Трима кметове пребориха мощна фирма! ВАС ЧУ ГЛАСА НА ХОРАТА! Нова кариера в Логодаж няма да има!

Петчленен състав на Върховен административен съд окончателно реши в района на благоевградското село Логодаж  да не се разработва нова кариера за инертни материали. През април 2016 г. министърът на енергетиката Теменужка Петкова издаде разрешение на „Интерпром“ ЕООД за разработване на кариера в района на селото, което предизвика бурна протестна реакция на местното население със заплаха за блокиране на пътя към границата.

„Площта беше огромна – 700 дка, заради шума, вибрациите и прахоляка при взривовете и преминаване на тежкотоварните коли много хора казаха, че ще напуснат селото и имаше реална опасност от тотално обезлюдяване“, припомни страховете кметът на Логодаж Пламен Червенков. Той заедно с колегите си от Зелен дол – Ангел Младенов, и Селище – Благой Панайотов, и петима жители на Логодаж заведоха дело срещу министерската заповед. „Гневът на местното население бе продиктуван от факта, че мястото на новата кариера е само на 500 метра от къщите в селото и е в непосредствена близост до кладенеца, който е основен водоизточник. Освен това в района вече работят 2 кариери и трета ще наруши екологичното равновесие, ще се съсипят пътищата и ще се блокират възможностите за развитие на туризма“, припомни причините за масовото недоволство през 2016 г. адвокатът на жалбоподателите и общински съветник Гергана Янчева.

Определеният терен на новата кариера бе  на около 600 м от кладенеца до черквата „Св. Архангел Михаил“, на около 520 м от коритото на река Клисурска, на близо 590 м от санитарно-охранителната зона на водоизточници и съоръжения на питейно-битовото водоснабдяване. „На 100 м от черквата е водохващането, от което с помпи снабдяваме с вода цялото село, когато дебитът на гравитачната вода намалява“, обясни Пл. Червенков. Становището на съда и съдебно-техническата експертиза потвърждават притесненията на логодажани , че при взривните работи има сериозна вероятност възникналите трептения и деформации на скалния масив да предизвикат влошаване на качеството на водата и намаляване на дебита на църковния кладенец, на водоизточниците за собствени потребности на населението от сондажен тип, както и на евентуалните източници на минерални води, както и е възможно замърсяване на подпочвени води с токсични химични съединения.

Съдът констатира редица нарушения, като това, че  производството е започнало в нарушение на чл. 26, ал. 1 ЗПБ, тъй като в издадената служебна бележка от началника на отдел „Национална геоложка служба“ няма данни да е извършена проверка по Закона за съхранение на въглеродния диоксид в земните недра. Не е изпълнена и процедурата по чл. 2, ал. 3 във вр. с ал. 2 от Наредбата, както и на изискванията по Закона за водите и плана за управление на речните басейни в Западнобеломорския район. В разрешението за проучвателни дейности за нова кариера не са включени направените от Агенция „Пътна инфраструктура“ забележки, според съда липсва житейска и правна логика изискванията да бъдат изпълнени след издаване на разрешението, без да бъдат съобразени при издаването му и без да бъдат включени изрично в условията на разрешителното.

Последната съдебна инстанция осъжда Министерство на енергетиката да заплати на тримата кметове и петима логодажани сумата от 1000 лв. разноски по делото.

 „Интерпром“ е фирма с капитал от 2 650 000 лв. и неин едноличен собственик е софиянецът Калоян  Теодосиев. Занимава се със строителство, консултантски услуги и партньорство с фондове за изкупуване на земя, има сертификат за изпълняване на обекти на НАТО и лиценз за търговия с ток. Работила е като изпълнител на водни цикли с еврофинансиране, участвала е в строителството на отсечки от метрото, в бензиностанции, ваканционни жилища по морето, подстанция на НЕК, газостанции и др. К. Теодосиев  беше технически сътрудник на депутата от ГЕРБ ген. Стоян Тонев, който подаде оставка след медиен скандал за развиване на частен бизнес с държавни пари и злоупотреби за милиони левове в клиниката по дерматология на ВМА по времето, когато беше директор на академията.

„Интерпром“ ЕООД преди 2 г. получи разрешително за търсене и проучване за срок от 3 г. на метални полезни изкопаеми в санданското село Петрово. В началото на 2019 г. Калоян  Теодосиев насочи  дейността си към община Бобов дол, където задейства процедура за получаване на концесия за добив на трошен камък. В селата Мали Върбовник и Голям Върбовник собственикът на  „Интерпром” ЕООД се кани да разрови площ от 232,2 дка в находише „Балево”. Договорът му за проучване на находището е от 2016 г. и е сключен с Министерството на икономиката. Очаква се през следващите 35 г. край двете села да кипи усилена изкопна дейност предвид доказаните залежи в размер на 47,52 млн. тона варовици и доломити.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Г. Янчева

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *