Със 100 първокласници по-малко и 17 маломерни паралелки в 8 клас започва учебната година в Пиринско, шефът на РУО Ив. Златанов: В МОН станахме пословични с огромния отрицателен баланс, да, законосъобразно е, но не е целесъобразно

Със 100 ученици по-малко в първи клас и 17 маломерни паралелки с осмокласници започва учебната 2019/2020 г. в Пиринско. Тези и други констатации направи началникът на Регионалното управление на образованието Ивайло Златанов пред директорите на училищата в областта по време на работното съвещание, малко преди началото на учебната година. Самата среща премина в по-различен формат от обичайното, тъй като в анализите, дадените насоки и препоръки се включиха редица експерти.

Първи пред директорите застана Костадин Чотрев от ДАНС /Държавна агенция „Национална сигурност“/. Специалистът внесе разяснения около Закона за противодействие на тероризма, приет през 2017 г. В тази  връзка всички институции, в това число и училищата, трябва да изготвят план за противодействие на тероризма. Проверки на ДАНС обаче установили, че представителите на институциите не са запознати, а някои даже не са и чували за въпросния закон, подплатен с наредби.

„Хубавото е, че този план се изготвя еднократно, а не всяка година“, успокои присъстващите К. Чотрев, представил се като началник отдел. Той изтъкна и че тъй като работещите по училищата не са специалисти по проблематиката, ще им бъде предоставен подробно разработен примерен план. За противодействие на тероризма директорите трябва задължително да определят служител за връзка по сигурността и да изпратят писмена информация до полицията за това. Съответно служителят по сигурността ще изготвя плана, поне един път годишно ще разяснява примерни текстове, ще прави инструктаж на колегите си /не на учениците, а на персонала на училището/ и ще изготвя протоколи за проведените „обучения“.

„Тези задължения, които имате по закон, следва да ги изпълните. Не е нещо, което изисква много време“, заключи началникът на отдел в ДАНС. Експертът предостави и телефонния си номер на присъстващите, като подчерта, че от Държавната агенция по национална сигурност ще се радват, ако могат да бъдат от полза на образователните институции.

Отношение по темата взе директорът на Професионалната гимназия по икономика Ася Бояджиева. Тя сподели, че с влизането на закона през 2017 г. в училището са се сдобили с такъв план за антитероризъм. И тъй като не са специалисти, закупили въпросния документ от човек,  представил се за бивш служител на ДАНС.

„Проблемът е, че този план е пълен с цифри и кодове, които ние не разбираме. Изпратихме го да го видите, но нямаше реакция от ваша страна. За да сме наясно и да реагираме адекватно, ако не дай си боже нещо се случи, може ли ваши служители да ни проведат обучение“, обърна се към К. Чотрев ръководителят на ПГИ. Експертът отговори, че плановете изобщо не са изпълнени с кодове, шифри ,а напротив – даже били, по думите му, много опростени. Той разясни и че ДАНС няма задължение да проверява кое училище какъв план е разработило, но иначе при проявено желание от страна на образователна институция служители на държавната агенция биха могли да се включат в провежданите инструктажи или в други обучителни мероприятия.

Съвещанието продължи с разбор на резултатите от националните външни оценявания /НВО/ в 4 клас, направен от старши експерта по начално образование в РУО Анета Марянска. Както и известно, през тази година област Благоевград е на 8-мо място в страната със средна успеваемост 78.43% от 4-те предмета, включени в НВО. По математика четвъртокласниците са на 6-о място Слабостите са свързани с пространственото мислене на учениците, работа с геометрични фигури и преобразуването на мерните единици. Необходима е и системна работа при текстовите задачи.

Що се отнася до „Човекът и обществото“, децата имат пропуски при обучението си по безопасност на движението, ориентиране по карта, висок процент грешни отговори има и при разпознаване на природните обекти. По „Човекът и природата“ ниски резултати се регистрират при задачите, изискващи мислене или трансфер на знанията. Затова трябва методите наблюдение, опит, експеримент да се застъпят по-широко в обучението.    

По български език и литература четвъртокласниците в Пиринско са на 7-мо място, при 5-о миналата година. Като слаби места в обучението по БЕЛ А. Марянска посочи бедната езикова култура на четвъртокласниците. Наблюдава се неразбиране значението на думата в контекст, или децата не знаят какво означава да си лицемерен, прозорлив, лукав например. Както на областно ниво, така и в национален план учениците нямат умения да правят изводи, обобщения. При диктовката слабост продължава да бъде правописът на неударена гласна и звучна съгласна в средата на думата. По повод на това А. Марянска подчерта, че собствените й наблюдения по училищата сочат: диктовките нямат прегледен вид и не се четат.

„В новия формат езиковите задачи на НВО ще бъдат върху диктовката. Ще се сблъскаме с този момент и проблем, че децата няма да могат да си прочетат диктовката и да изпълнят поставените езикови задачи. Иска ми се, когато упражнявате вашата контролна дейност, и с учителите така сме говорили, да се намира начин във всеки час по български език поне едно изречение да се продиктува. Има как и под каква форма да се случва това”, обърна се към директорите старши експертът по начално образование.

От тази  учебна година националните външни оценявания в 4 клас ще са по два учебни предмета – български език и литература и математика, като отпадат изпитите по „Човекът и природата“ и „Човекът и обществото“. Така вече ще има синхрон между НВО в 4 и НВО в 7 клас и ще се работи с лист с верни отговори, оценяването ще е онлайн, данните ще се сканират и квесторите, пазещи децата, ще са външни. Задачите ще бъдат с различна трудност, така че да не се мери образователен минимум, а резултатите на всеки ученик в неговото развитие. Ще има задачи с практическа насоченост. Времето и за двата изпита се увеличава от 40  на 60 мин. Националното външно оценяване по БЕЛ е на 27 май от 10 часа и ще се състои от три части – диктовка, четене с разбиране и творческа задача, изискваща от децата да създадат кратък текст. Най-важният елемент в изпита ще бъде именно диктовката. Според примерното разпределение тя ще с обем 40-60 думи, при продължителност 20 мин. и върху нея ще бъдат езиковите задачи, 25 мин. са определени за текста за четене с разбиране. От 3 до 5 изречения в рамките на 15 мин. са дадени за творческата задача.

НВО-то по математика, което ще се състои на 28 май, включва 25 задачи. Ще съдържа текстова задача с три подусловия, степенувани по трудност, като идеята е в зависимост от възможностите си учениците да стигат до там, докъдето могат. Подготовката за НВО-то по новия формат започва от 3 февруари.

 Старши експертът по организация на средното образование Владимира Карджова анализира резултатите от НВО в 7 клас, което за първи път се проведе по нов формат – не в отделни модули, а като единни изпити в две части. Затова и не могат да се правят сравнения с предходните години, но все пак област Благоевград стои с една идея по-добре и е с по-високи от средните за страната резултати. Притеснително е не толкова, че няма ученик с максималните 100 точки, а че е много голяма разликата между броя под 16 и над 90 точки, тоест между слабите и отличните оценки, бе основният извод от представянето на учениците на НВО.

Впечатление прави и че от 2707 седмокласници само 120 са се явили на националното външно оценяване по чужд език – английски, което е по желание. В тази връзка Ивайло Златанов призова директорите и учителите в по-голяма степен да мотивират учениците да показват знанията си по английски език. Той сподели, че в РУО ще намерят начин да поощрят и поздравят тези 120 ученици, престрашили се да отидат на НВО-то.

Иначе при така важните изпити след 7 клас, формиращи бала за кандидатстване в профилирани и професионални паралелки, не се очакват промени и няма да има сериозни разлики в сравнение с изминалата година. За да се подобрят резултатите и в 4 и в 7 клас, трябва да се работи върху функционалната грамотност на учениците и да се направят съответните анализи на училищно ниво.

Като областен  председател на комисиите по организирането и провеждането на НВО на дигиталните компетентности в 10 клас и държавните зрелостни изпити в 12 клас старши експертът по информатика и ИТ д-р. инж. Василиса Павлова благодари на директорите за съвместната и успешна работа по двете кампании. Тя направи цялостен разбор на ДЗИ по предмети, а че и на т.нар. поправителни матури /сесия август-септември/ има 255 двойки и една шестица, бе част от изнесената информация.

След презентацията на д-р Павлова се заформи любопитна дискусия. Директорът на ПГМЕТ – Петрич Невянка Цанева предложи представянето на зрелостници от предишни години да не участва във формирането средните резултати от матурите за съответното училище. Тя се аргументира, че това води до изкривяване на картината, защото тези ученици вече са участвали със своя си випуск  при формиране на средния успех и след това при следващи явявания на ДЗИ пак участват в статистиката и, образно казано, „дърпат училището надолу“ в класацията и оттам пада рейтингът на образователната институция. Предложението на Н. Цанева подкрепи и директорът на 7 СУ д-р Лилия Стоянова, която също бе на мнение, че е удачно статистиката да отчита дали  в училището има зрелостници от предишни години, както  и нуждаещи се от допълнителна подкрепа. Като експерт по информатика и ИТ д-р Павлова разясни, че това няма как да бъде направено на национални ниво, тъй като в общата база данни от МОН не могат да знаят и съответно да отделят зрелостници от предишни години. „Можем да направим това на ниво регионално управление, като в анализа добавим още една колонка – минали години“, увери експертът, а думите й бяха посрещнати с аплодисменти.   

Както на срещата в Банско преди два месеца, така и сега юрисконсултът на РУО Мария Стоянова разясни на  директорите важни моменти и детайли, свързани със Закона за достъп до обществена информация. Специалистът изрично подчерта, че училището е субект и е длъжно да предоставят информация, а законът дава право на всеки да поиска и да получи достъп, без да е необходимо да доказва конкретния си интерес. Важно е обаче директорите да са наясно и да правят разлика между служебна и обществена информация. Така например, ако някой поиска да знае колко учители, отговарящи на условията за пенсиониране, работят, от училището трябва да дадат тази информация, тъй като е обществена. Ако човек обаче се интересува защо тези учители не са пенсионирани, това вече е служебна информацията и не би следвало да бъде предоставяна. „Има тънкости, които директорите ще преосмислят в процеса на работа“, заключи  юристът.

След разясненията, внесени от експерта по приобщаващо образование Цветана Атанасова и експертите по информационно осигуряване Катя Иванова и Марина Войнова за попълването на списък образец 1, 2 и 3, думата бе дадена на директора на ПГИТ – Петрич инж. Светла Данаилова. Тя сподели личните си впечатления от срещата на министъра на образованието Красимир Вълчев с членове на Съюза на работодателите в системата на народната просвета. Че системата има нужда от спокойствие по отношение промяната на нормативната уредба, защото от 2016 г. досега има изключително много наредби. Най-важно за образованието са креативните учители, доминираща култура, в основата трябва да бъдат не документите, а реалните резултати. Всички промени трябва да дойдат отдолу нагоре, като добрите практики трябва да се мултиплицират, бяха част от нещата,  впечатлили инж. Данаилова при срещата с министър Вълчев.

Накрая обобщения, констатации за изминалата учебна година и препоръки за настоящата отправи началникът на РУО Ивайло Златанов. Той започна с това, че първокласниците в Пиринско са със 100 по-малко в сравнение с 2018/2019 и всяка година намаляват. През учебната 2017/2018 г. в първи клас са постъпили 3030 деца, през миналата са били 2790, а сега са 2691. Началникът на управлението определи темата като актуална и болна и подчерта, че във всяко училище трябва да се направи една нова организация по отношение броя на учениците, паралелките, и не на последно място – правилата за прием в 1 клас да се спазват от всички. Паралелките трябва да са с 22-ма първокласници, по изключение до 24, и при още по-големи изключения може да се завишава броят, и то с разрешение от министъра.

„Не мога да си представя, че на някои колеги ми се наложи да обяснявам, че трябва да спрат на 22-ма ученици и да не мърдат повече  нагоре. И сега има проблеми, връщат се деца, записват се и паралелките станаха с по 26-27 ученици. Учителят може да обгрижи 22 деца, но не може да обгрижи 27-28“, заяви началникът на РУО и допълни, че ако при толкова много деца в клас не дай си боже се случи инцидент, на директорите ще бъде търсена отговорност защо са пристъпили към завишаване на бройката. Такива проблеми има и в Благоевград, и в Банско, и в Гоце Делчев. По този повод Ив. Златанов благодари на директора на 3-то ОУ Сандански Румен Сидеров, с когото се разбрали за 45 секунди и от училището стопирали приема си на 22-ма ученици.

„Нима 3-то ОУ не може да реализира 6 паралелки. Но тогава какво ще правят другите училища – и Първо, и Второ, и Четвърто. Къде ви е колегиалността?“, обърна се към директорите, пристъпили към завишаване броя на децата началникът им.

Акцент бе поставен и на приема след 7 клас. Както е известно, при така утвърдения прием по искане на директорите се стигна до дефицит от 529 кандидат-гимназисти, за да се запълнят местата във всички паралелки. По този повод Ив. Златанов неведнъж е изтъквал, че областта ни вече е пословична в МОН с огромния си отрицателен баланс и е с най-големия дефицит в цялата страна. В крайна сметка заради липса на ученици бяха закрити 9 паралелки, а 17 са под минимума и са с 10, 12 или 14 ученици.

„Това отново поставя въпроса за целесъобразността и законосъобразността. Да, законосъобразно е, но не е целесъобразно, как ще издържите с две паралелки с по 14 ученици”, повдигна въпроса началникът на РУО и даде за пример обединено училище в община Якоруда, в което всички паралелки от 1 до 10 клас са маломерни.

 Внимание бе обърнато и на екскурзиите, а от изнесените данни стана ясно, че за изминалата учебна година училищата са реализирали 839 екскурзии, или както бе изчислено – почти всяка паралелка с ученици в областта е пътувала някъде. Съгласно новите разпоредби на МОН екскурзиите вече трябва да са само с образователна цел. Идеята е училищата да си ходят на гости помежду си и така, пътувайки, ученици и учители да споделят добри практики и идеи. Отправената препоръка на регионално ниво бе при възможност екскурзиите да са в неучебно време, за да не се нарушава учебният процес.

Ив. Златанов говори и за различните национални програми, по които училищата могат да кандидатстват и съответно да получат допълнително финансиране. Наред с това, директорите бяха изрично предупредени, че нямат право под никаква форма, било през настоятелство или обществен съвет, да събират пари от родителите.

Началникът на РУО изтъкна, че за работещите в системата на образованието най-важното е опазване живота и здравето на децата, и пожела на всички успешна учебна година.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

    

   

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *