Зам. кметът на Кюстендил Н. Каратова: И съдебните изпълнители не могат да се справят с тежкия проблем – дългосрочно несъбрани данъци и такси към общината

При слаб интерес от страна на общински съветници и граждани в залата на Драматичния театър в Кюстендил премина обществено обсъждане на изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Кюстендил за 2019 г. и състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 година. Обсъждането бе организирано от председателя на ОбС Михаела Крумова.
Зам. кметът по финансите на община Кюстендил Надя Каратова в резюме представи изпълнението на общинския бюджет за 2019 година, приет от ОбС през януари 2019 година с начален размер 45 млн. лева. През годината са направени 8 корекции. Надя Каратова уточни, че корекциите са били под формата на вътрешни, компенсирани промени и с Решение 43 от декември миналата година на ОбС бюджетът е с утвърден годишен план 49 млн. и 353 хил. лева, с приходи 48 691 700 лева, субсидиите и трансферите за делегирани дейности са с 16,60% повече от 2018, или с 3 212 200 лева. С 11% са събрани налози от местни дейности, или със 760 00 лева повече.

Другите цифри, посочени от зам. кмета Надя Каратова, са събрани пари от собствени приходи – 11 192 000 лв., от данъчни приходи след увеличението на данъка върху МПС в общинската хазна за влезли с 471 700 лева повече.  Събираемостта на данъка върху недвижими имоти е 71,74%, като средният за страната е 72%. При туристическия данък има ръст с 3000 лева повече, но събраните средства са символични – 31 700 лева. Има намаление при събираемостта на патентния данък – 154 000 лева.

Надя Каратова посочи, че през 2019 година от изнесени данъчни каси по селата са събрани 18 223 лева.
По думите на зам. кмета по-малко с 40 000 лева в сравнение с 2018 година са събрани от преписки по държавни и частни съдебни изпълнители. Към държавен съдебен изпълнител са изпратени 558 преписки за сумата от 508 556 лева, а събраните средства са 260 201 лева. Към частните съдебни изпълнители са изпратени 966 преписки за 1 459 292 лева, а събраната сума е в размер на 541 007 лева.

„За съжаление и съдебните изпълнители в нашия град не могат да се справят с тежкия проблем, който имаме – дългосрочно несъбрани данъци и такса за битови отпадъци от регистрирани фирми в Кюстендил, но които нямат свои представители. Това е пречка за започване на изпълнително производство”, каза Надя Каратова.

Отчита се с 9% спад в събираемостта от общински такси – с 229 000 лева по-малко, най-малко са събрани пари от такса техническа услуга – 134 000 лева, от битови отпадъци по-малко са събрани 60 000 лева, такса за детска градина с 34 000 лева по-малко.

„Това е и в резултат на нашата политика за стимулиране на младите хора, където има освободени категории деца от заплащане на такса за детски градини“, каза Надя Каратова.

Намаление на събираемост се наблюдава и при таксите за пазарите и платените паркинги с около 22%. Единственият ръст, който се наблюдава при неданъчните приходи, са събраните средства от лихви, глоби и неустойки, като са събрани повече от 140 000 лв. спрямо 2018 г.
Разходите през 2019 година са повече, от тях трудови – 60%, разходите за издръжка – 33,7%, общо текущите разходи на община Кюстендил са 7 342 500 лева, или с 20% са нараснали спрямо 2018 година
За ремонт на улици са похарчени 2 382 600 лева, те са вложени в 192 улици за 62 888 кв.м площ. През миналата година общината е дала 3 544 700 лева за погасяване по главници към дългове и заеми. Платени са и 181 300 лева такси, лихви и комисиони.

В началото на 2019 г. общинският дълг е бил 10 519 800 лв., като той се формира от облигационния заем и кредити към фонд ФЛАГ. Към края на 2019 г. общинският дълг е в размер на 7 290 000 лв. Той се е формирал от облигационния заем – 6 020 000 лв., и 1 270 000 лв. по фонд ФЛАГ.

През 2019 община Кюстендил е изпълнявала 21 проекта, от които 15 са инвестиционни и останалите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Подписани са нови 10 проекта.

ГЕРГАНА ИВАНОВА


Публичното обсъждане бе в залата на Драматичния театър

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *