Сигнал до Б. Борисов вади стари фирмени прегрешения на директора на РСЗ – Благоевград Ст. Поповска, доносът подаден от службата, но под измислено име

Шефката на Регионалната служба по заетостта /РСЗ/ в Благоевград Станислава Поповска попадна под ударите на Закона за държавния служител и Закона за конфликт на интереси. В сигнал до премиера Бойко Борисов с копия до министъра на труда и социалната политика, и.д. на Агенцията по заетостта, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, кмета на Благоевград, областния управител и депутата от ГЕРБ Даниела Савеклиева миналата седмица Поповска бе обвинена от съгражданката си Стефка Иванова Петрова, че в продължение на 14 г. е оглавявала РСЗ, погазвайки няколко члена от двата закона.

Според автора на сигнала Поповска, която е директор на РСЗ – Благоевград от 30.09.2002 г., е акционер в „Пиринска туристическа компания Предел” АД, представляна от сестра й Дарина Тодорова Мицева-Джорова.

На 5 октомври 2016 г. Поповска е прехвърлила дружествения си дял в размер на 1800 лв. от дружество „ГТХ-Пиринпласт” ООД на правоприемника Зоя Благоева Поповска. Адресът на управление на „ГТХ-Пиринпласт” е същият, както и на „Пиринска туристическа компания Предел” – ул. „Ив. Михайлов” №58 в Благоевград, а негови управители са Христина Шамова и Дарина Мицева-Джорова. Това означава, че Станислава Поповска 14 г. е ръководела службата в нарушение на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за държавния служител, според който „не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация”.

Според автора на сигнала целта на закона е не само да се попречи на възможността за незаконно обогатяване чрез използване на служебното положение на лице, заемащо публична длъжност, но и да и се изключи каквото и да е съмнение, че в работата му това лице се ръководи от частен интерес.

„ВАС вече е имал възможността да се произнесе, че дори само възможността съществуващият частен интерес да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на задълженията води до състояние, което е обществено опасно, укоримо и като такова не бива да бъде допускано”, цитира съдебно решение Петрова, без да посочи по кое точно дело върховните магистрати са направили такова тълкувание.

Според сигнала още с постъпването си на работа като директор на РСЗ фирмите, в които Поповска е собственик и акционер, са ползвали субсидирана заетост по Закона за насърчаване на заетостта, а към момента на назначаването й в службата тя все още е изпълнявала длъжността изпълнителен директор на Мелничен комбинат „Рила С.Т.Х.” – напуснала го е на 5 ноември 2002 г., т.е. след 35 дни, което всъщност е един разумен срок за отразяване на фирмени промени в Търговския.регистър.

Любопитното е, че Стефка Петрова е посочила като свой адрес за връзка на институциите с нея същия адрес, където са регистрирани и фирмите с участието на Станислава Поповска – ул. „Ив. Михайлов” №58 в Благоевград. На този адрес е и самата Регионална служба по заетостта.

„Не съм запозната със сигнала, но и категорично в РСЗ нямаме служителка с име Стефка Петрова, имаме Стефка Зашева – коментира вчера Ст. Поповска. – В компетенциите на работодателя ми е да прецени има ли в случая конфликт на интереси, но самата аз смятам, че съм спазила всички изисквания на Закона за държавния служител”, обясни тя.

Ако подателят се е скрил зад измислено име и адрес, то новата Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, която пое работата на Комисията за конфликт на интереси, най-вероятно изобщо няма да разгледа сигнала със стари фирмени прегрешения на Ст. Поповска, защото в правилника й за работа изрично е записано, че не се работи по анонимни доноси.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *