СТЪПКА КЪМ РАЗВИТИЕ НА НОВ ЗИМЕН КУРОРТ! Разлог със стратегия да придобие 130 дка земя в района на ски зона Кулиното

Община Разлог предприема стъпки за придобиване на над 130 дка земя в района на ски зона Кулиното. Идеята е да разполага с достатъчно земя и  за в бъдеще да няма пречки и притеснения за развитието на зоната и превръщането й в предпочитана зимна дестинация.

В тази връзка  местната администрация вече стартира процедура за промяна предназначението на общински имот  с площ 131 416 кв.м, намиращ се в м. Предел от земеделска земя с начин на трайно ползване ливада в горска територия. Идеята е след като имотът бъде признат за гора, да се стартира нова процедура по замяната му с държавни имоти в района на ски зоната. Според законовите разпоредби такава е възможна само ако имотите са с еднакво предназначение, а държавните земи, които общината смята да придобие, са именно  горски територии.  

Становището на общината е, че горепосоченият имот вече е придобил характеристиките на гора по смисъла на чл. 2 от ЗГ и е признат като такъв от комисия към РДГ.  Земите са заети с  горска дървесна растителност, отговаряща изцяло на посочените в разпоредбата характеристики. В имота има дори и дървета над 150 години и граничи с гора.  

Общинският съвет в Разлог на проведената завчера редовна сесия даде съгласие за промяна предназначението на имота от земеделска в горска територия и възложи на кмета Красимир Герчев да предприеме последващи съгласно действащото законодателство действия.

„Това, което искаме, е община Разлог да придобие, съответно след това да замени тези имоти, за да може цялата област Кулиното, която е включена в ОУП, да бъде общинска собственост . Това ще даде много по- голяма възможност за ползването на зоната. В момента собствеността е различна. Има и общинска земя, и държавна. Идеята е да може да се окрупни масивът и това, което е разрешено в ОУП, евентуално да се реализира“, коментира Красимир Герчев.

ЯНА ЙОРДАНОВА  

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *