Схемата 60/40 в 12 прости стъпки-какви документи, къде да ги подадете, как ще получите парите

Голяма част от фирмите, които ще се възползват от помощта, за да не уволняват своите работници, са малки и в този момент нямат възможност да ползват юридически услуги. За тях предлагаме няколко прости стъпки, за да се възползват от новата схема.

1. Направете списък с трите имена и ЕГН на работниците, за които искате да ползвате помощта. Включете и служебен номер от НАП.

2. Подгответе и издайте заповед за прекратяване на дейността заради въведеното извънредно положение по новия чл. 120в от Кодекса на труда. Този член бе приет като част от закона за извънредното положение.

3. Подгответе декларация, че ще спазите условията по чл. 2, т. 5 и 6 от постановлението на МС. Тоест декларирате, че няма да съкращавате работниците за срока на помощта и ще запазите дейността им.

4. Подгответе декларация с IBAN на работодателя. По тази банкова сметка НОИ ще превежда парите.

5. Изтеглете си от сайта на Агенцията по заетостта заявлението за включване в схемата. То ще бъде публикувано след одобрението на постановлението, ще има и образци на декларации.

6. По електронен път изпратете всички документи на Бюрото по труда, което обслужва местоработата на работниците.

7. Бюрото по труда служебно проверява подадената информация, както и дали фирмата не е обявена в несъстоятелност или не дължи на бюджета пари за данъци и осигуровки.

8. До 7 работни дни след подаване на заявлението комисия в бюрото по труда се произнася дали фирмата може да се ползва от схемата 60/40.

9. Шефът на Бюрото по труда в горния 7-дневен срок изпраща в АЗ списък на фирмите от неговата територия, които имат право на подпомагането.

10. Шефът на Бюрото по труда уведомява до 2 дни след решението фирмата дали е включена в схемата, или не.

11. АЗ изпраща данните на фирмите на НОИ, който започва изплащането на помощта.

12. Ако фирмата възстанови работа в срока, в който все още получава помощ, уведомява АЗ в срок от 3 дни от повторното започване на работа.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *