С 10 500 фирми сектор услуги е най-развитият в Благоевградска област, повечето предприятия са с персонал до 9 души

93,4% от всичките 21 840 фирми на територията на Благоевградска област /без финансовите институции/ са в категорията микропредприятия – с до 9 души, отчете Националната статистика, която едва сега обобщи данните за предепидемичната 2019 г.

Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.6%, средните (от 50 до 249 заети) – 0.9%, а големите предприятия (над 250 заети) формират 0.1% от всички нефинансови предприятия в областта.

Преди да ни нападне коронавирусът, крайният финансов резултат на предприятията от област Благоевград за 2019 г. е печалба в размер на 589 млн. лв., което е с 3.0% повече от предходната година. Предприятията, реализирали печалба, са 15 775, което е 72.2% от общия брой. Тези със загуба са 17.3%, а с нулев финансов резултат – 10.5%.

През 2019 г. в нефинансовите предприятия от област Благоевград са били заети 88 518 лица и е произведена продукция на стойност 5 639 млн. лв.

В сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ годишен отчет за дейността си са представили 485 предприятия, или 2.2% от общия брой фирми. В тях са заети 3173 лица и е произведена продукция в размер на 121 млн. лв. Отчетен е положителен финансов резултат от 8 млн. лева.

Сред 2344-те промишлени предприятия /10.7% от общия брой фирми/ 93% са от сектор „Преработваща промишленост“. За 2019 г. произведената продукция в промишления сектор е била 1631 млн. лв. и е формирала 28.9% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. Това е и най-многолюдният сектор в икономиката на Югозапада – в него работят 31 762 лица, което е 35.9% от общия брой на заетите лица.

Строителните предприятия са само870 /4% от общия брой на фирмите/, но произведената от тях продукция е за 724 млн. лв., което прави близо 13% от общия обем свършена работа. Със строителство в Югозапада се занимават 6340 лица.

Близо 10 пъти повече в региона са фирмите, занимаващи се с търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети – има 7633 търговски предприятия в област Благоевград, или 35.0% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия. Годишната им продукция е 614 млн. лв., или  10.9% от общия обем. Заети в този отрасъл са 16 738 лица, които формират 18.9% от общия брой на работещите в частния бизнес.

В сектора на услугите работят 10 508 фирми /48.1%/, като 31.1% са от сектор „Транспорт, складиране и пощи“. Приносът към фиска на работещите в този сектор 30 505 души е 549 млн. лв., които формират 45.2% от общия обем на продукцията и определят облика на Пиринския край като регион на услугите.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *