Управителката на „Стройкомтранс” Сп. Дамбова иска от ОбС – Сандански съгласие за заем за сметосъбираща машина втора употреба за 65 000 лв.

Управителката на общинско дружество “Стройкомтранс” в Сандански Спаска Дамбова поиска от ОбС разрешение за закупуване на нов автомобил за сметосъбиране. За целта местният парламент трябва да й разреши да тегли заем за автомобил втора употреба, а цената му е в размер на 65 000 лева. Съгласно ЗМСМА управител на общинско дружество има право да прави разходи за ДМА в размер до 20 000 лева, за по-големи е нужно съгласието на принципала.

Срещу закупуване на автомобил втора ръка се обяви съветникът Младен Тимчев. Той сподели вчера по време на заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общинския съвет, че ако се разрешава да се тегли заемът, то да е за закупуване на нов автомобил, а не втора ръка.

Неговото предложение бе подкрепено от председателя на ПК Живко Иванов. Той поясни, че ще настоява управителката Спаска Дамбова да посочи мотивите за закупуване на автомобил втора ръка.

„Община Сандански вече е купувала през 2019 г. автомобили втора ръка. Известно е, че единствено аз по време на предишния мандат в Общинския съвет гласувах „против”. За тези автомобили бяха похарчени 700 000 лв. от отчисленията, които община Сандански получава от Басейнова дирекция. Сега ни се предлага отново да се даде съгласие да се купува сметосъбиращ автомобил втора ръка. Няма да подкрепя това предложение”, категорично заяви Ж. Иванов и добави, че ще настоява управителката да се мотивира пред колегите и да каже какво се случва с автопарка на дружеството, който е на 2 години.

От справка на дружеството става известно, че за половин година „Стройкомтранс” е платило разходи в размер на 60 000 лв. за неработещата сметоизвозваща машина и наем в размер на 14 400 лева за сметоизвозваща машина частна собственост.

В ОбС – Сандански предстои да бъде утвърдена числеността и структурата на общинската администрация, като е налице увеличение на щатовете с 12 местни дейности. С 3 щата нараства броят в звено чистота, които от 38 стават 41, звено спортни дейности от 8 стават 14 щата, в звено общински имоти от 6 стават 8, обща администрация се запазва на 116 щата, общинска собственост остават 4, запазват се и двама одитори. От продажба на имоти частна общинска собственост общината очаква да увеличи приходите с близо 1 милион лева, като най-сериозна е сумата от продажба на училището в Мелник, оценено на 456 000 лева.

Община Сандански ще предложи на местните депутати да удължат срока на договора по кредит от ФЛАГ. Сандански е на път да регистрира загуби от близо 1.5 млн. лв. по Програмата за енергийна ефективност, чрез която бяха санирани десетки къщи и блокове в общината. Това предстои да стане известно до средата на годината, поясни, Ж. Иванов.

Сериозен дебат имаше около наема на мери и пасища общинска собственост на животновъдите. Обсъждано бе той да се увеличи, в момента е 2.00 лв., искането е да стане 4 или 6 лв., както е в община Струмяни. 

Предстои да се гласува календарът за културните събития през настоящата година и спортният календар. Ж. Иванов поиска община Сандански да представи подробна справка какви са събитията и какви са разходите, заложени в бюджета за тях.

Мл. Тимчев поясни, че във време на пандемия някои от събитията в културния и спортния календар отпаднали, а това означава икономии на средства, заложени в бюджета. Като пример той посочи винения фестивал в гр. Мелник.

ЛИДИЯ МАНЕВА 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *