СЛЕД ПРОТЕСТ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА! Административен съд отмени като дискриминационен критерия „близост на местоработата на родителите до училището” за прием на първокласници в Благоевград

Административен съд обяви за нищожен допълнителния критерий за прием на първокласници в общинските училища в Благоевград – “близост на месторабота на родителите до учебното заведение”. Делото бе образувано по протест на Окръжна прокуратура, която оспори въвеждането му с мотива, че противоречи на забраната за дискриминация в Закона за защита от дискриминация и на принципите за равен достъп до образование на всяко дете и равнопоставеност от Закона за предучилищно и училищно образование.

Системата за прием в първи клас на общинските училища за учебната 2018/2019 г. е утвърдена със заповед №306/12.03.2018 г. на кмета Атанас Камбитов след проведено обсъждане с директори на училища. Според приетите критерии за прием на учениците за първи клас те се разпределят по групи според местоживеене и оценяват по точкова система. 100 точки се присъждат приоритетно на първа група, в която попадат деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, който не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението. Във втора група са деца, които живеят в района на училището и не  са променяли адреса си през последните 3 години, които получават 80 точки. В  трета група са деца с адрес в района на училището, който е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението, които се оценяват с  60 точки. Четвърта група е с деца с адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението, които получават 40 точки. Въведени са и допълнителни критерии, които са приложими в случаите, когато броят на децата в определената група по водещ критерий надхвърли броя на местата, определени с училищния план-прием, като един от тях е „близост на местоработата на родителите до учебното заведение“.

Съдия Ваня Вълкадинова счита протеста на прокуратурата за основателен и счита, че с оспорения допълнителен критерий е въведено недопустимо от закона разделение между децата с работещи родители и тези с родители, които временно или постоянно не са трудово заети. Критерият не оставя никакво съмнение, че при класирането следва да бъдат предпочетени децата с родители, чиято месторабота е в прилежащия район на съответното училище, което е противоречие със забраната по чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България. С тези мотиви дискриминационният критерий е обявен за нищожен. Извън това съдията подчертава, че системата за прием в първи клас на общинските училища на територията на община Благоевград за 2018/2019 г. е приета без задължителното публично оповестяване чрез средствата за масово осведомяване, без осигурено участие на заинтересованите лица, включително родителите на деца в първи клас на предстоящата учебна година, при пълно незачитане на процесуалните разпоредби, обезпечаващи интерес на заинтересованите лица, в случая на децата. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок. Към този момент в община Благоевград не е получено официално съдебно решение, съобщиха от кметството.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА

 

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *