След 1 ч. бурни дебати и гласуване „на кантар”! С решаващия глас на учителката от Елешница Лилка Досевичина общинските съветници в Разлог вдигнаха данъците

Официално от 1 януари се вдигат данъците в община Разлог с 0.5 промила. Това решение взеха на провелата се в петък последна сесия за тази година общинските съветници в Разлог. Точката бе най- спорната, а гласуването бе „на кантар”. След близо едночасови дебати  увеличението бе прието с 11 гласа „за“, дадени от десетимата съветници от ГЕРБ и подкрепени с един от гласовете на съветниците от „Разлог 2020”, той е на учителката от Елешница Лилка Досевичина. Парламентаристите от опозицията – „Възраждане”, „Демократична България” и БСП, и вторият съветник от „Разлог 2020” Васка Бележкова, дъщеря на собственика на „Сарай”, не подкрепиха предложението, като 7 от тях гласуваха „против” и трима „въздържал се”.

Общинският съветник адв. Иван Димитров, който гласува „против”, заяви:

„Повишаването на данъците на държавно и общинско ниво само по себе си означава упадък. Ако ние няма откъде от друго място да вземем пари,  освен от джоба на хората, означава, че сме закъсали, и за мен това е признак за лошо управление на общината. Не са налице условия и основания да искаме да вземем от хората още пари, при положение че от материалите, които ни бяха изпратени, е видно, че сумите, които има да събира община Разлог, многократно надхвърлят сумите, които се предвижда да бъдат събрани чрез увеличаване на данъците. Това увеличаване може само да увеличи размера на несъбраните вземания на община Разлог и според мен по никакъв начин няма да подобри финансовото състояние на общината, още повече че ще създаде вредна атмосфера в обществото, която и без това я има достатъчно”, каза Иван Димитров и апелира да се помисли за събирането  на просрочените задължения.

Николай Дундалов пък подчерта ниските доходи на хората от общината.

„В община Разлог приходите на семействата не са толкова високи, за да си позволят изплащането на новите данъци. В малките населени места живеят повече пенсионери с ниски пенсии и не виждам как ще си плащат данъците. Моля ви да бъдем разумни и да не вдигаме данъците”, апелира към колегите си Николай Дундалов и подчерта, че данните, посочени в обосновката за това колко ще бъдат събраните допълнителни средства и как ще бъдат разпределени, не са достатъчно ясни. Тук допълни, че тази стъпка ще доведе единствено до многократно увеличаване на сумите по несъбраните данъци.

Председателят на ОбС д-р Мария Копанарова заяви, че решението е трудно, но наложително.

„Когато започна мандатът ни, казах, че понякога ще се наложи да взимаме трудни решения, и сега ние трябва да вземем едно наистина трудно решение. Не смятам, че някой е искал това да стане и мечтата му е била да дойде тук и да вдига данъците, но понякога се налагат и такива стъпки”, каза М. Копанарова.

Кметът на Разлог Красимир Герчев защити предложението с цифри, като изтъкна, че данъците в община Разлог не са вдигани от 2008 година, и подчерта, че в цифри увеличението е минимално и ще обере инфлационния индекс.

„Едва ли на някой тук детската му мечта е да вдига данъците. Всеки един данък дава отношение за приходната и разходната част в бюджета на общината. Ще дам само някои цифри. През 2008 година токът беше 13.9 ст., в момента е 23.3 ст. През тези години сме издържали благодарение на работата по събиране на старите вземания. С тези приходи се формира и ФРЗ на част от служителите. През 2008 година тя е била 220 лева, сега е 610 лева. Не трябва да забравяме и това, което се инвестира постоянно от приходите от данъци. Ще дам за пример само новите лампи. Само за миналата година имаме над 110 нови лампи, които са сложени в община Разлог. Когато взимаме решение за това, трябва да имаме предвид и инфлационните процеси, които са настъпили от 2008 година досега. Всички тези фактори влияят и в един момент няма да имаме възможност да плащаме тези издръжки, ако не повишим данъците”, каза Красимир Герчев и подчерта, че по отношение събираемостта на просрочените задължения община Разлог е предприела всички необходими действия в рамките на закона, като поясни, че 5-годишният давностен период се прекъсва след откриване на производство и изпращането на актове за установяване на задължение. Градоначалникът за пореден път поясни и за отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, които се вдигат двойно от 2020 година. Герчев  изтъкна и инфлационните процеси от 2008 година насам и поясни, че сумите, с които ще се увеличат данъците, са минимални и ще оберат именно инфлационните индекси.

„Инфлация не се бори с вдигане на данъци“, опонира думите на градоначалника общинският съветник адв. Иван Димитров. Ако някой си мисли нещо такова и има икономически способ за това, нека го каже. Нека направим така, че инвеститорите  да дойдат, да вкарат пари в общината и да вземем приходи от тях, а не да облагаме хората”, допълни  Иван Димитров.

Общинският съветник Христо Зайков пък даде предложение за опрощаване на част от просрочените задължения, което според него би довело до частично събиране на останалата част от задълженията.  

„Всяка година имаме нарастване на несъбраните вземания, а изтичайки пет години, влизаме в една петгодишна давност, където пък не можем да претендираме да ги съберем. Затова предлагам община Разлог да даде частична амнистия на старите задължения на хората, т.е. процент от дължимата сума да бъде опростена, като дори и  30% да съберем от петгодишните вземания, мисля, че ще компенсира изцяло исканата сума след  увеличението“, предложи Зайков.

Предложението бе посрещнато с неодобрение,  несъгласие изрази най-напред председателят д-р  М. Копанарова, като подчерта, че това ще бъде несправедливо спрямо коректните платци.

На предложението на Зайков кметът Красимир Герчев отново поясни, че отпадането на данъци по давност става само ако те не са констатирани с актове, и подчерта, че в тази посока се работи активно в последните години и всички просрочени задължения са констатирани с актове и са открити производства по принудително вземане, като длъжниците са дадени на частен или държавен съдебен изпълнител.  

Спорове предизвика и вдигането с 10 стотинки таксата за ползване на минерална вода от находище „Гулийна Баня“. Заради предвиденото увеличение думата поиска собственикът на най-големия хотел в село Баня Явор Капитанов. Той изтъкна редица аргументи против увеличението на водата, като  подчерта, че минералният ресурс трябва да се използва по предназначение, а именно развитие на балнеологията и лечението. Капитанов заяви, че вдигането на цената би отблъснало бъдещите инвеститори и ще се отрази и на тези, които вече са инвестирали. Той допълни, че ефектът от едни големи стратегически инвестиции по отношение на приходите е много по-голям в дългосрочен план, отколкото да се вземат някакви пари веднага и сега. Хотелиерът даде пример със собствения си хотел, като поясни, че за по-малко от три години, и по време на строителството, те са дали на държавата и общината повече от 3 млн. лева. Отделно едно на вид малко увеличение от 10 стотинки за тях струва 20 хил. годишно, пари, които биха могли да  инвестират в нещо друго, което да подобри качеството на услугата, заяви бизнесменът.   

Общинският съветник д-р Радко Тумбев пък подчерта, че единствено минералната вода в Баня нарежда община Разлог сред туристическите дестинации, и то от световно ниво.

„Единствената алтернатива, която имаме за туризъм на световно ниво, е спа туризмът в общината, и той  е развит на ниво само и единствено засега в село Баня. В тази връзка по някакъв начин трябва да подпомогнем тези инвеститори, а не да вдигаме цената на минералната вода“, подчерта д-р Тумбев.

В крайна сметка и това увеличение бе прието с 12 гласа „за”, 8 „против” и 1 „въздържал се”.

Така от 2020 година след гласуваното увеличение данъкът върху недвижимите имоти в община Разлог се вдига с 0.5 на хиляда за жилищните имоти и от 1.5 на хиляда върху данъчната оценка става 2.0 на хиляда, а за нежилищни сгради увеличението е от 0.3, или от 1.5  става 1.8 на хиляда. Оскъпяването на данъка ще бъде от порядъка между 4 и 6 лева годишно. С толкова ще се  оскъпи и таксата за битови отпадъци, където  увеличението също е от 0.5 на хиляда върху данъчната оценка. В Разлог ТБО от 5,5 става  6,0 на хиляда. За селата Баня, Бачево, Горно Драглище и Елешница от 7,8 се вдига на  8,3 на хиляда, а за селата Долно Драглище, Годлево и  Добърско – от 8,3 на 8,8 на хиляда върху данъчната оценка. Увеличение има и на таксите за изхвърляне на отпадъците от съдовете за смет, декларирани от фирмите.

По отношение таксите за ползване на минерална вода увеличението е от 50 ст. на куб.м на 60 ст. на куб.м за ползвателите, черпещи директно от водоизточника. 10 стотинки е увеличението и за водовземане на отработени минерални води, които са с температура над 30 градуса. За такива, при които не е настъпила съществена промяна в хидрохимичните качества, таксата се увеличава от 40 на 50 стотинки, а за такива, при които е настъпила промяна, увеличението е от 15 на 25 стотинки. 

Не се предвижда увеличение на цената на минералната вода в разложкото село Елешница, която е 20 ст./ куб.м за находището „Св. Варвара“ и 30 ст. за находището в река Златарица.

ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *