Закриват Държавната комисия по хазарта

Правителството прие постановление, с което се създава ликвидационна комисия за закриването на Държавната комисия по хазарта. Това съобщават от пресслужбата на кабинета.

До необходимостта от постановление на Министерски съвет се стигна, след като е направен анализ на действащата нормативна уредба и е установено е, че не са изпълнени изискванията от преходните и заключителни разпоредби към Закона са хазарта, съгласно които Министерският съвет следва да създаде ликвидационна комисия и да определи нейните функции, както и да се извършат компенсирани промени в числеността на Министерството на финансите и на администрациите, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на финансите. Обществените консултации по постановлението приключиха на 22 август. Причината за краткия срок бе, че, ако ликвидационната комисия не бъде създадена във възможно най-кратки срокове, ще бъдат нарушени някои разпоредби от Кодекса на труда и Закона за държавния служител. 

Въпросната комисия ще отговаря за закриването на ДКХ. Председател ще бъде главният секретар на Министерството на финансите.

В тримесечен срок комисията трябва да уреди въпросите, свързани с имуществото на ДКХ; да изготви описи на имотите и движимите вещи на ДКХ; да предаде архива на ДКХ на НАП и да закрие ползваните от ДКХ банкови сметки; да оформи счетоводните документи, свързани с разходите на закритата Държавна комисия по хазарта; да извърши и други необходими дейности, свързани с ликвидацията.

Заради закриването на Държавната комисия по хазарта щатните бройки в Министерство на финансите (МФ) и Националната агенция за приходите (НАП) ще бъдат увеличени. Във финансовото ведомство ще бъдат назначени допълнително 18 човека, а в приходната агенция – 34.

Необходимите разходи по ликвидацията, включително за възнагражденията и обезщетенията по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, ще се изплащат чрез бюджета на Националната агенция за приходите за сметка на средствата по утвърдения бюджет на Държавната комисия по хазарта за 2020 г., въз основа на одобрени от председателя на ликвидационната комисия документи.

Припомняме, че от бранша не бяха съгласни с промяната. Според хазартните оператори закриването на ДКХ ще доведе до невъзможност за администриране на бизнеса поне за още шест месеца. “Националната агенция по приходите е приходна администрация, а не лицензионен орган. Хазартът е самостоятелен отрасъл, чието регулиране е свързано не само с осъществяване на контрол и събиране на вземания от поднадзорните субекти, но и с лицензионна дейност. Немислимо е качественото им осъществяване от администрация със съвсем друга насоченост”, е мнението на Българската гейминг асоциация.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *