Със STEM център за откриватели, зони за релакс, станции за експерименти, роботи VII СУ „Кузман Шапкарев” въвежда нов образователен модел (ВИДЕО)

В изцяло нова учебна среда – с иновативни технологии и софтуерни решения, условия за модерно дигитално образование, използване на интерактивни форми на обучение, благоевградското VII СУ „Кузман Шапкарев” ще подготвя учениците за професиите на бъдещето. Това става възможно, след като от най-голямото средно училище в областта кандидатстват по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда”, а проектът, чийто автор е директорът на VII СУ д-р Лилия Стоянова, е одобрен за финансиране в размер на 300 хил. лв. Зад безспорния успех стоят д-р Стоянова и на екип архитекти в лицето на арх. инж. Димитрина Митрева, Теодора Аймалиева, графичните дизайнери Иван Митов, Александър Митов, специалисти в областта на мебелното обзавеждане и в подбора на технологично оборудване от последно поколение – техника и специализирани софтуери.

Репортер на „Струма” се запозна с изключително  иновативния мащабен проект, наречен „STEM центърът за откриватели“, още преди първата фаза по кандидатстването, а всички, имали щастието да видят визуализирания продукт, са категорични, че това е изцяло нова за образователната ни система концепция, с която VII СУ „Кузман Шапкарев” става училището на бъдещето!

ЦЯЛОСТНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ПРОСТРАНСТВО ВКЛЮЧВА ОБОСОБЯВАНЕТО НА ТРИ УЛТРАМОДЕРНИ КАБИНЕТА ПО ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА,  ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ И ПРИРОДНИ НАУКИ

на третия етаж, със зони за релакс с вълнообразни пейки за сядане и светеща гривна над тях и стена за творчество, върху която учениците  може да се катерят, да рисуват, творят и да генерират идеи. Видяното и изобщо цялостната идея са толкова впечатляващи, че трудно могат да бъдат описани с думи, като наред с интериорните и технологични решения от най-ново поколение ще бъде осигурено качество на средата чрез необходимите параметри – осветеност, температура и влажност, чистота на въздуха, шум, със съвременни системи с минимален разход на енергия.

Самият кабинет по физика и математика е с космически дизайн, оборудван със станции за експерименти, разположени стъпаловидно за по-добра видимост, два робота, подвижни СЕТ лаборатории за експериментална работа и маси с мултисензорни екрани /touchscreen/. Под спускащия се небосвод са подредени  шкафове с тъмносини витрини и LED осветление, наподобяващи формата на планетите над тях. Синьото космическо небе със светлините по него заедно с агресивния червен цвят на столовете създават усещането за движение и динамика, която се балансира от нежния сив цвят на стените и светещия свободен атом, а числото Пи на бюрото на учителя е в 3D формат с LED светлини.

В КАБИНЕТА ПО ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ, СЪЩО РЕШЕН НА НИВА, ЗОНАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ Е ПОДЧЕРТАНА С ДРУГ ЦВЯТ ВИНИЛОВА НАСТИЛКА.

Асиметрични шкафове със стъклени витрини наподобяват колби. Акцент е масата на преподавателя – DNA, с тюркоазени мивки на работните места, интерактивна маса (touchscreen), СЕТ лаборатория и вградена стена с експозиция на динозаври, животни и растения.

Зоната за релакс пък обособява зелен център с два цилиндрични вертикални аквариума във фоайето, вертикални градини, обхващащи и двете стълбищни клетки, и стъклена част от стената с бонзаи и декоративна растителност. До аквариумите на колоните в коридорна ниша е разположена прозрачна маса, над която има LED осветление. В зеления център е позициониран и кабинетът по природни науки със стъклена стена, с иновативни решения на флората и фауната под формата на декорация от двете страни на зоната за експерименти. Вляво от нея има декорация на висок бор, мъх, бонзаи и иглолистна растителност, а вдясно – декориран дъб с аранжирани цветни пана в нишите.

Всяко помещение е със стъклени врати и е оборудвано с модерни модулни маси, които позволяват разместване по предназначение – за самостоятелна работа, или кръгла работилница за проекти, насърчаваща креативното мислене и екипната работа.

Таваните, осветяващи тематичната декорация на планети в кабинета по физика, химична мрежа в кабинета по химия, усмихнато слънце с малки бели облачета в кабинета по природни науки, също допринасят за цялостнато преобразяване на  училищната среда.

 Центърът за природни науки, изследвания и иновации на VII СУ ще се ползва от всички ученици от прогимназиален до втори гимназиален етап, тоест от 5 до 12 клас. Професионална учебна общност (ПУО) от учители по математика, физика, химия, биология и човек и природа, готови за промяната, разработва STEM учебно съдържание в нов учебен предмет „STEM ИНТЕГРАЦИЯ“ по собствени сценарии с интегрирани учебни единици от всички учебни дисциплини и мотивира останалите учители за промяна и усъвършенстването на преподаването и ученето. В реализацията на мащабния проект образователната институция ще бъде подкрепена от външни специалисти и партньори. Учени от Техническия университет в София и ИКИТ /Института за космически изследвания и технологии/ към БАН ще изготвят предложения за съвместна работа с учителите – обучения, демонстрации, съвместно разработване на учебно съдържание и методи на преподаване и модерно оценяване.

Предвидено е въвеждането и използването на иновативни методи и инструменти за планиране на уроците и преподаване и пълно портфолио от експерименти, включително на ученици със СОП. Модулните елементи на атрактивните мебели позволяват алтернативни начини на групиране на учениците.

РАБОТИЛНИЦИТЕ ЗА ПРОЕКТИ В ДЪНОТО НА ВСЕКИ ОТ КАБИНЕТИТЕ РАЗГРЪЩАТ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПРОЕКТНО БАЗИРАН ИЛИ ПРОБЛЕМНО БАЗИРАН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС.

Учителите от ПУО разработват и възможности за онлайн преподаване и учене, както и презентации, дискусии, ролеви игри, казуси, лабораторни изследвания, изследователски проекти и сценични представяния. Така например методът „Кейс стъди“ (анализ на случай)  поставя в центъра конкретен, разбираем въпрос, проблем или тема с практическо или ежедневно измерение и връзка с живота на децата, за разрешаването на който са необходими знания и умения от различни дисциплини и направа на работещ модел, макет или изпълнение на друга практическа задача. Акцент в обучението е и методът на експерименталното учене чрез компактна, безжична лаборатория с до 15 вградени сензора, заместваща повече от 20 традиционни къса научно оборудване. С новите технологии всеки учебен час се превръща във вълнуващо, обогатяващо и вдъхновяващо учене с цялостно решение на пълна безжична лаборатория в един диск, лесно управление, споделена база знания, актуализирана учебна програма, интуитивен софтуер с широка технологична интеграция, анализ на лабораториите и визуализацията на таблети и компютри, както и интерактивни дъски.

Интегрираните знания и умения от различни дисциплини ще бъдат поставени в центъра на конкретни, разбираеми въпроси и теми с практическо или ежедневно измерение в живота на децата от различните възрастови групи чрез проектно базираното обучение.

ПРЕДВИДЕНА Е МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА СИСТЕМА LABDISC С 12-БИТОВА РЕЗОЛЮЦИЯ,

която предлага гъвкав и компактен инструмент за учениците да изследват реалността на средата си, притежава инструменти за обучение в 21 век, интегрирщи се с най-новите технологии и образователните тенденции, основани на проучвания. Вградените сензори по биология, химия, физика, математика, география и научни експерименти в областта на околната среда и новите STEM теми позволяват да се разгърне интегрираното учебно съдържание в тримерни уроци на трансдисциплинарно ниво, придружено от модерни методи на оценяване. В някои от темите учениците се превъплъщават в герои от космическа мисия, в която дирижират много експерименти за изстрелването на балон, като въздух, налягане, температура; в други изследват климатичните промени, замърсяването и влиянието им върху културите, измерват качеството на водата, pH, температура и светлина; правят екологични проучвания, GPS справки, измерват, изследват, решават проблеми и конструират свои собствени експерименти за подобряване на техните хипотези.

 УЧИЛИЩНИЯТ STEM ЦЕНТЪР ЩЕ БЪДЕ МОЩЕН МОТИВАТОР НЕ САМО ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ ЧРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА СРЕДА

(физическа, дигитална и съдържателна), но и ще подготвя младите хора за успешна бъдеща реализация в различни сфери на живота, развивайки тяхното логическо мислене, умения да решават проблеми, дигитална грамотност , емоционална интелигентност.

Уникалните архитектурни решения, модерното мебелно оборудване, наборът от специализирано техническо оборудване за всеки от кабинетите, новото седмично разписание и организация на учебния процес, ползотворното и перманентно сътрудничество с бизнеса и общността, както и възможностите учениците да станат активни партньори на учителите чрез разработване на собствено учебно съдържание или предварителна изследователска работа по проблем и казус, са модел за отворена, вдъхновяваща и творческа среда за учене.

В центъра учениците ще се подготвят за професиите на бъдещето: технологичната сфера, природните науки, инженерните науки и математиката, специалисти по изкуствен интелект, управление на информацията, зелена енергия, „социални медии”, техник на вятърни турбини, лекари, архитекти, конструктори, инженери.

Така, обединени от мотото „От идеята – мечта – до реалния продукт!” целият екип на VII СУ „Кузман Шапкарев”, техните партньори и приятели са убедени, че с общи усилия ще наложат нов образователен модел, чиято основна цел е да подобри професионалната и житейската перспектива на младите хора в България.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *