С 12 лв. намаляват таксите в детските градини и ясли в община Разлог

Намаляват с 12 лева стойността на месечните такси за детските ясли и детски градини на територията на община Разлог. Промяната е последица от приетите в края на миналата година изменение в Закона за училищното и предучилищното образование, според които държавата подпомага заплащането на такси, дължими от родителите, за дейностите по хранене на децата в задължителното пред­училищно образование, а първостепенният разпоредител, в случая общината, е длъжна да осигури пълно подпомагане на заплащането на такси, с не по-малко от 50 на сто от средствата, които получава от държавния бюджет.

Стойността на намалението е определена след направен анализ на данните за броя на децата, които се освобождават от такса, и тези, които заплащат такси с намаление в детските заведения на територията на община Разлог. На база на тези анализи е изчислено, че за всички останали деца от подготвителните групи таксите могат да бъдат коригирани с 12 лв. месечно и да се намалят от 40 лева на 28 лева. Не се предвижда промяна на цената на купона за храна в млечна кухня, която за жителите на общината си остава 1.50 лв.

С промяната на месечната такса се цели подобряване на достъпа до предучилищно образование и пълен обхват на децата в предучилищната възраст в образователната система. Очакванията са за намаляване на броя на отпадналите от предучилищното образование деца и обхващане на такива, които не са включени в предучилищното образование, поради нисък социален статус или трайна безработица на родителите им. Очаква се още насърчаване приобщаването и предотвратяване социалното изключване, а впоследствие и отпадането на деца от уязвимите групи чрез подпомагане заплащането на дължимите от родителите такси, за сметка на държавния бюджет.

Промяната ще бъде отразена в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, чийто проект за изменение и допълнение вече е публикуван на страницата на община Разлог за публично обсъждане, а от първи юни вече тече и едномесечният срок, в който жителите на община Разлог могат да депозират в местната администрация мнения и становища.

Новите такси ще влязат в сила след гласуване на предложените промени от Общинския съвет.

ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *