Съветничката С. Ставрева внася в ОИК искане за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета Р. Томов

Общинската съветничка от Благоевград Соня Ставрева депозира днес в Общинската избирателна комисия искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Благоевград Румен Томов. Мотивът е трайно фактическо неизпълнение на нормативно установени задължения от страна на Томов, изразяващо се в бездействие, с което се възпрепятства дейността на Общински съвет – Благоевград.

В искането си Ставрева е изброила детайлно какви членове и алинеи от 3 закона е нарушил Томов.

Според изложението кметът не е внесъл в Общински съвет – Благоевград отчет за изпълнението на актовете на ОбС, което е задължен да прави два пъти годишно /чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/, така също не е изпратил на ОбС административните актове, издадени в изпълнение на решенията на съвета, което е задължен да направи в тридневен срок от издаването или подписването им /чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА/.

Съветничката посочва още, че Томов не е представил пред ОбС – Благоевград програма за управление за срока на мандата си, съдържаща основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати, което е задължен да направи в тримесечен срок от полагане на клетвата /чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА/.

Томов е обвинен и в неизпълнение на задълженията си по Закона за устройството на територията – той не е представил за приемане от ОбС – Благоевград на ежегоден доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Благоевград /чл. 127, ал. 9 от ЗУТ/ . Не е изпълнил и  задълженията си, вменени му от Закона за регионалното развитие – не е представил пред ОбС – Благоевград годишния доклад за 2019 г. по наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Благоевград /чл. 23, т. 4 от ЗРР/, който е следвало да внесе за обсъждане и одобряване от Общински съвет – Благоевград в срок до 31.03.2020 г. /чл. 72, ал. 4 от Правилника за приложение на ЗРР/.

„Във връзка с гореизложеното моля да предприемете необходимите действия съгласно Вашите правомощия, като извършите проверка по подадения сигнал и се произнесете дали са налице основания за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Благоевград. В случай че изложените обстоятелства касаят нарушения, чието установяване и санкциониране е в компетентността на друг орган, моля сигналът да бъде препратен по компетентност“, пише Ставрева в сигнала си до ОИК.

Тя е приложила и 2 решения на ОбС – Благоевград, по които до момента кметът не е реагирал. Първото е № 167/ 29.05.2020 г., с което съветниците задължиха градоначалника в двумесечен срок да представи проект  за изменение на общия устройствен план за Бачиново във връзка с предизвикалото скандал искане на фирма „Универсал строй консулт“ да строи там жилища, хотел и спортен комплекс, другото е Решение № 333/11.09.2020 г., по което Томов трябваше да огранизира допитване до жителите на благоевградското с. Делвино искат ли сами да си избират кмет.

„Депозирам днес сутринта сигнала си в ОИК – Благоевград и се надявам още тази седмица комисията да се събере на извънредно заседание, за да го разгледа”, каза Ставрева. Тя уточни, че преди обяд ще депозира в кметската администрация и искане до кмета на Благоевград Румен Томов да й предостави, в качеството й на съветник, отчет за изпълнението на актовете на Общинския съвет съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА; програмата на Томов  за управление на общината до 2023 г., както и актовете му във връзка с Решения № 167 и №333.

„Във връзка с правомощието на ОбС да приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности (чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА), след получаване на настоящето искане следва да представите за приемане от ОбС – Благоевград ежегодния доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Благоевград, както и годишния доклад за 2019 г. по наблюдение изпълнението на общински план за развитие на община Благоевград, който е следвало да внесете за обсъждане и одобряване от ОбС в срок до 31.03.2020 г.“, напомня съветничката.

Сигналът на Ставрева до ОИК – Благоевград за предсрочно прекратяване на пълномощията му е втори за 1 година – първият бе заради незаличаване на търговското му дружество в срок и по него в края на следващия месец трябва да има окончателно съдебно решение.

Той идва дни след като в комисията постъпи сигнал срещу самата Соня Ставрева от колегата й в ОбС Калоян Ханджийски, който поиска отстраняването й от съвета заради конфликт на интереси – община Благоевград изплатила 3 фактури за публикуване на поздравителни адреси на дружество, чийто управител е тя. Миналия четвъртък ОИК реши да изиска от Търговския регистър официален документ за връзка на Ставрева с дружеството, както и оригиналите на въпросните фактури, след което тя ще има възможност да даде писмени обяснения по случая.

От пресслужбата на общината бяха лаконични и обявиха, че ще коментират искането на Ставрева на по-късен етап.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

1 Коментар

  1. Фани

    Ставрева, вместо да си налегаш парцалите, че си в конфликт на интереси, се опитваш да се правиш на Андон Тодоров. Толкова нагли съветници, както в този съвет, в Благоевград никога не е имало!Връщай парите на общината и се изнасяй от местният парламент, много бързо се изнасяй!

    Отговори

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *