Сметната палата установи 7 нарушения във финансовия отчет на Община Дупница за 2022 година

Сметната палата е установила 7 нарушения във финансовия отчет на Община Дупница за 2022 година, става ясно от изпратения до кмета Първан Дангов одитен доклад, където те са подробно описани. Според тях има недобра практика на признаването на поземлени имоти по данъчна оценка. Тя е установена при извършения финансов одит през 2021 година, като продължава и през 2022 година.
Това е грубо нарушение на принципа за добро управление, поради което установените неправилни отчитания се отразяват в достоверността и пълнотата на информацията, която се съдържа във финансовите отчети на Общината, посочват одиторите.
Според тях така ръководството на Общината няма как да разполага по всяко време с актуална информация за имущественото й състояние.
През 2022 година са били придобити 105 имота с обща площ 894 95 кв. метра. Те са признати в общ размер от 31 422 лв. (което прави 0,035 лв. на кв. метър) по данъчна оценка, но не е бил извършен анализ за определянето на тяхната справедлива стойност.
Одиторите допълват, че са били анализирани и разпоредителни сделки с имоти (земи) в периода 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г., които са общинска собственост. Те съществено се различавали по стойност от данъчните им оценки. Експертите дават пример с шест новоактувани поземлени имота, пасище и ливади в село Крайници. Те са признати със средна стойност 0.38 лв. за един квадратен метър, докато пазарната стойност е от 10.36 лв. на кв. метър на продаден аналогичен имот в същото село и се вижда многократно по-високата му отчетна стойност.
Също така са били констатирани и неправилни счетоводни отчитания за придобиването на активи. От Сметната палата посочват още като нарушение, че в структурата на Общината има изградено Звено за вътрешен одит, но е бил назначен само един вътрешен одитор, като не са били обявявани конкурси.
„Не са били спазени изискванията на чл. 14, ал. 2 от ЗВОПС относно осъществяване на вътрешния одит в общините най-малко от двама вътрешни одитори. В община Дупница не е създаден одитен комитет, въпреки че е задължително законово изискване“, се казва още в доклада, изпратен до Първан Дангов.
Одиторите завършват, че контролните дейности в областта на счетоводната отчетност не обхващат всички рискове, свързани с признаването на новоактуваните имоти по справедлива стойност, отчитането на договорите за дългосрочни кредити и на текущия дял, с която не са минимизирали риска от допускане на неправилни отчитания в община Дупница.
ДИМИТЪР ИКОНОМОВ

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *