Съветниците в Кочериново освободиха от данък собствениците на ловни кучета, съдът отмени наредбата

Административен съд – Кюстендил отмени текстове от Правилника за организацията и дейността на минипарламента в Невестино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, както и от Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Кочериново. До произнасянето на съда се стигна, след като държавното обвинение започна проверка на взетите решения на ОбС по реда на надзора за законност.

Според Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Невестино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация е предвидено, че: „Командировъчните се подписват от председателя на Общинския съвет“.
Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, заповедите за командировки или за специализации в чужбина за общинските съветници се издават от кмета на общината, припомниха от държавното обвинение.
Магистратите отмениха разпоредбите от Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Кочериново.

Протестиращият прокурор Марияна Сиракова дава доводи за незаконосъобразност на разпоредбите поради противоречие със Закона за защита на животните /ЗЗЖ/, Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/, Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, както и Закона за нормативните актове /ЗНА/. В първата протестирана разпоредба  е предвидено, че собствениците на кучета са задължени да ги регистрират в срок не повече от навършване на 3-месечна възраст, а за новопридобитите не повече от 30 дни от деня на придобиване.

В Закона за ветеринарномедицинската дейност е регламентиран редът, по който се извършва регистрацията на кучета. Разпоредбата на чл. 174 е предвидила собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, да ги заведат при ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.

Прокурор Сиракова атакува и гласуваната от съветниците възможност за освобождаване от данък ловните кучета. Тази норма е в противоречие с нормата от Закона за ветеринарномедицинската дейност, в действащата й редакция, която изчерпателно в 5 точки ясно и недвусмислено регламентира хипотезите, в които собствениците на кучета се освобождават от заплащането на такса куче. Законът гласи: „Освобождават от заплащане на такса за притежаване на куче собствениците на кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект”, от което следва, че собствениците на ловни кучета вече не са освободени от заплащането на тази такса.
ГЕРГАНА ИВАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *