Училищна панорама представи пред седмокласници от Кюстендил професиите и възможностите за продължаване на образованието

На училищна панорама и панорама на професионалното образование в Кюстендил представиха на седмокласниците професиите и специалностите, по които ще има прием в гимназиите в града. 
„Надявам се всички вие да сте получили добри резултати от националното външно оценяване, да сте се представили добре през целия етап на прогимназиалното обучение, за да можете да поемете в желаните от вас професии, профили и специалности“ – така се обърна към учениците, завършващи 7 клас, началникът на РУО – Кюстендил Мая Стойчева.
Началникът на РУО Мая Стойчева


Пред учениците тя обяви утвърдения план-прием за учебната 2021/2022 г. в училищата. За предстоящата учебна година държавният план-прием за ученици в 8 клас ще бъде обявен в 17 паралелки и 8 училища. От тях 2 са профилирани гимназии, 5 професионални гимназии и 1 спортно училище.
Профилираното обучение се предлага от две училища и пет професионални паралелки в дневна форма на обучение по профили: чужди езици английски/испански език – 1 паралелка, чужди езици английски/немски – 2 паралелки, математически – 1 паралелка, и паралелка „Природни науки“.
За професионално образование и обучение в 6 училища /5 професионални гимназии и 1 профилирана гимназия/ – утвърдени за прием 12 паралелки.
Прием за учебната 2021/2022 година в паралелка в дуална система на обучение /обучение чрез работа/ ще се реализира по специалност „Производство на облекло от текстил“ в ПГЛП „Владимир Димитров Майстора“ – Кюстендил.
Прием от една професионална паралелка за следващата учебна година ще осъществява и Спортно училище „Васил Левски“ – Кюстендил по професия „Помощник-тренъор“, специалност „Спорт“, с придобиване на трета степен професионална квалификация.


Вдясно на сн. инж. Нели Петкова – директор на дирекция „Образование” в община Кюстендил

За учебната 2021/2022 г. броят на утвърдените места за държавен план-прием в дневна форма на обучение и дуална система на обучение в 8 клас в училищата на община Кюстендил съответства на броя на учениците, обучавани в 7 клас през учебната 2020/2021 г., съотношението на профилираните към професионалните паралелки е 5 към 12, т.е. 29,4% на 70,6%.
Утвърденият план-прием осигурява достъп до образованието и обучение на всички ученици, осигурено качествено образование и подготовка на кадри за приоритетни професионални направления в плана за икономическото развитие на област Кюстендил, обобщи Стойчева.
В общински форум  „Училищна панорама и панорама на професионалното образование в Кюстендил“ бяха подредени шандове с рекламни материали и брошури от училищата, които ще имат прием след 7 и 8 клас.
Гост на форума беше Нели Петкова, директор на дирекция „Култура, образование, младежки дейности и спорт” към община Кюстендил, както и седмокласници от училища в Кюстендил.

ГЕРГАНА ИВАНОВА 

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *