HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 20 АВГУСТ

БНТ

05:25 Браз­ди /най-доб­ро­то/ /п/ 06:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 06:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:10 Зе­ле­на­та ли­ней­ка /п/ 08:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:30 Пъ­те­ки лет­ни ид­еи за хар­мо­ни­чен жи­вот 09:00 Кос­ми­чес­ки ко­раб “Дог­стар” ани­ма­цио­нен филм /21 епи­зод/ 09:30 Са­гуа – сиам­ска­та кот­ка ани­ма­цио­нен филм /27 и 28 епи­зод/ 10:00 Мъ­же без мус­та­ци дет­ски тв филм /6 се­рия/ 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва /п/ 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бъл­га­рия от край до край /4 епи­зод/ 13:00 Му­зи­кал­на сце­на БНТ1 Пар­си­фал опе­ра от Ри­хард Ваг­нер, пос­та­нов­ка на Со­фий­ска­та опе­ра и ба­лет /2 част/ 15:30 Прин­це­са­та и по­ни­то дет­ски иг­ра­лен филм /САЩ, 2011г./, ре­жи­сьор Рей­чъл Гол­ден­бърг, в ро­ли­те: Фио­на Пе­ри, Бил Обърст млад­ши, Бо­би Джо Лей­тън и др. 17:00 Не­поз­на­та земя /п/ 17:30 Спор­тна трес­ка Об­зор­но спор­тно пре­да­ва­не 18:30 Спорт ТО­ТО 19:05 Сре­щи с из­вън­зем­ни до­ку­мен­та­лен филм /4 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! Случ­ки с бър­ко­ли­ни 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Твър­да иг­ра иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2001г./, ре­жи­сьор Браян Ро­бинс, в ро­ли­те: Киа­ну Рийвс, Даян Лейн, Джон Хоукс и др. 22:45 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:00 Нощ­ни пти­ци /п/ 00:00 Смър­то­нос­на­та стая иг­ра­лен филм /САЩ, 2009г./, ре­жи­сьор Джо­на­тан Лий­бсман, в ро­ли­те: Ник Ке­нън, Клеа Дю­вал, Ти­мъ­ти Хъ­тън и др.(12) 01:35 Про­ку­ден иг­ра­лен филм /2, пос­лед­на част/п/ 03:15 Сре­щи с из­вън­зем­ни до­ку­мен­та­лен филм /4 епи­зод/п/ 04:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва /п/

bTV

05:30 “Домашен арест” /п./ – сериал 06:00 “Легендата за Кора” – анимация 07:00 “Д-р Зоуи Харт” – сериал, с.3, еп. 22 08:00 “Тази събота и неделя” – най-доброто от предаването с водещи Мариана Векилска, Жени Марчева и Диана Любенова 11:00 “Търси се…” /п./ – токшоу с водещи Меги и Нели 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 “Домашен арест” – сериал, с.3, еп. 14 13:00 “Eд” – комедия, семеен, спортен (САЩ, 1996), режисьор – Бил Кутурие, актьори – Мат Ле Бланк, Пол Хюит, Джин Рос, Джак Уордън, Бил Кобс, Джим Кавийзъл и др. 15:00 bTV Ваканция: : “Шрек 2” – комедия, анимация (САЩ ,2004), режисьори – Кели Асбъри, Конрад Върнън, Андрю Адамсън 17:00 “120 минути” – публицистично предаване с водещ Светослав Иванов 17:50 Спорт тото 18:00 “120 минути” – публицистично предаване с водещ Светослав Иванов (най-доброто) 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:30 bTV Репортерите – поредица за журналистически филми и разследвания 20:00 “Запознай се с нашите” – комедия (САЩ, 2000), режисьор – Джей Роуч, актьори – Робърт де Ниро, Бен Стилър, Оуен Уилсън, Блайт Данър, Джеймс Ребхорн и др. 22:00 “Зараза” – екшън, драма, трилър (САЩ, 1995), режисьор – Волфганг Петерсен, актьори – Дъстин Хофман, Рене Русо, Морган Фрийман, Кевин Спейси, Куба Гудинг-младши, Доналд Съдърланд, Патрик Демпси и др. 01:00 “Убийство по учебник” – драма, криминален, трилър (САЩ, 2002), режисьор – Барбет Шрьодер, актьори – Сандра Бълок, Бен Чаплин, Райън Гослинг, Крис Пен, Агнес Брукнер, Майкъл Пит, Ар Ди Кол и др. 03:00 “Час пик 2”- екшън, комедия (САЩ, 2001), режисьор – Брет Ратнер, актьори – Джеки Чан, Крис Тъкър, Джон Лоун, Алън Кинг, DMX и др. 04:30 “Д-р Зоуи Харт” /п./ – сериал

bTV Action

06:00 “Кунг фу пан­да: Ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 08:00 “Сто­те” – се­риал, еп.4,5 10:00 “Са­мо­лич­нос­тта на Борн” – ек­шън, дра­ма, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, Че­хия 2002), ре­жи­сьор – Дъг Лай­мън, ак­тьо­ри – Мат Дей­мън, Фран­ка По­тен­те, Крис Ку­пър, Клайв Оуен, Джу­лия Стайлс и др. 12:30 “Вър­ко­ла­кът” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, фен­тъ­зи (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Джеймс Ман­голд, ак­тьо­ри – Хю Джак­ман, Тао Ока­мо­то, Ри­ла Фу­ку­си­ма, Хи­рою­ки Са­на­да, Свет­ла­на Ход­чен­ко­ва, Бра­йън Тий, Хал Яма­ноу­чи, Уил Юн Лий и др. 15:00 “Ис­тин­ско пра­во­съ­дие” – се­риал, с.2, еп. 4,5 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:45 “Шут в г*за” – ек­шън, дра­ма, ко­ме­дия (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2010), ре­жи­сьор – Ма­тю Вон, ак­тьо­ри – Арън Тей­лър – Джон­сън, Га­рет М. Браун, Евън Пи­търс, Де­бо­ра Туис, Лин­дзи Фон­се­ка, Со­фи Му, Крис­то­фър Минц-Плас, Марк Стронг, Ни­къ­лъс Кейдж и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Шут в г*за 2” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2013), ре­жи­сьор – Джеф Уад­лоу, ак­тьо­ри – Арън Тей­лър-Джон­сън, Клои Грейс Мо­риц, Мо­рис Чес­тнът, Кларк Дюк, Квау­дия Лий, Лин­дзи Фон­се­ка, Крис­то­фър Минц-Плейс, Джим Ке­ри и др. 00:15 “Хер­ку­лес и из­гу­бе­но­то царс­тво” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, фан­тас­ти­ка (САЩ, Но­ва Зе­лан­дия, 1994), ре­жи­сьор – Хар­ли Коук­лис, ак­тьо­ри – Ке­вин Сор­бо, Ан­тъ­ни Куин, Ре­не О`Ко­нър, Ро­бърт Тре­бър и др. 02:15 “Сто­те” – се­риал, еп.4,5 04:15 “Ро­бо­коп: Опу­сто­ше­ние” – ек­шън, три­лър, фан­тас­ти­ка (Ка­на­да, 2000), ре­жи­сьор – Джу­лиан Грант, ак­тьо­ри – Пейдж Флет­чър, Мау­рис Уинт, Ма­рия Дел Мар и др.

bTV Comedy

05:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п./- се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с.4 07:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с.9 08:00 “Пред­гра­дие” – се­риал, с.2 09:00 “Мо­дер­но се­мей­ство”- се­риал, с.6 10:00 “Сер­жант Бил­ко” – ко­ме­дия (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Джо­на­тан Лин, ак­тьо­ри – Стив Мар­тин, Дан Ак­ройд, Крис Рок, Фил Хар­тман, Глен Хед­ли и др. 12:00 “Щу­ри­те съ­се­ди ” /п./- ко­ме­диен се­риал 15:00 “Прия­те­ли” – ко­ме­диен се­риал, с.6 17:30 “Брук­лин 99” – ко­ме­диен се­риал 18:30 “Стъп­ка по стъп­ка”- се­риал 20:30 “Наис­ти­на лю­бов” – дра­ма, ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, Фран­ция, 2003), ре­жи­сьор – Ри­чард Кър­тис, ак­тьо­ри – Хю Грант, Мар­тин Мак­къ­чън, Лиъм Ний­сън, Гре­гър Фи­шър, Крис Мар­шал, Ко­лин Фърт, Ема Том­псън, Кий­ра Най­тли, Роуан Ат­кин­сън, Клау­дия Ши­фър и др. 22:30 “Мо­дер­но се­мей­ство”- се­риал 23:30 “Прия­те­ли” /п./ – ко­ме­диен се­риал 02:00 “Майк и Мо­ли” /п./ – се­риал 03:00 “Пред­гра­дие” – се­риал 04:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./- се­риал

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Ме­ди­ци” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 5 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 10:00 “Лято в Ис­лан­дия” – с уч. на Ка­те­ри­не Бо­де, Ро­берт Шуп, Ралф Креч­мар, Хай­ке Трин­кер и др. 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Опе­ра­ция “Кек­сче”” – с уч. на Дийн Кейн, Крис­ти Суон­сън, Уейд Уилямс, До­на Пес­коу и др. 14:15 “Кой е моят мъж” – с уч. на Раян Дуум, Фран­сис Фи­шър, Джордж Уенд, На­та­ли Хол, Да­рин Брукс и др. 16:00 “Ета­жна собс­тве­ност” – ко­ме­диен се­риал, 4 се­зон 17:00 “Пееш или лъ­жеш” – за­бав­но пре­да­ва­не на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA – из­бра­но 20:00 “Кау­бои и из­вън­зем­ни” – с уч. на Да­ниел Крейг, Ха­ри­сън Форд, Клан­си Браун, Сам Ро­куел, Аби­гей­л Спен­сър, Оли­вия Уайлд и др. 22:20 “Об­ра­тен гард” – с уч. на Фо­рест Уи­та­кър, Джейк Ги­лен­хал, Нао­ми Ха­рис, Рей­чъл Ма­кА­дамс, Фиф­ти Сент и др. 01:00 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:30 “Пееш или лъ­жеш” – за­бав­но пре­да­ва­не на NOVA /п/ 04:15 “Лято в Ис­лан­дия” – с уч. на Ка­те­ри­не Бо­де, Ро­берт Шуп, Ралф Креч­мар, Хай­ке Трин­кер и др. /п/

Nova Sport

10:00 Футбол: Шефилд Юнайтед – Бaрнзли, мач от Чемпиъншип, повторение 12:00 Дартс: Мастърс 2017, Мелбърн, трети ден, директно 15:30 Класика от Висшата лига – Тотнъм Хотспър – Челси (2006-07), повторение 16:00 Футбол: Съндърланд – Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение 18:00 Футбол: Марсилия – Анже, мач от френската Лига 1, директно 20:00 Класика от Висшата лига – Стоук Сити – Арсенал (2008-09), повторение 20:30 Обзор на кръга в Чемпиъншип (17-18), 3-и епизод 21:00 “Новините на Нова Спорт” – новини, интервюта, репортажи 21:15 Класика от Висшата лига – Фулъм – Манчестър Юнайтед (2009-10), повторение 21:45 Футбол: Лион – Бордо, мач от френската Лига 1, повторение 23:45 Обзор на кръга в Чемпиъншип (17-18), 3-и епизод, повторение 00:15 Футбол: Лил – Каен, мач от френската Лига 1, повторение 02:10 “Новините на Нова Спорт” – новини, интервюта, репортажи 02:25 Еротичен телепазар 04:25 Край на програмата

BiT

05:00 най-доб­ро­то от Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва, (п) 08:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва 09:00 най-доб­ро­то от “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 2 част 11:00 най-доб­ро­то от “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие – 2 част 13:00 Ста­жан­та бро­ди, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, пър­во из­лъч­ва­не 14:00 най-доб­ро­то от “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва – 2 част 15:00 най-доб­ро­то от “Един прек­ра­сен ден” – 2 част 16:30 най-доб­ро­то от еМи­сия Бъл­га­рия – 2 част 17:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 18:30 БЛИЦ НО­ВИ­НИ +++”Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, пре­мие­ра 22:00 “Ка­ра­мел” с Ге­ри Дон­че­ва – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п) 00:00 най-доб­ро­то от Го­ре­щи сре­щи с Ве­не­та Рай­ко­ва – 2 част, (п) 01:00 най-доб­ро­то от “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие, (п) 03:00 най-доб­ро­то от “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 2 част, (п) 04:00 най-доб­ро­то от “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес – 2 част, (п)

Kanal 3

07:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо­мир Ог­нянов/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва/п/ 09:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 10:00 Те­ле­мар­кет 10:15 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”/п/ 11:15 Топ Шоп 11:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 12:00 Уи­кенд с Ро­си” /п/ 13:00 “На гос­ти на Ни­ки Со­ти­ров/п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Хо­ли­вуд”/п/ 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Кок­тейл”/п/ 15:45 Tоп Шоп 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Спор­тни тан­ци/п/ 16:55 Те­ле­мар­кет 17:00 “Мод­на фиес­та” 2016/п/ 18:00 Кон­церт на “Сиг­нал”, част 2 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 Па­та­рин­ски Live/п/ 20:00 “Пулс”/п/ 20:30 “Спорт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 “Кик­бокс”/п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *