Сотир Цацаров лично оневини бившия кмет на Благоевград Ат. Камбитов за скандалната продажба на земята под „Кончето“

Според главния прокурор и хората му в КПКОНПИ кум и кумашин не са роднини, затова градоначалникът изобщо не бил в конфликт на интереси, когато продавал златния общински терен на фирмата на заместника си

Оглавената от бившия главен прокурор Сотир Цацаров Комисия за конфликт на интереси /КПКОНПИ/ не призна връзката „кум-кумашин“ за роднинска и оневини екскмета на Благоевград Атанас Камбитов за скандалната продажба на терен – публична общинска собственост, до „Кончето“ в идеалния център на града, върху която фирмата на бившия му заместник Янко Янков построи пристройка към луксозната си кооперация.

Сигналът бе подаден през март миналата година от главния архитект Васил Тинчев, който към онзи момент бе уволнен от Камбитов, и след близо година разследване КПКОНПИ обяви, че конфликт на интереси няма – Камбитов и Янков не са рода, следователно кметът нямал никакъв интерес да продава на безценица имота на заместника си.

Сигналът на арх. Тинчев бе кратък и категоричен – строежът е незаконен, а го изгражда фирма „Стройинвест консулт 2013“ ЕООД, чийто бивш собственик е кумашинът на Камбитов – зам. кметът по строителството на общината инж. Янко Янков. Според гл. архитект, който миналата есен бе възстановен от съда и отново е в кабинета си в общината, за кратък период теренът под „Кончето“, за който става въпрос,  от публична общинска собственост е станал частна общинска собственост и това се случило без решение на Общинския съвет.

Тъй като сигналът бе пратен и до ДАНС, агенцията изпрати по компетентност в КПКОНПИ и своя екземпляр с резолюцията. „В сигнала на Васил Тинчев се съдържат твърдения за неправомерно отчуждаване с корупционна украса на публична общинска собственост на община Благоевград в полза на конкретно посочено търговско дружество“.

В оправдателното си решение, което бе публикувано вчера, КПКОНПИ старателно, обстойно и хронологично е описала целия казус, който вече една година продължава да възмущава благоевградчани.

Той започва на 22 октомври 2018 г., когато бившата фирма на Янко Янков – „Стройинвест консулт“, внася за одобрение в Общинска администрация – Благоевград проектна документация за нискоетажна сграда за офиси до емблематичната за Благоевград бивша автогара, наричана „Кончето“. Проектът не е одобрен и върнат на възложителя от главния архитект на Благоевград В. Тинчев поради липса на съгласие на собственика на имота, който е публична общинска собственост. На 12 ноември 2018 г. обаче част от този имот, без да има решение на ОбС – Благоевград, само с едно актуване, получава статут на публична общинска собственост и това отваря широко врати пред него за продажбата му. Веднага след това на сесията на ОбС на 28.12.2018 г. имотът е включен за продажба въз основа на заявление от „Стройинвест консулт“. Площта му от 155 кв.м е оценена на 54 717 лв. без ДДС. Според Тинчев оценката била абсурдно ниска. Сделката става скоростно – на 11.02.2019 г., и е подписана от Ат. Камбитов в качеството му на продавач.

В хода на разследването си КПКОНПИ събира няколко папки с документи от ДНСК, ОбС – Благоевград, община Благоевград, Агенция по вписванията, АДФИ, Търговски регистър, НОИ, Постоянната комисия по опазване на обществения ред, сигурност и противодействие на корупцията при ОбС – Благоевград, Национална база данни „Население“, Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, Имотен регистър и т.н.

Документите потвърждават изцяло твърдението на арх. Тинчев, но в крайна сметка основен се оказва фактът, че никъде в тях не пише, че кумът Атанас Камбитов и кумашинът Янко Янков са „роднини по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен, и по сватовство – до втора степен“. Хората на Цацаров съвестно са посочили като мотив, че „качеството „кум“ не попада в обхвата на свързаност, по смисъла на §1, т. 15 от ДР на ЗПКОНПИ“.

„Внасяйки в Общински съвет – Благоевград за разглеждане на заседание на 28.12.2018 г. Предложение № 60-00-360/18.12.2018 г. за закупуване на поземления имот, Атанас Камбитов е упражнил свои правомощия по служба, но при липсата на частен интерес – свой или на свързано с него лице“, доуточняват от КПКОНПИ.

Категоричното им становище е, че в случая са налице само 2 от елементите на състава на конфликт на интереси – Камбитов е лице, заемащо висша публична длъжност, и също така е упражнил правомощия по служба, но липсва третият елемент – частен интерес, който „би могъл да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията по служба”.

Преписът на Решението на КПКОНПИ по закон трябва да се изпрати на Окръжна прокуратура – Благоевград с оглед преценка за реализиране на правомощията по чл. 76, ал. 2 от ЗПКОНПИ. Съгласно тази алинея прокурорът може да подаде протест до съда в едномесечен срок от съобщаването на решението.

Любопитното е, че подписът под решението е лично на председателя на КПКОНПИ С. Цацаров, който е работел в състав с Антон Славчев като зам. председател и членове Антоанета Цонкова, Пламен Йоцов и Силвия Къдрева.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *