Управителят на ВиК – Благоевград инж. Р. Димитрова отговори изчерпателно на въпросите на общински съветници и граждани в Разлог

По покана на кмета на гр. Разлог инж. Герчев управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград инж. Росица Димитрова присъства на редовна сесия на ОбС – Разлог и внесе разяснение относно бизнес плана на дружеството за настоящия петгодишен регулаторен период 2017-2021.

След като официално бе изискана промяна на дневния ред на сесията предвид писмено внесено предложение от г-н Димитър Марков, същият зададе три въпроса към управителя на дружеството инж. Димитрова:

  1. Запознат ли е ОбС – Разлог с бизнес плана, преди да бъде внесен, и къде може да се разгледа?
  2. Каква е цената на водата и дали тя ще стане 2,10?
  3. На какво основание ще има единна цена, като водата в Разлог идва на „самотек“?

Инж. Росица Димитрова обясни пред присъстващите граждани, че повишението цели подобряване на водоснабдителната и канализационна мрежа, намаляване на загубите на вода и реализиране на необходимите инвестиции в сектора.

Присъствието на заседанието на Общинския съвет в Разлог на управителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Благоевград инж. Димитрова е израз на желанието за диалог и комуникция с гражданите, както и с общинските съветници, и внасяне на максимална яснота по въпроса с индексацията на цената на услугата, предоставяна от дружеството.

Инж. Росица Димитрова отговори детайлно на зададените въпроси, а именно:

Въпрос 1:

Да, запознати са не само съветниците в ОбС – Разлог, а и всички от 11-те общини на обособената територия на дружеството, без значение коя политическа сила, коалиция или сдружение представляват. Бизнес планът на дружеството се внася вече няколко пъти за разглеждане и съгласуване предвид проблемите с липсата на консолидация на територията на област Благоевград. Първият вариант, внесен в Асоциацията по ВиК – Благоевград, е от месец юни 2016 г., след което от там се разпраща на всички председатели на общинските съвети и общинските съветници от обособената територия на дружеството за запознаване и съгласуване. Бизнес планът на дружеството беше спрян за разглеждане от КЕВР поради проблеми, свързани с членовете на АВиК, и непредставени и подписани двустранни протоколи за разпределяне на активите. След още няколко преработки с цел да се изпълнят абсолютно всички изисквания на регулатора и поредното съгласуване от членовете на АВиК – Благоевград, бизнес планът беше внесен за разглеждане и утвърждаване от КЕВР. Цялата процедура е тежка и отнема доста време и протича през няколко етапа.

Проектът на бизнес плана е качен на страницата на АВиК – Благоевград, а след като бъде окончателно одобрен от регулатора, ще бъде качен на интернет страницата на дружеството, като задължение на оператора е периодично да представя отчет по изпълнението му.

Въпрос 2:

Дружеството е подало заявление за увеличаване на комплексната цена на предоставяните услуги, която според изискванията на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги трябва да е единна, без значение начина на добиване. Исканото увеличение е между 20-30%, на база „горна граница“ на действащата към момента комплексна цена. В зависимост от това дали има изградена ПСОВ, ще бъде или не начислявана „такса пречистване“. Към момента дружеството експлоатира пет такива ПСОВ – Благоевград, Разлог, Банско, Горно Краище и Юруково, предстоят да бъдат предадени за експлоатация още 9 бр. модулни ПСОВ, изградени на територията на община Сатовча, както и 1 бр. ПСОВ на територията на община Симитли.

След решение на КЕВР очакваната комплексна цена ще е 1,750 лв. без ДДС, или 2,099 лв. с ДДС, като в нея са включени трите услуги – доставяне, отвеждане и пречистване. Още веднъж държа да се знае, че това е комплексна цена, като в по-голямата си част жителите от обособената територия ще плащат по-ниска цена за услугата без пречистване.

Въпрос 3:

Този въпрос се припокрива с предишния, на който бе даден доста обширен и конкретен отговор, но все пак ще повторя, че изискването и насоките на КЕВР са да има единна цена, без значение начина на добиване. До момента единна цена се прилагаше за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води. За услугата  доставяне на вода има две действащи цени и те са различни – за водоснабдяване по гравитачен път и при смесена система на водоподаване. След утвърждаване  и приемане на бизнес плана ще има една цена за доставяне на вода на потребителите.

След изчерпателните отговори и с пределно голяма яснота както за направените досега инвестиции, така и за планираните в бъдеще, инж. Димитрова се обърна към присъстващите граждани, като отправи покана по всяко време, когато пожелаят, да заповядат в кабинета й в управлението в Благоевград, да се запознаят подробно с направените изчисления, да получат разяснения от главния инженер и други специалисти, и разяснения къде и за какво ще бъдат вложени средствата.

Това е един от изключително малкото случаи, когато при възникване на подобен спорен казус управителят на толкова голямо държавно дружество лично се среща както с представители на местен орган на властта предвид вече предоставените материали, така и с граждани. Това е израз на отговорност към управлението на дружеството, но и ангажимент към всички потребители, граждани и хора, които искат правата им да бъдат защитени, и, разбира се – да знаят защо се налага подобно увеличение, къде ще отидат средствата и какво ще последва след това.

Бяха зададени въпроси, или по-точно коментар, от общинския съветник г-н Колевичин – да се предостави подробна справка за разходите и приходите на дружеството на територията на община Разлог и община Благоевград. Инж. Димитрова заяви, че към момента е готова и може да изчете абсолютно всички цифри за десетте общини, на които дружеството предоставя ВиК услуги, но съветниците решиха, че е по-добре това да им бъде предоставено официално и в писмен вид само за двете общини Разлог и Благоевград.

Председателят на Общински съвет – Разлог попита дали има още въпроси от присъстващите граждани и общински съветници към управителя на дружеството, и след като нямаше други въпроси, инж. Димитрова и присъстващият екип на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград благодариха за поканата и си тръгнаха, като пожелаха ползотворна работа на всички присъстващи.

ИВАН ПЕТРОВ

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

1 Коментар

  1. Ние

    Питейната вода – собственост на ОБЩИНАТА! Както е в Париж, Виена и Берлин. И в Кресна, Петрич и Сандански…

    Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *