С 441,34 лева Кюстендилска област е девета в страната по линия на бедност, рискът расте при домакинства от едно лице над 65 г.

Размерът на средномесечната линия на бедност на едно лице от домакинство в Кюстендилска област е 441.34 лв., като под прага на линията на бедност живее 24.8% от населението на областта. Това показват данните на отдела за статистически изследвания в областния град за миналата 2020-а година. За сравнение, общо за страната линията на бедност e 451.00 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност е 23.8% от населението на България.

Област Кюстендил се нарежда на 9-о място в страната по размер на линията на бедност. През 2020 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Монтана и Видин, съответно 270 и 297 лв., а най-високата – в област София (столица) (718 лв.), следвана от областите Перник (506 лв.) и Варна (480 лeвa).

Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен – 31.3%, Монтана – 29.4%, Силистра – 29.1%, и Бургас – 29.0%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Габрово – 12.3%, Разград – 12.6%, и Шумен – 16.4%.

В сравнение с предходната година през 2020 г. размерът на линията на бедност за област Кюстендил се увеличава с 12.8%, а относителният дял на бедното население намалява с 4.0 процентни пункта. Относителният дял на бедните мъже спрямо линията на бедност е 19.3%, а на жените – 29.9%. Кюстендил е сред областите в страната с относителен дял на мъжете, живеещи в риск от бедност, по-малък с повече от 5 процентни пункта от този при жените, като Габрово, Смолян, Кърджали, Русе, София, Варна, Плевен, Разград, Шумен, Перник, София (столица), Стара Загора, Търговище и Ямбол. В област Кюстендил разликата в равнището на бедност между мъжете и жените е 10.6 процентни пункта, при средно 4.1 пункта за страната.

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда.

През 2020 г. делът на бедните сред заетите лица във възрастова група 18-64 години е 10.5% за област Кюстендил, при средно 9.7% за страната. Спрямо предходната година в областта делът на бедните сред заетите лица намалява с 3.4 процентни пункта. Същевременно рискът от бедност сред работещите мъже е със 7.3 процентни пункта  по-нисък от този при жените.

Поляризацията на населението в област Кюстендил по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2020 г., показва, че най-бедните 20% от домакинствата в областта имат над пет пъти по-нисък доход от най-богатите – 20%. Оценките на бедността в област Кюстендил през 2020 г. в зависимост от типа на домакинството показват, че бедността е концентрирана сред едночленните домакинства с лице на възраст над 65 години, домакинства от едно лице – жена или мъж. Нарастване на риска от бедност през 2020 г. в сравнение с 2019 г. се наблюдава при домакинствата от едно лице – жена, и едночленните домакинства с лице на възраст над 65 години. Относителният дял на бедните е най-нисък в домакинства с двама възрастни под 65 години (4.4%), в домакинства с три и повече възрастни със зависими деца (6.8%) и в домакинства с двама възрастни и едно зависимо дете (9.2%).

Статистиката показва, че 6.6% от децата на възраст 0-17 години в област Кюстендил са изложени на риск от бедност, или с 3.7 процентни пункта по-малко спрямо 2019 година.

През 2020 г. относителният дял на децата с материални лишения -купуване на нови дрехи или два чифта обувки според сезона; екипировка за игри навън; пресни плодове и зеленчуци веднъж дневно; книги, подходящи за възрастта на децата; почивка извън дома поне една седмица в годината; участие в училищни екскурзии, дейности и тържества, за които се плаща, и др. е 15,1%.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *