Условия за ползване

Общи условия


Ограничения на отговорността

В този сайт може да има връзки към външни уебсайтове. Struma.bg не поема отговорност за външните сайтове.

Struma.bg не носи отговорност за собствениците или операторите на тези уебсайтове или за стоки и услуги, предоставени от тях, нито за тяхното съдържание; не приема и не се обвързва с условия, гаранции или други декларации, свързани с тях, и не приема задължения, свързани с тях (вкл. задължения, произтичащи от иск за нарушаване на правата върху интелектуалната собственост на трети лица, възоснова на съдържанието на някой от уебсайтовете, към които има връзки, включени в този сайт).

Този сайт може да съдържа рекламна информация. Struma.bg не поема отговорност за достоверността и съдържанието на рекламната информация. Същата се публикува „както е“, във вида, предоставен от рекламодателя.

Информацията в този уебсайт е от общ характер и не трябва да разчитате на нея при вземането на решения. Struma.bg прави всичко възможно информацията, която е част от този уебсайт, да е вярна към момента на включването й, но не носи отговорност за действия, предприети от Вас вследствие на доверяване на такава информация, както и за загуби или щети, причинени от такова действие.

В този уебсайт посетителите могат да публикуват мнения под публикациите. Тези коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.
В този уебсайт са включени материали с текст, снимки и други изображения, които са защитени от авторското право и/или други права върху интелектуалната собственост. Всички авторски права или други права върху интелектуалната собственост са притежание на Struma.bg или използването им е разрешено от собственика на тези права за целите на този уебсайт.

В случаите, когато в сайта е публикувана статия, изпратена от читател на Struma.bg отговорност за нейната достоверност носи само и единствено нейният автор. С публикуването авторът се съгласява статията да бъде достъпна чрез стайта Struma.bg за неограничен период от време. Авторът не може да предявява претенции към публикуваните мнения на читателите на сайта под формата на коментари към статията, които се модерират единствено по публикуваните правила за коментиране в Struma.bg.

Промени в общите условия

Struma.bg може периодично да извършва промени в общите условия и в ограничаването на отговорността, установени по-горе. При влизането си в този уебсайт Вие приемате действащите в момента общи условия, както и ограничаването на отговорността, така че би следвало да ги преглеждате при всяко посещение на сайта.

Промени и поддръжка на уебсайта

Struma.bg може по всяко време да променя формата и съдържанието на този уебсайт.
Struma.bg може по всяко време да спре функционирането на този уебсайт с цел подновяване на съдържанието или по друга причина.
Struma.bg запазва правото си да прекрати достъпа до този уебсайт по всяко време и без предизвестие.

Защита на личната информация

Личната информация, предоставена на Struma.bg, чрез този уебсайт е само за вътрешна употреба на Struma.bg, с цел осигуряване на обслужването на нашите абонати. Struma.bg не предоставя Вашата лична информация на трети страни и/или лица. Технологиите, които използваме, и нашата политика имат за цел да защитят личните Ви данни от неоторизиран достъп и неправомерно използване. При всяко внедряване на нови технологии ще обновяваме тези мерки в съответствие с тях.

Struma.bg не носи отговорност за политиката и практиката, свързани с личната информация, на други уебсайтове, дори в случай, че:
• сте се свързали с уебсайта на третата страна, използвайки връзки в нашия сайт;
• сте се свързали с нашия уебсайт от сайта на трета страна.

Процедури при оплаквания

Ако имате въпроси или оплаквания относно този уебсайт, моля, свържете се с редактора на онлайн изданието.

Юрисдикция

Общите условия са подчинени на и трябва да бъдат тълкувани в съответствие със законодателството на Република България и в случай, че възникне спор във връзка с тези общи условия или с този уебсайт, причинен от нарушение на договор или на закона или по друга причина, той следва да бъде разрешен в съответствие с българското законодателство.