След половин година работа на експертите Финансовият анализ сочи: 4,08 лв. за кубик вода в Разлог при самостоятелно ВиК дружество

4.08 лв. трябва да е цената на един кубик вода в Разлог, за да може да съществува самостоятелно ВиК дружество в града. Това показват данните на  изготвения от общината финансово-технически  анализ. От тази цена 2.18 лв. е сумата на куб.м за доставяне на живителната течност, 1.34 лв. е стойността за отвеждане и 0.56 лв. за пречистване. Получената стойност е почти двойна от цената, която заплащат жителите на Разлог и съставните села към момента.

Анализът беше изготвен след решение на извънредно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 11.12.2018 година. Тогава единствената точка от дневния ред беше „Разискване и обсъждане на възможности за излизане на община Разлог от ВиК Асоциацията и създаване на общинско ВиК дружество”.

Със свое решение, записано под номер 225, съветниците упълномощиха кмета на община Разлог да възложи на независим консултант изготвянето на финансово-икономически и технически анализ на „ВиК Благоевград“ ЕООД в частта, обхващаща неговата дейност на територията на община Разлог, както и прогнозна цена на водата, в случай че община Разлог прекрати членството си в Асоциацията по ВиК – Благоевград.

Според заключението на анализа при реализираната инвестиционна програма за последните четири години, ако дружеството е трябвало да осигури тези средства без държавна помощ – само за сметка на приходите от доставка, отвеждане и пречистване, себестойността на 1 куб.м вода би била 3,14 лева, което от своя страна би довело до формиране на минимална крайна цена за доставяне, отвеждане и пречистване от 3.77 лева с ДДС.

„Действително цената, която показва анализът, не е малка. Хубава или лоша, цифрите показват точно това, ако трябва да се финансира в следващите години в съответните ресурси и средства, за да може  ВиК системата да работи сравнително добре. За съжаление този анализ показва, че  във водопроводните и канализационни мрежи трябва да се инвестират много пари и е трябвало да се инвестира и досега. Но това, което виждам, е, че в годините назад във времето може би по една или друга причина са изпуснати възможностите за финансиране в по-голям обем и тук е мястото да кажа, че за жалост нямаше консолидация за ВиК Асоциацията, която можеше да се възползва от един доста сериозен финансов безвъзмезден ресурс и да се финансират тези проблемни неща, които констатираме, и то не само в нашата община. Това, което излиза като проектна цена, дали ни харесва, или не, това са фактите. Добре е да уточним, че това трябва да бъде цената, за да може дружеството да се издържа и да прави инвестиции, без да ползва външно финансиране. Тук коментираме хипотезата за общинско търговско дружество и когато стане такова, то няма да има възможност да получава финансиране от държавата чрез МРРБ, съответно няма да има възможност да получава помощи от общинския бюджет и трябва да работи единствено и само от собствените си приходи. Анализът показва, че в този сектор трябва да се инвестира сериозно”, каза кметът на Разлог Красимир Герчев и допълни: „Това е много висока цена и аз съм притеснен, че ако се отиде на един такъв пазарен принцип самата икономическа ситуация, в момента населението едва ли ще издържи. Това е сериозна цена и не знам дали тя е социално поносима. Това е един от факторите, които КЕВР изследва, затова съм притеснен, че ако трябва да се работи по този начин и това бъде цената на водата, категорично не съм съгласен с такава политика”, заяви градоначалникът.   

Състоянието на ВиК мрежата на територията на общината е трагично, сочи анализът. Според данните в него общата дължина на вътрешната и външната водопроводна мрежа в град Разлог е малко над 78 км, като около 57,9% от мрежата е от етернитови тръби, 29,8% от стоманени тръби, 0,3% GI тръби и 12% PE тръби, положени през последните години с цел подмяна на повредени етернитови или стоманени тръби. Обобщено, от цялата ВиК мрежа едва 20% е от полиетиленови тръби, чийто срок на експлоатация е под 10 години и е с най-дълъг експлоатационен срок по технически данни. От останалата ВиК мрежа 61%, или близо 29 километра, е от етернитови тръби, които се експлоатират над 50 години, и 19%, или 8.8 км, стоманени тръби с експлоатационен срок над 40 години.

Фрапиращи са цифрите и на загубите на вода по водопроводната мрежа, които показват над 75%, те се дължат основно на лошото състояние на водопроводната мрежа. При реализиране на предвидените инвестиции се очаква загубите да достигнат 10% едва през 2033 година.  Изводите от анализа са, че цялата система се нуждае от ремонт, тя е лошо поддържана и често се появяват повреди.

Според плана за инвестиции, за да се подобри ВиК мрежата и да се стопят загубите, в следващите 16 години трябва да бъдат вложени 40 420 217 лева, в които са включени както инвестиционните разходи за водопроводната и канализационна мрежа, така и за ПСОВ.  По-тежко е състоянието на водопроводната мрежа, за където са предвидени над 22 млн. лева за неотложни разходи. От съставните села най-сериозни инвестиции трябва да бъдат направени в Годлево – над 3.7 млн. лева. В тази сума  освен водопреносната мрежа е включен ремонт и на довеждащия водопровод, като само за него са необходими над 2.6 млн. лева, а общата дължина на двата е над 20.5 км (над 14.5 км довеждащ водопровод и близо 6 км водопреносна мрежа вътре в селото).

Следва Елешница, където неотложните инвестиции също възлизат на над 3.3 млн. лева, и Бачево – с над 2.3 млн. лв. За Разлог предвидените неотложни инвестиции за водопреносна мрежа и довеждащ водопровод са в размер на над 5.6 млн. лева. В отделно перо от града са инвестициите, които трябва да бъдат направени за курорт Предел – над 1.7 млн. лв., и Бетоловото – над 1.1 млн. лв.

Най-малки са необходимите инвестиции в Баня, където според анализа неотложните такива възлизат на 497 760 лева. 

Обобщено, за да има Разлог самостоятелно ВиК дружество, жителите на общината трябва да заплащат по-висока крайна цена на кубичен метър вода, отколкото в момента. 

Във финансовия анализ е посочено, че финансирането на инвестициите е изключително важно за достигане съответствие с националните и европейските изисквания, постигане на финансова и техническа устойчивост и социална поносимост за потребителите. Необходимо е да бъде подобрено качеството на услугите и ефикасността на ВиК оператора в съответствие с добрите европейски практики. Само със средства, акумулирани от оператора, инвестицията не би могла да бъде осъществена без значително увеличение на крайните цени за потребителите.

Финансовият директор на общината Тодор Дамянов, който е изготвил анализа заедно с директора на дирекция ИБДЕ Ваня Илиева, поясни, че той е изготвен въз основа на входните данни, които са получени от ВиК, и представляват реална оценка на моментното състояние на разходите на дружеството по направления. Тези разходи са взети като осреднена стойност на база 4-годишен период, за да се избегне цикличност на разходите и да има по-реални разходи при определянето им в анализа. Основно това, което е използвано като информация, е необходимостта от неотложните ремонтни дейности, които трябва да бъдат осъществени във ВиК мрежата през следващите години. Информацията отново е от оператора и е представена по обекти, по населени места, като са разделени на разходи за водопровод, канализация, разходи за пречиствателна станция.

Използвани са и статистически данни от НСИ – допусканията на национално ниво за развитие на икономиката, демографско развитие, инфлация и всички данни, които могат да представят в достатъчно реалистичен модел развитието на цените, на потреблението и разходите като цяло, за да бъде извлечена себестойност на една единица вода – пречистена, отведена, доставена.

Очаквано, жителите на общината изразиха в социалните мрежи недоволството си от резултата. Те ще могат да изложат позициите си и да дадат мнението си на обявеното за идния четвъртък обществено обсъждане на анализа, което е насрочено за 16:30 часа. Писмени предложения и становища могат да се предоставят във фронт офиса до 17.07.2019 година. Анализът е публикуван и на страницата на община Разлог.

ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *