Скръбна вест! Почина професор Кино Лазаров

На 84 години почина професор д-р Кино Лазаров – един от големите български юристи. Това съобщи legalworld.bg.

Без всякакво съмнение проф. Лазаров е изиграл основна роля за развитието и модернизирането на българския административен процес, който, за разлика от останалите звена на българската правна система, никога не е бил критикуван от Европейската комисия.

Проф. Лазаров е създател на първия български закон, основан на общата клауза за обжалване на административните актове и на основните принципи на френското административно право – Закона за административното производство от 1970 г. По негова инициатива тези основни положения са заложени по-късно и в действащата Конституция на България. Като член на комисията по създаване на Конституцията проф. Кино Лазаров е и един от основните поддръжници за създаването на Върховен административен съд. Председател е на Комисията по създаването на първия български Административнопроцесуален кодекс (2006 г.). Председател е и на комисията по изработване на проект за Административнонаказателен кодекс.

Автор е на повече от сто научни съчинения в областта на административното право и процес (монографии, учебници, студии и статии). Негови трудове са публикувани във Франция, Германия, Русия, Полша, Чехия и Словакия. Едни от най-важните монографии за българското административно право и процес и до днес са тези за принудителните административни мерки и недействителността на административните актове. Под научното ръководство на проф. Лазаров се формира цяло едно поколение от специалисти в тази материя, чиято значимост днес е оценявана по достойнство, но в миналото бе доста пренебрегвана. Последното допълнено и преработено издание на учебника на проф. Лазаров по административен процес е от 2012 г.

Без съмнение Кино Лазаров е един от учените и законотворци, които успяха да придадат истински практически смисъл на трудовете и законопроектите си. До голяма степен това се дължи и на сравнително немалкия съдийски стаж на проф. Лазаров. Друг такъв пример в областта на цивилистиката е проф. Живко Сталев, който също е започнал юридическата си практика като съдия.

Не на последно място, Кино Лазаров е автор на редица лирични и сатирични стихосбирки, които са ясно доказателство за неговата разностранна личност и за разнообразния му литературен талант.

Проф. Лазаров е бил член на три консултативни съвета по законодателството към Народното събрание. Носител е на орден “Кирил и Методий” I-ва степен.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *