СТАТИСТИКА! С 0,2 пункта пада икономически активното население в Кюстендилска област

69,2 на сто са икономически активните лица в област Кюстендил, които са на възраст 15 – 64 навършени години през миналата година. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 0.2 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица в областта e 47.6 хил., или 46.7% от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 46.2 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 66.0%, съответно 67.9% за жените и 64.3% за мъжете. В сравнение с 2019 г. коефициентът на заетост (15 – 64 навършени години) се намалява с 1.6 процентни пункта.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 25 – 34 навършени години е 68.9%, или с 5.3 процентни пункта по-малко спрямо 2019 година.

Наблюдава се намаление на коефициента на заетост за възрастовата група  35 – 44 навършени години с 2.1 процентни пункта в сравнение с предходната година – от 88.5 на 86.4%.

Нарастване с 4.3 процентни пункта спрямо 2019 г. се отчита при коефициента на заетост за възрастовата група 45 – 54 навършени години – от 78.0 на 82.3%.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години е 58.8%, или с 4.1 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2019 година.

По степен на образование коефициентът на заетост е най-висок при лицата с висше образование – 70.0%. При лицата със средно образование относителният дял на заетите е 51.1%. От заетите лица със средно образование, които са 32.6 хил., 18.5 хил. са с придобита степен на професионална квалификация.

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 21.5 хил., от които 11.4 хил. мъже и 10.1 хил. са жени.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *