СНЦ “МИГ-Разлог” обявява трети прием на проектни предложения по мярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от СВОМР

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ-Разлог”, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, СНЦ “МИГ-Разлог” обявява процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.411, мярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” с краен срок за кандидатстване 15.09.2020 г., 17:00 часа. Проектните предложения се подават изцяло по електронен път в ИСУН 2020 на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg Пълният текст на обявата и документите за кандидатстване са публикувани на сайта на Сдружението на интернет адрес: www.mig-razlog.org

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *