С решение на МС! Продават част от Специализираната за лечение на белодробни заболявания болница в Перник

Министерският съвет даде съгласие за продажба и на обособена част от лечебно заведение – недвижим имот, собственост на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Перник“ ЕООД, гр. Перник. „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Перник“ ЕООД. гр. Перник е лечебно заведение – търговско дружество със 100 на сто държавно участие в капитала, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването. Обособената част от лечебното заведение, по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), представлява недвижим имот – административна 2-етажна сграда с площ 199 кв. м.  Недвижимият имот е с отпаднала необходимост за лечебното заведение и генерира само разходи, поради което ръководството на лечебното заведение е заявило желание за освобождаване от имота чрез продажба.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *