *