Струмяни регионален първенец по собствени жилища – 731 на 1000 жители, на опашката Гърмен – само с 344

Само 466 на 1000 души от населението в Благоевградска област имат жилища, което е доста под средните за страната 571 на 1000, показват данните от регионалното бюро в Благоевград на Националния статистически институт, съобщи шефката на звеното Емилия Илиева. Най-много жилища на 1000 души са регистрирани в общините Струмяни – 731, и Сандански – 553, а най-малко са в община Гърмен – 344. Областният център Благоевград е в златната среда на регионалната класация с 482 на 1000 жители.

Към 31.12.2019 г. жилищният фонд в област Благоевград се състои от 79 396 сгради със 140 983 жилища в тях. В сравнение с 2018 г. сградите са със 131 повече, а жилищата в тях се увеличават с 464. В градовете се намират 59.3% от всички жилища в областта, а в селата – 40.7%.

Стоманобетонните и панелните сгради са 3526 с 26 469 жилища в тях, тухлените – 67 103 със 105 036 жилища, а 9478 жилища се намират в 8767 сгради с друга конструкция. В градовете 30.1% от апартаментите са стоманобетонни и панелни, 68.1% се намират в тухлени, а 1.8% – в други сгради. В селата 83.9% от жилищата са в тухлени къщи, 13.9% са в сгради от камък, сурови тухли, дърво или други материали и само 2.2% са в стоманобетонни и панелни сгради.

Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи – 81.9 хил., или 58.1% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири стаи – 25.6 хил. (18.1%). Жилищата с 5 и повече стаи са 21.8 хил. (15.5%), а едностайните – 11.7 хил. (8.3%).

Най-висок е относителният дял на жилищата с две и три стаи – 63.7% в градовете и 49.8% в селата. По-голямата част от едностайните жилища са в градовете – 68.8%, а многостайните с четири и повече стаи – 53.0%, се намират в селата.

Според разпределението на жилищата в област Благоевград по години на построяване най-голям е относителният дял на построените в периода 1971 – 1980 г. – 21.8% от общия жилищен фонд (30.7 хил.), следват построените жилища в периода 1981-1990 г. и 1961-1970 г. – 19.5% (27.5 хил.).

В областта 0.2% от жилищата нямат електричество, водопровод и канализация, но пък 41 631 са с висока степен на благоустроеност, включваща и изградена инсталация за отопление. ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *