Уволнената зам. директорка на Разложката професионална гимназия К. Попова загуби делото за възстановяване и обезщетението от 6600 лв.

Уволнената миналата година заместник-директорка на Разложка професионална гимназия Костадинка Попова изгуби на първа инстанция заведеното от нея гражданско дело срещу бившия си работодател – директора на гимназията Васка Пенева.

К. Попова оспорва в съда като незаконосъобразна заповедта за прекратяване на трудовото й правоотношение, която е на основание съкращаване на щата, и претендира за възстановяването й на работа като заместник-директор, както и обезщетение в размер на 6600 лева за времето, през което е останала без работа.  

Доводите, изложени в иска, са липса на заповед за общо съкращаване на щата, както и нарушение от страна на работодателя на разпоредбите на Кодекса на труда за  неизвършване на дължимия подбор както между двете заместник-директорки, така и между съкратената К. Попова и останалите преподаватели. Изтъква се нарушаване на колективния трудов договор поради липса на съгласие на Синдиката на българските учители за прекратяване на трудовите правоотношения.

Тези доводи и предоставените доказателства от страна на Костадинка Попова и защитата й не са издържали в съда, който е счел исковете за неоснователни, а уволнението й като  законосъобразно извършено.

 Костадинка Попова е назначена в гимназията като учител през 2007 година, а от 2014 година е на длъжността заместник-директор по учебната дейност. Тя е уволнена със заповед от 26.10.2018 година с правно основание „съкращаване на щата“. Заповедта за прекратяване на трудовите й правоотношения е на база утвърдено длъжностно щатно разписание от 14.09.2018 година, според което се закрива една щатна бройка.

Съкращаване на щатната бройка на един от зам. директорите в РПГ се случва година след като неочаквано в края на 2017 година със заповед на началника на РУО – Ивайло Златанов бе уволнена  директорката Галина Адамова. Мотивите за отстраняването й бяха свързани с множество пропуски и нарушения в организационната и контролната дейност, в това число и в попълването и воденето на училищната документация. На нейно място като временно изпълняващ длъжността директор, каквато е и към момента, бе назначена Васка Пенева.  

КИРИЛ ПОПОВ

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *