Търг с наддаване за продажба на неенергиен обект, находящ се в град Симитли

О Б Я В Я В А

На 11.11.2019 г.от 14:00 часа, ще се проведе търг с наддаване за продажба на неенергиен обект,находящ се в град Симитли и представляващ:    

•             УПИ І-310, в квартал 49 по регулационния и застроителния план на град Симитли, одобрен със Заповед №242/11.12.2000г. на кмета на община Симитли, целият с площ 420.00 кв. м., ведно със следните самостоятелно обособени обекти, находящи се в изградената в същия имот триетажна сграда със смесено предназначение:

целият първи партерен етаж с обща застроена площ 168,10 кв. м., състоящ се от административни канцеларии, мокри помещения, склад, гараж, предверие, вътрешен коридор и фоайе, ведно с прилежащите му избени помещения № 5 (30,50кв.м.) и №6 (17,00кв.м.), ведно със съответните идеални части от общите части на сградата;

апартамент № 4, находящ се на трети етаж, със застроена площ 72 кв.м., ведно с прилежащите му избено помещение №2 с площ 5,30 кв.м. и таванско помещение №4, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата;

Масивен стоманобетонен гараж за два автомобила, на един етаж, с разгърната застроена площ 92 кв.м., находящ се в същия поземлен имот

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи – недвижими имоти, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД.

     Първоначална продажна цена на недвижимият имот: 159 953.00 лв. (сто петдесет и девет хиляди деветстотин петдесет и три лева) без ДДС  и наддавателна стъпка в размер на 8 000 лв. (осем хиляди лева).

Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен от 10:00 до 15:00 часа  в срок до 07.11.2019 г. на посоченият адрес на имота,  с един ден писмено предизвестие.

Контактни лица за огледи:

Лице за контакт Телефон E – mail
Светлана Господинова +359 894 78 75 71 [email protected]

     Документация за участие в търга на стойност 24 лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС, може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа на адрес бул. „Цариградско шосе“ №159 ет.2 до 07.11.2019г., като сумата се превежда по банкова сметка на „ЧЕЗ България” EАДIBAN  BG65CITI 9250 1005 0048 02  BIC/SWIFT, CITIBGSFСИТИБАНК Н.А.–клон СОФИЯ София 1000, бул. “Мария Луиза” № 2, ЦУМ Бизнес център, ет.5.

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9:00 до 16:00часа в Деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, бул. „Цариградско шосе“ № 159 до 10:00 ч. на 11.11.2019 г.

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот 1 599,53 (хиляда петстотин деветдесет и девет лева и петдесет и три стотинки) левасе внася в банкова сметка на „ЧЕЗ Разпределение България” АД:  IBAN  BG79 CITI 9250 1005 0094 00  BIC/SWIFT     CITIBGSFСИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯ до 16.00 часа на 07.11.2019г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 10.00 часа 11.11.2019 г. и внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в заседателна зала на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159.

За допълнителна информация : Светлана Господинова,

                                            GSM 0894 78 75 71,

email:[email protected]

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *