СЛЕД ЗАПИСВАНЕТО НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ! 21 класа с осмокласници в Пиринско под норматива за минимален брой ученици, закритите паралелки стават 8

21 паралелки с осмокласници в Пиринско са под норматива за минимален брой от 18 ученици в клас, стана ясно след записването на трето класиране от приема в 8 клас в неспециализираните училища от област Благоевград за учебна 2018/2019 г.

Както „Струма“ писа, заради липса на кандидат-гимназисти на първо класиране със заповед на началника на Регионалното управление на образованието Ивайло Златанов бяха закрити 7 паралелки в 6 училища в Пиринско. Още една паралелка в Разложката професионална гимназия ще бъде закрита, с която закритите паралелки стават 8.

Коментирайки приема след основно образование, Ивайло Златанов сподели, че в Регионалното управление на образованието е извършен цялостен анализ на ситуацията след трето класиране. За проучване спецификата на съответните населени места от директорите на 21 училища с паралелки под норматива, от кметовете на общини, в качеството им на първостепенни разпоредители с бюджета, е изискано писмено становище относно възможностите и целесъобразността от съществуването на паралелките под нормативно определния минимум. Държавен прием за предстоящата учебна година няма да има в специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ с 8 записани ученици след трето класиране на Разложката професионална гимназия. Там е проведен педагогически съвет, на който е обсъждана възможността за попълване на паралелката в срок до 10 септември и е изразено становище, че на територията на общините Банско и Разлог няма незаписани кандидат-гимназисти и няма реална възможност за завишане броя на учениците. Проверка в електронната платформа за приема показва, че 8-те записали се в същата паралелка ученици са заявили като следващо желание паралелки по други професии в същото училище и има реална възможност за тяхното насочване.

Останалите 20 паралелки с под 18 ученици няма да бъдат закривани, в тях по изключение държавният план-прием ще се извършва до 10 септември. За община Благоевград това са специалност „Електрообзавеждане на производството” на Благоевградската професионална гимназия със 17 записани ученици и специалност „Кетъринг“ на Професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ с 16 ученици. В общината има некласирани ученици и такива, на които им предстои полагане на поправителни изпити. Освен това при закриване на една от двете паралелки, насочването на учениците ще доведе до смяната на професионални с профилирани паралелки.

В община Гоце Делчев под минимума са Обединено училище /ОбУ/ “Св. Паисий Хилендарски“ в с. Корница с 14 ученици и ОбУ “Петър Берон“ в с. Лъжница със 17 осмокласници. За запазване на паралелките и готовност за дофинансиране писменото си становище е изразил кметът на общината. Паралелката по „Горско стопанство“ на гоцеделчевската ПГ по МСС „П. К. Яворов” е със записани 16 ученици. При закриването й обаче няма накъде да бъдат насочени кандидат-гимназистите, тъй като в останалите утвърдени по държавен план-прием паралелки на територията на града има общо 8 незаети места. По данни на директорите на основните училища в общината има ученици, на които предстои полагане на поправителен изпит и евентуално участие в приема.

В община Гърмен трудности с приема изпитват СУ „Йордан Йовков“ в Рибново с 14 ученици и обединените училища в Дебрен, Дъбница и Долно Дряново, съответно с 9, 14 и 16 записани осмокласници. В РУО са постъпили мотивирани искания от директорите на посочените училища, както и на обществените съвети към тях за запазване на паралелките с оглед на запазване статута на училищата като обединени и риска от отпадане на ученици от училище, ако паралелките бъдат закрити. Положително становище за запазване на маломерните паралелки е дала и община Гърмен.

В паралелката с профил „Хуманитарен“ на СУ „Васил Левски“ в петричкото село Коларово след трето класиране има записани 15 ученици. Училището е единствено в населеното място, което осъществява прием в 8 клас. В него като средищно се обучават и ученици от съседни населени места, което има и социален ефект за жителите им. Предвид анализа на реализирания прием в училищата в община Петрич, няма реална възможност за насочване на учениците от паралелката, ако същата бъде закрита, затова тя ще бъде запазена.

На територията на община Сатовча има 4 паралелки, в които записаните след трето класиране са под минимума от 18 ученици. Обединеното училище в Плетена е с 8 ученици в профилираната си паралелка по „Икономическо развитие“. Паралелката с профил „Хуманитарни науки” на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ в Сатовча е със 17 осмокласници, а тази по икономическо развитие е със 15. Профил „Хуманирани науки“ на СУ „Св. Климент Охридски“ в Слащен също е с 15 записани ученици. Писмени положителни становища за запазване на паралелките под минимума са дали кметът на община Сатовча и председатеят на Общинския съвет.

В СУ „Н. Вапцаров“ в Хаджидимово са предложени две идентични паралелки, за които има класирани общо 37 ученици. Съгласно наредбата за финансирането на инстутициите в системата на предучилищното и училищното образование при недостатъчен брой ученици в неспециализираните училища могат да се сформират паралелки с по 15 ученици, като следва те да бъдат разпределни равномерно в двата класа.

В съответствие с писмо на МОН за осигуряване на прием в професионалните гимназии и възможни варианти за запазване на паралелки с класирани ученици под минималния брой по изключение държавен план-прием до 10 септември ще се извършва и в специалност „Организация на туризма и свободното време”, където има едва 11 записани ученици в Професионалната гимназия в Якоруда и в „Експлоатация на автомобилния транспорт“ със 17 осмокласници в Професионалната гимназия по транспорт в Разлог.

Три маломерни паралелки след 7 клас има и в община Симитли. След трето класиране Обединеното училище в Долно Осеново е с 14 осмокласници. Паралелката по „Природни науки“ на СУ – Крупник е с 13 ученици, а тази по „Икономическо развитие“ на СУ – Симитли е с 11 записани. Училищата обаче са единствени в съответните населени места и ако маломерните паралелки бъдат закрити, ще бъде ограничен достъпът до образование на децата в задължителна училищна възраст. Подкрепата си за запазване на паралелките декларира кметът на община Симитли и Общинският съвет.

Така след закриването на 8 паралелки, 18 от общо 55-те училища в Пиринско, обучаващи гимназисти, ще извършват по изключение държавен план-прием до 10 септември, т. е. ще продължават да записват ученици седмица до началото на новата учебна година.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

 

 

 

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *