Съветниците в Гърмен отказаха да продадат старата детска градина в с. Осиково, но разрешиха сделки с имоти в землището на курортното с. Огняново

Общинските съветници в Гърмен отказаха да приемат предложението на кмета Феим Иса за продажба на старата и затворена детска градина в село Осиково. На последната сесия Общинска администрация бе входирала искане имотът от публична общинска собственост да стане частна общинска собственост, за да може да се търси инвеститор за него, но без доводи болшинството съветници гласуваха „против“. Според кмета Иса местните хора също настояват за продажбата на сградата, защото парите от нея ще се инвестират в по-добра инфраструктура в селото, затова е решен твърдо след 2-3 сесии отново да вкара предложението за гласуване.

Припомняме, че поради изключително лошото състояние на сградата допреди 3 г. хлапетата на Осиково пътуваха всеки ден до детската градина в с. Рибново. През 2017 г. екскметицата Минка Капитанова откри нова детска градина на първия етаж на затвореното училище, където дотогава жителите събираха тютюна си преди изкупната кампания, и 15-те деца на селото се настаниха в уютните стаи. Почти веднага след това продажбата на старата градина влезе в дневния ред на тогавашните съветници и няколко постоянни комисии – по общинска собственост, финанси, икономика и устройство на територията, комисията по земеделието и горите, околната среда, хуманитарните дейности, младежта и спорта, и по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, започнаха да я обсъждат и да одобряват бъдещата продажба по реда на чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, и чл. 32, ал. 1 и 5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Конкретният повод предложението за продажба на забавачката да бъде направено в средата на 2020 г. бе критичното финансово състояние на общината, която само за първите 2 месеца след обявяване на извънредното положение регистрира 170 000 лв. по-малко постъпления.

Съветниците отказаха да продадат градината, но гласуваха „за“ продажбата на други 9 общински имота – земеделски земи главно в землището на курортното с. Огняново, които след преотреждане могат да стана парцели за застрояване, още повече че за тях вече има заявен интерес от купувачи. Имотите в Огняново са с държавни оценки между 1000 и 8300 лв. Съветниците обявиха за продажба и нива от 6 дка в Скребатно срещу 6000 лв., продават се и земеделски земи в Рибново, като приблизителната продажна цена в цялата община Гърмен е 1 лв. за 1 кв.м.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *