УДАР ПО ЕКИПА „БРЪЧКОВ”! РЕШЕНИЕ НА ВАС: Санирането на 7 блока под въпрос заради гаф на комисията по търговете

Състав на Върховен административен съд – София остави в сила решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което тя отмени като незаконосъобразно по три обособени позиции решението на кмета на Петрич Димитър Бръчков за класиране на фирмите, участвали в процедурата за избор на изпълнители на санирането на блокове в града. Става дума за обособена позиция № 6, отнасяща се до блок 4, блок 4 „А”, блок 5, вход „А” и „Б”, и блок 6 в жк „Самуил”; и позиция № 3, включваща блок 14, вход „А” и „Б”, в жк „Изток”. Оставеното в сила решение на КЗК от 15.12.2016 година върна преписката по позиции №3 и №6 на етап разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците. Процедурата бе обжалвана пред КЗК от „Инос-1” ООД, „Никмар-6” ДЗЗД, „ПСГ” АД, и „Р-Бул” ДЗЗД. Жалбата на „Стримона строй” ЕООД по обособена позиция №4 е оставена без уважение. След постановяване на решението на КЗК община Петрич го обжалва по двете позиции пред ВАС. Решението на Върховния съд е от 20 април тази година и е окончателно. Община Петрич трябва да изплати 3620 лева, направени разноски по производството на „ПСГ” АД, 850 лева на „Р-Бул” ДЗЗД и 1700 лева на „Никмар-6” ДЗЗД. Мотивите на Върховен административен съд са, че определената от кмета на Петрич Димитър Бръчков комисия за провеждане на конкурса за избор на изпълнители на санирането е нарушила последователността на процедурите. Част от мотивите на Комисията за защита на конкуренцията за отмяната на решението по трите позиции бяха: липса на кратко описание на техническите предложения на участниците, направени от комисията по провеждане на процедурата в съответните протоколи. Това, според КЗК, води до съмнения за липса на публичност и прозрачност, тъй като не могат да бъдат сравнени отделните предложения. Мотивите за оценяване на участниците са изложени общо и бланкетно. В протоколите, изготвени от комисията, провела поръчката, не са посочени резултати от извършена проверка на предложенията на участниците и така не е установено дали тези предложения отговарят на изискванията, обявени от възложителя – община Петрич. КЗК установи немотивирано оценяване на участниците от страна на комисията, провела обществената поръчка.

Под въпрос е и санирането на блокове 7, 7 „А“, 7 „Б“, 8 и 10 в жк „Изток“, които влизат в обособена позиция №1. За тях КЗК върна процедурата на етап разглеждане на документи. Решението на КЗК за позиция №1 не е обжалвано пред ВАС, което означава, че то трябва също да бъде изпълнено. Така под въпрос остава санирането на общо 7 блока с 11 входа в Петрич.

ВЕНКО СТЕФАНОВ

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *