Стартира приемът на документи за магистърските програми в ЮЗУ

От 3 септември 2018 г. започва приемът на документи за магистърските програми в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Заявленията се подават при секретарите на съответните факултети до 3 октомври 2018 г. Сред новите магистърски програми, по които студентите могат да се обучават са: „Биомедицински системи и технологии“, „Автотехническа експертиза“, „Инженерна безопасност“, „Нумизматика. Експертиза и оценка на културно-исторически ценности“, „Археология“, „Английски език и междукултурно общуване“, „Логистика“, „Гражданско образование“ и „Практическа философия“.

Кандидатите е необходимо да имат завършено висше образование и да притежават образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, “Магистър” или “Професионален бакалавър”. Завършилите образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър” могат да кандидатстват само в същото професионално направление със срок на обучение 4 семестъра (в съответствие с изискванията на с чл. 42, ал. 6 от ЗВО).

Документите, които кандидат-магистрите трябва да представят, са: заявление по образец /закупува се от книжарницата на университета/, ксерокопие и оригинал на дипломата за висше образование /титул и приложение/. След проверка оригиналът на дипломата се връща. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка или уверение, в което са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити.

За кандидатите за обучение, субсидирано от държавата – удостоверение от съответното висше училище, че са се обучавали по образователно-квалификационна степен “Магистър” в платена форма на обучение.

Таксата за административно обслужване е 20.00 лв., а таксата за конкурсен изпит – 30.00 лв. (за програмите “Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение” и “Английски език и антропология на Югоизточна Европа”).

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен “Магистър” за всички магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление. Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от класирането и за сроковете за записване.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

 

 

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

1 Коментар

  1. Дедал Икаров

    Като открият безплатно авиоинженерство, може и да се запиша…

    Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *