Съдия Ваня Вълкадинова пита Европейския съд законосъобразно ли е заради неиздаден касов бон за 5 лв. хем търговецът да бъде санкциониран, хем обектът да бъде запечатан

Административен съд – Благоевград отправи запитване до Съда на Европейския съюз в Люксембург по въпроса със запечатването на търговските обекти заради данъчни нарушения. Преюдициалното искане е направено в рамките на две дела по жалби на гоцеделчевски търговци срещу постановени принудителни административни мерки на ЦУ на НАП. В единия случай се оспорва заповед за запечатване на лавката на едноличен търговец за 2 седмици заради неиздаден касов бон за кутия цигари на стойност 5,20 лв., а в другия се атакува заповед за запечатване на  медицинската лаборатория „Лабдерма“ в Гоце Делчев заради неиздаден касов бон от 6 лв. за изследване на кръв.

Докладчик по двете дела е съдия Ваня Вълкадинова,  която е допуснала така нареченото преюдициално запитване от страна на адвокатите на жалбоподателите до Съда на ЕС по чл. 267 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). Основният въпрос е следва ли член 273 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данък върху добавената стойност и член 50 от Хартата на основните права на Европейския съюз да се тълкуват в смисъл, че допускат национална правна уредба, по силата на която могат да се кумулират административно производство за прилагане на принудителна административна мярка и административнонаказателно производство за налагане на имуществена санкция за едно деяние срещу същото лице заради нерегистриране и отчитане на продажба на стоки чрез издаване на документ за продажбата.

Пред съда адвокат Богданова, която представлява медицинската лаборатория „Лабдерма“, собственост на д-р Емилия Калинкова, изтъква, че това е единствената лаборатория  на територията на гр. Гоце Делчев и района, в която работи лекар с изискуемата по закон специалност – обстоятелство, което създава доверие и дава сигурност на хората, които ползват нейните услуги. Ако бъде затворена, гражданите на един район с население от над 70 000 души, обхващащ четири общини, ще бъдат лишени от компетентна помощ или много затруднени да получат такава. Адвокатката допълна, че това е първото нарушение, допуснато от служител на лабораторита, който не го е целял, и акцентира върху безпрецедентни затруднения в живота на бизнеса и на хората в  ситуацията на пандемия от Covid-19.

„За да има постъпления в държавната хазна, търговските субекти трябва да работят, без излишно да се затруднява работата им. Да се стимулира работата на всеки бизнес е главно задължение на държавата сега. Ако бизнесът не може да бъде подпомогнат, то на същия поне не трябва да се пречи по ненужен начин“, категорична е адвокатката.

До произнасянето на Европейския съд, който ще реши дали е законосъобразо търговецът хем да бъде санкциониран, хем  търговският му обект да бъде запечатван, двете дела са спрени с определение на съдия Вълкадинова.

Както „Струма“ писа, десетки търговски обекти в Пиринско фигурират в списъка на НАП за запечатване заради неизданен касов бон или нередности при работа с фискалното устройство. Принудителната административна мярка за запечатване на търговски обекти може да бъде наложена от НАП за срок до 30 дни, независимо от предвидените в закона глоби или имуществени санкции за констатираните нарушения. Във връзка с разпоредбите на чл. 187, ал. 1 от ЗДДС е предвиден ред за налагане на принудителната мярка за обекти, за които са установени нарушения, включително когато към момента на запечатване обектите се стопанисват от трето лице, което знае, че обектът ще бъде запечатан.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

1 Коментар

  1. Генка

    До кога ще пускаме жалби срещу бирниците на НАП? Тези вчера завършили посер*овци ни нагрубяват, повишават тон, бутат. Аз също имах провврка. Умишлено, проверяващата изпревари опашката, хвърли един лев за вода и излезе, почти на тичане! След като се върна започна да крещи. Да не говим, че търсиха по 1000 лв. на човек! Пълни с мелници. При следващо идване, ще си тръгнат с шамари!

    Отговори

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *