Съветниците в Радомир упълномощиха кмета Алексиев да иска пускане на ПС „Крапец“, за да не се стигне до водно бедствие в общината

Общинският съвет в Радомир обсъди на редовното си заседание във вторник проблема с водоснабдяването на града и общината. Кметът Пламен Алексиев настоява за възстановяване на резервното водоподаване от ПС „Крапец“ във връзка с възникналото бедствено положение.

Към момента помпената станция е запечатана по предписание от 1 декември 2019 г. на БД „Западнобеломорски район“ – Благоевград. По думите му от 12 декември м.г. живеещите във високата зона на града, село Копаница, махала  Андрейна на Батановци и ПСОВ „Батановци“ са на режим. Това се дължи на прекратяване водоподаването от каптаж „Врелото“ на ПС „Крапец“, който е резервен за Радомир. В момента те са на подаване на питейна вода от ПС „Сиреняците“ в село Стефаново, но поради засушаването водата в него сериозно намалява и помпите изключват.

Мотивите за искането за възстановяване водоподаването от ПС „Крапец“ са, че без резервното водоподаване съществува реална опасност от бедствено положение; нивото на язовир „Студена“ е достигнал своя нормален експлоатационен обем; има резервно водоснабдяване от „Белмекен“, довеждащият водопровод  от ПС „Крапец“, изграден през 80-те години на миналия век, е построен с цел резервно водоподаване на Радомир и прилежащите населени места. Изграден е от стоманени тръби, които може да корозират без вода в тях.

След обсъждане на проблема съветниците решиха  общината да предприеме необходимите административни и правни дейности за възстановяване резервното водоподаване от ПС „Крапец“. Възложиха на кмета да представи решението на ОбС на министъра на околната среда и водите, на регионалния министър, на кмета на Перник, председателя на Общинския съвет на Перник и ВиК.

След заседание на комисията, назначена от кмета Пламен Алексиев за промени в транспорнтната схема, съветниците утвърдиха промени в разписанието на курсове, отпадане на курсове до различни населени места в общината поради липса на пътници, промени и в курсове от областната транспортна схема. Коригирани са и разписанията за делнични и празнични дни по маршрути Радомир-Дрен, Радомир-Чуковец, Радомир-Поцерненци, Радомир-Байкалско и градската линия.

По докладна записка на кмета Пламен Алексиев ОбС изрази съгласие с предвижданията за подробен устройствен план за регулация и застрояване, изработен като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива „Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир”, с който ще бъде променено предназначението на част от имоти, предназначени за озеленяване. Решението бе взето с болшинство. Радомирският Общински съвет преди пернишкия и столичния дадоха зелена светлина за реализиране на проекта за скоростния влак.

Съветниците приеха и информация за състоянието на безработицата в общината. От анализа става ясно, че в края на месец май т.г. безработните са 693, при 467 за същия период на м.г. Равнището на безработицата в общината е 7,69% , с 0,31 процентни пункта над това за област Перник. Сред безработните в общината жените превишават броя на мъжете, те са 58%. Друга негативна констатация е, че безработните пред пенсия са най-много, или 191 души. 

Сериозен проблем е и младежката безработица. 98 са младежите до 29 г. за първите 5 месеца на тази година, при 34 за същия период на 2019 г. Засега  осигуряването на работа на безработните се осъществява по програмите за временна заетост.

Съветникът Василка Стоилова зададе въпрос на кмета какво се случва с хората, които се освобождават след приключване на програмите, на което Алексиев отговори, че се търсят варианти за осигуряване на работа.

Приети бяха финансовите отчети на читалищата в общината, Програма за закрила на детето за тази година, решение за участие в целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип, и домове за деца, лишени от родителска грижа, от 1 до 12 клас. Съветниците разрешиха и отдаване под наем на терени, частна общинска собственост, както и продажба да терени. На изпаднали в нужда граждани бяха отпуснати помощи.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *