HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

Утвърден е лесоустройствения план за с. Елешница

Със Заповед № РД-146/12.05.2017 г. на Директора на Регионална дирекция по горите- Благоевград, е  утвърден  Горскостопански план на горските територии, собственост на Община Разлог, които се намират в района на действие на ТП „ ДГС Елешница“ .

С Горскостопанския план се определя допустимия размер на ползването на горските ресурси и насоките за постигане на целите на управление на горските територии. Също така се дават насоки за стопанската дейност и обосновка на  планираните горскостопански мероприятия. Планът формулира горскостопански дейности като вид на сечите, добив на дървесни и недървесни горски продукти, залесявания, охрана и опазване от пожари на горските територии.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *