След жалба на екскмета Р. Томов! Административен съд отмени решение на ОбС – Благоевград за орязаните в бюджета 400 хил. лв. за фестивал „Милениум”

Административен съд отмени решението на ОбС – Благоевград за промени в бюджета на община Благоевград за 2020 г. след жалба на бившия кмет Румен Томов, подадена преди да бъдат прекратени пълномощията му. Той оспорва решението, прието на общинската сесия на 26 ноември миналата година, с което планираните разходи в културната програма за организиране и провеждане на музикален фестивал „Милениум“ са намалени с 400 000 лв., а разходите за инвестиционни дейности са увеличени със 700 000 лв. Решението е взето по предложение от 16.11.2020 г. на ПП ГЕРБ, местна коалиция ЕНП, Група на зелените, Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, ПП АБВ, ДПС, ПП „Глас народен“, ПП „МИР“, след като преди това е разгледано и обсъдено в няколко комисии. На 9 декември 2020 г. кметът Румен Томов връща решението за ново обсъждане, но след като не е прегласувано, се възползвал от правото си да сезира Административен съд – Благоевград. Делото е разгледано от тримата съдии Ваня Вълкадинова, Иван Петков и Димитър Узунов, които считат жалбата за основателна, тъй като процедурата по приемане на решението е проведена без публикуване на предложението за изменение на бюджета на ОбС за 2020 г. с мотивите за това и без публично обсъждане.

В преписката липсва протокол, че предложението за изменение на бюджета за 2020 г. е разгласено чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин не по-късно от 7 дни преди обсъждането, съответно не е проведено публично обсъждане на проекта за изменение на бюджета с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена и пр. Освен това не са посочени мотиви за изменение на бюджета за 2020 г. чрез прехвърляне на средства от една дейност за друга, включително чрез увеличаване на разходната му част. Мотиви на вносителите на предложението не са изложени и при самото му обсъждане от общинските съветници на заседанието на 26.11.2020 г., като разискванията преди гласуването не съдържат конкретна обосновка за необходимостта от прехвърлянето на средствата от културната програма за инвестиционни дейности. Тъй като липсата на мотиви е съществено процесуално нарушение и наред с това решението на ОбС – Благоевград противоречи на Закона за публичните финанси, то е отменено. Решението на Административен съд не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА  

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *