Старши началният учител, преподавател по информационни технологии в благоевградското II ОУ, В. Георгиева: Не трябва да осакатяваме децата, а да ги подготвим за 2030 г., когато ще излязат на пазара на труда

Нов предмет “Компютърно моделиране” въведе Министерството на образованието и науката в 3 клас от тази учебна година. Чрез него третокласниците ще усвояват умения за работа с дигитални устройства, с файлове, ще създават анимирани проекти… Междувременно в образователната гилдия не стихват споровете кой да преподава “Компютърно моделиране” – началните учители или колегите им по информатика и ИТ.
За дигиталните компетентности на учениците, защо подготовката по информационни технологии трябва да започва още от 1 клас, новия учебен предмет и всичко, свързано с него, разговаряме със старши началния учител и учител по информационни технологии за начален етап в благоевградското II ОУ “Димитър Благоевград” Вера Златкова Георгиева, която е съавтор на учебник по “Компютърно моделиране” и помагала по ИТ за 1 и 2 клас.

– Г-жо Георгиева, какво ще учат учениците сега в 3 и догодина в 4 клас по “Компютърно моделиране”?

– Ще изучават програмиране без компютър, блоково програмиране, алгоритъм, код, програма. Всичко, заложено в “Компютърното моделиране”, е базирано на житейския опит. Това е пресъздаване на живота на децата и заобикалящия ги свят във виртуалната среда, което е положителното и лесно, защото те имат своя житейски опит. Когато се базираш на нещо, което детето познава, нещата се случват много по-лесно. То знае, че за да си направи сандвич, първо трябва да се отреже филийката от хляба, след това да се извади и намаже маслото и отгоре да се постави кашкавал, за да се запече. Това е алгоритъм – нещо, което се прави стъпка по стъпка.

– Неотдавна при срещата си с експерта по начално образование в РУО Анета Марянска учители споделиха притесненията си, че третокласниците са много натоварени. Учат по 29 часа седмично, 3 и дори 4 дни имат по 6 часа, често от умора дремят по чиновете.
В този смисъл смятате ли, че е удачно въвеждането на “Компютърното моделиране” в 3 клас и това 9-10-г. деца да учат, както казвате алгоритми и да програмират?

– За мое голямо съжаление не успях да присъствам на това съвещание, тъй като съм помощник на посланика по дигитални умения към Европейския съюз и бях ангажирана.
Не споделям мнението на някои колеги, че “Компютърното моделиране” е в основата на натовареността на учениците в 3 клас, защото този предмет се учи един път седмично.
Аз лично пътувам из цялата страна, за да обучавам колегите. В момента сме в Северозападна България, бяхме в Брегово, сега ще бъдем в Дунавци. Там отново ще обсъждаме проблемите на учителите, свързани с въвеждането и използването на информационните технологии в училище. Не пропускаме да чуем и тяхното мнение по отношение на “Компютърното моделиране”. И много рядко, но въпреки всичко, срещам това негативно отношение, което за мен е израз на тяхната несигурност и подготовка, за да могат да водят часовете. Те казват така: “О, но те са малки, то какво разбират, как може…”.
Не, децата не са малки, напротив, късно се въвежда работата с компютри в училище. Всъщност ние говорим за моделиране, но това е програмиране с блокчета. На децата изключително интуитивно е предложена програмата и те умеят да се справят с подреждането на логическа последователност на действия. Това, което би трябвало да е основа на обучението по математика и колегите го правят. В действителност “моделирането” е във всеки учебен предмет, но все още има колеги, които се страхуват да работят на компютър и това ги поставя в ситуация да са негативни. Не си дават ясна сметка, не си признават, че те самите имат проблем с технологиите, а казват, че министерството не въвежда правилно учебния предмет.

– Което според Вас не е така?

– Не е така. Ще Ви поканя да дойдете в час. Сега сме още в началото и е повече теория, подготовка за програмиране. В момента си говорим за дигиталните устройства, след което започваме да редим пъзели, което също е част от моделирането. С реденето на пъзел подготвяме децата, за да могат да подреждат блоковете, които трябва да се захващат, както при пъзела, да упражняват влачене и пускане с компютърна мишка.

– През лятото, а и сега продължава полемиката кой да води “Компютърното моделиране” – началните учители или колегите им по информатика и ИТ.
Знаем, че в гимназиален етап, особено в 9 и 10 клас по новите програми часовете по информатика и ИТ драстично намаляват, а и информатици се чувстват обидени, че едва ли не министерството ги смята за некомпетентни да преподават на третокласниците.
В същото време началните учители са доста натоварени, ходиха на обучения по новия предмет.
Какво е Вашето мнение по въпроса?

– Моето мнение е, че е най-добре “Компютърното моделиране” да бъде преподавано от начални учители с магистратура по “Информационни технологии?.

– Но ако в дадено училище няма такъв специалист?

– Ако няма такъв специалист, училището решава на кого да възложи часовете.
За мен, ако началният учител има желание и е убеден, че иска да се занимава с това, ще намери възможности. Още повече, че началният учител се самообразова през целия си професионален път – от началото до края. Така че те намират начини да повишат своята квалификация и за мен най-добрият вариант е това – начален учител с информационни технологии. Но ако учителят в прогимназиален или гимназиален етап завърши магистратура по начална педагогика, няма лошо да влезе да преподава в 1-4 клас.
Отношението на учителите към учениците в начален етап е различно и много често колегите ни казват: “Е, вие ги “дундуркате” там бебетата”. Да, наистина понякога се налага да бъдат “дундуркани” децата, да се отнасяме с тях майчински и да се грижим за тях, защото тяхната възраст не е готова за лекторски курс, каквото е обучението 5-12 клас. Не казвам, че учителите по информатика и ИТ не са компетентни. Напротив, по отношение на технологиите те са много по-добре подготвени от началния учител, но работата с децата е специфична.

– Тоест, според Вас, информатиците нямат подходящото отношение към децата в начален етап, а не че им липсва професионална компетентност да преподават “Компютърно моделиране”?

– Методиката на преподаване в начален и горен етап е различна. Това е разликата и би трябвало колегите да го осъзнават и да го виждат. На няколко пъти през годините ми се е случвало учител от 5-8 клас да се наложи да влиза в мои часове и класове. И първата работа при излизането му е да каже: “Това е ужасно, как работите”?.
Те просто са свикнали учениците да стоят и да са готови за работа. А при нас първо се обсъжда кой какво казал, какво, къде се случило, изслушваш всички оплаквания, задоволяваш всички капризи…
Така че ако искат да преподават в 1-4 клас, колегите да бъдат така добри да завършват начална училищна педагогика и да заповядат. Това е начинът, по който директорите също могат да решат проблема там, където няма специалист в начален етап, подготвен да води предмета.

– Смятате ли, че отпуснатите от МОН 36 часа обучение на началните учители по “Компютърно моделиране” са достатъчни, за да могат те ефективно и пълноценно да преподават този предмет?

– Да, мисля, че е напълно достатъчно, когато имаш необходимата предварителна подготовка по “Информационни технологии”, овладял си добре методиката на преподаване на математиката, имаш висша математика, не е проблем да се занимаваш с “Компютърно моделиране”.
Жалко е, че на някои места в страната се случва и виждам, че “Компютърното моделиране” не е това, което трябва да бъде, а е за допълване на часа по български, часа по математика. Това е просто ужасно и аз съм притеснена.

– Нещо като часовете по физическо възпитание и спорт ли?

– Да, нещо от рода на: Сега не сте ме слушали достатъчно и няма да играете физкултура, ще пишете. Това е отношението към “Компютърното моделиране” там, където предметът е даден само на начален учител.
Другият проблем, който възниква е, че в училищата обикновено има един или два компютърни кабинета и в тях работят учителите по “Информационни технологии”. И когато един начален учител, който не е готов, не може, не е обучен да работи със системата, влиза в компютърния кабинет, прави някаква грешка, след това колегата в 5-8 клас не може да се проведе уроците.
Затова трябва компетентни хора да водят “Компютърното моделиране” и да влизат в тези кабинети.
Ще кажа нещо съвсем откровено. Нееднократно след обученията ми се е случвало колеги да изключват компютрите така, както са ги включили – от копчето. Предупреждавам ги, въпреки че ми е неудобно да им правя забележки, но се оказва, че или са изгасили само мониторите, или не са наясно, че компютърът се изключва от “Старт менюто”.Това са важни неща и за мен всеки учител, който води “Компютърно моделиране?, трябва да има магистърска степен по “Информационни технологии” в начален етап. Това е! И тенденцията трябва да бъде в тази посока – или информатиците да завършат “Начална педагогика”, или началните учители – “Информационни технологии”.

– А не всеки начален учител да преподава по този предмет?

– Това ще бъде мъка и него, и за децата, и накрая началният учител ще се откаже и ще си взема български и математика. Така, както вече се случва.

– Смятате, че подготовката по информационни технологии трябва да започне още от 1 клас. Защо?

– Защото нямаме право да осакатяваме децата.
Сигурна съм, че през 2030 година ще отпаднат много от настоящите професии и ще се появят нови, както и в момента се утвърждават професии, свързани със създаване на сайтове и търговията вече минава през интернет.
Сега се дава свобода на училищата да избират или не учебния предмет “Информационни технологии” в 1 и 2 клас. Ако те не се изучават, децата идват в 3 клас без умения за работа с компютър. Това е вредно в самото обучение по “Компютърно моделиране”, защото учениците не могат да държат добре мишката и се налага да се отделя време за овладяване на елементарни умения. Оттам идва цялото притеснение. Дигиталните компетенции не се формират само с един час “Компютърно моделиране” в 3 и 4 клас .Бъдещето на тези деца е точно това – дигиталната култура и дигиталните умения.

– Които са приоритетни и за Министерството на образованието…

– Да, министерството разсъждава в правилната насока, но по места нещата не се случват, защото се казва: “Ами този учител няма часове, дайте да му дадем, но той не може да води това, ще води еди-какво си…” И в тази ситуация какво се получава” Правим училището за учителите, а не за децата. Това е възмутително. Милион пъти казвам на всякакви форуми, че нашата цел е ученикът. Това трябва да бъде в центъра на нашето внимание, а не това дали колежката ще си отиде в 12 часа, дали ще има един час лекторски или вместо ИТ ще се избере РП /разширена подготовка/ по друг предмет.
Категоричното ми мнение е, че подготовка по информационни технологии трябва да започне още от 1 клас.
Радващото е, че МОН вкарва от януари нова програма -“Подкрепа за успех”, насочена към допълнителна работа с децата по избираеми дисциплини и оборудването на училищата с техника.
В този смисъл въвеждането на “Компютърното моделиране” е изключително прогресивно и важно за цялото ни общество и подготовката на тези деца, защото те ще бъдат на пазара на труда през 2030 г. И ако не ги учим така, че да достигнат максимална компетенция по отношение на дигиталните технологии, те няма да бъдат готови, за да поемат новите професии.

– Казвате, че “Компютърното моделиране” е изключително важно, прогресивно, но в същото време то е заложено само в новите учебни програми за 3 и 4 клас. Това буди недоумение сред голяма част от колегите Ви.

– Предполагам, че министерството ще коригира това, още повече че с новата програма се дава възможност на учителите да преподават още от 1 клас “Компютърно моделиране”. Министерството включва и учениците до 8 клас. Мисля, че ще се направи така, да има задължително изучаване на “моделиране”. Дали ще бъде в часовете по “Информационни технологии?, или като допълнителен час министерството ще реши, но за мен има “светлина в тунела”. Програмата, която ще се въведе от януари месец, е сигнал, че в МОН има хора, които ги е грижа за тези часове.

– Тоест, Вашата прогноза е, че в бъдеще “Компютърното моделиране” ще бъде застъпено от 1 клас?

– Като час от програмата “Подкрепа за успех”, ако искате го наречете кръжок, защото тази програма е насочена към допълнителното свободно време на учениците.
Дали “Компютърното моделиране” в 1 и 2 клас ще се учи в свободното време, или в редовни часове, не е от значение. Важно е децата да учат и когато дойдат в 3 клас, ще им бъде много по-лесно. По учебната програма почти половината от часовете, малко повече от първия учебен срок, третокласниците моделират без компютър .Това време би могло да се спести, децата да са го минали в 1 и 2 клас и в 3 клас да започнат наистина програмиране.

– Ако правилно Ви разбирам,”Компютърното моделиране” ще се учи от 1 до 4 клас, след това от 5 клас учениците ще надграждат знанията си в часовете по “Информатика”?

– Да, и няма да има прекъсване. Предполагам, че точно такава е целта на тази програма. МОН ще тества дали децата в начален етап и колегите са готови да започнат изучаване на “Компютърно моделиране” от 1 клас. Това би трябвало да бъде правилната насока и грижата на министерството към децата.
Самият министър /б.р. Красимир Вълчев / каза, че трябва да подготвим децата да имат основни дигитални компетенции, за да се явят на пазара на труда през 2030-2040 г.
Той е може би единственият министър, мислещ за образователната ни система и образование като изпреварващо технологиите и развитието на обществото.

– На мен, а и предполагам на много родители и читатели на вестник “Струма” ще им бъде интересно да разберат каква е технологията по създаването на едни учебник. Едва ли просто сядате и си измисляте нещо.

– О, не. Всичко започва с внимателното проучване и анализ на учебните програми. Писането на учебник е творческа работа и освен преподавателската ми дейност е другото мое любимо занимание. Това е най-най-интересното нещо, което се е случвало в живота ми досега. Да седна, да обмислям теми, така че да са лесни за работа на колегите и да бъдат достатъчно интересни и леко представени на децата.
И тъй като това е нов учебен предмет, предизвикателствата пред колективите, които се занимават с писане, е изключително голямо. Когато преди 2 години започнахме да пишем учебника за 3 клас, не беше ясно указано кой софтуер ще се използва за разработка на уроците. Старахме се направим нашия учебник така, че да бъде полезен на децата, независимо дали работят в Code.org или Scratch /б.р. визуални езици за програмиране/, да бъде универсален за различните програми. Това е много трудоемко.
Няма да ви казвам колко безсънни нощи съм прекарала, мислила съм денонощно върху проблемите. Дори когато бях на гости на дъщеря ми в Канада, вместо да гледам внучетата, ставах в 4 часа сутринта, за да седна на компютъра.
Но всичко това е свързано с голямото ми удовлетворение, че нашият учебник е предпочетен от много от учениците в страната и където и да отида, винаги ми е приятно да разбера, че колегите работят по този учебник.

– Да очакваме ли интересни и интригуващи предизвикателства от котката Коди /един от главните герои в учебника, задаващ мисии на третокласниците по “Компютърно моделиране?/?

– Абсолютно! Предстоят много интересни и най-важното полезни за учениците неща.

– Г-жо Георгиева, благодаря Ви за този откровен и важен за родители и учители разговор.

– И аз благодаря.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

 

 

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *