Училищни директори в Благоевград получиха план-програмата, преустройват коридори и директорски кабинети в класни стаи

Община Благоевград изпрати тази седмица писма на училищните директори с приетата на общински съвет план-програма с мерки, дейности и срокове за преминаване на едносменен режим. В програмата се посочва, че ІІІ ОУ, обучаващо 808 ученици, има 24 класни стаи и се нуждае от още 10 за преминаване на едносменен режим. Общината допуска и намаляване при необходимост на план-приема в 1 клас, както и поетапното преустройство на вътрешното пространство за обособяване на допълнителни класни стаи.

От общината смятат още, че сградата на училището позволява преустройства и има неусвоени вътрешни пространства, където децата могат да учат.

Както „Струма“ писа, в ІІІ ОУ вече обособиха три нови класни стаи, като преградиха коридорите с ПВЦ плоскости и ги превърнаха в помещения за учене. Тогава зам. директорът разясни, че преустройството е съгласувано с общината, стаите-фоайета са големи и добре осветени, включително и с естествена светлина, и преградите не са от талашит, а от материал, отговарящ на изискванията. Преустройството предизвика множество коментари. Родители изразиха мнение, че не виждат нищо лошо фоайетата да станат стаи, при положение че не се ползват, а и коридорите са достатъчно широки, за да може учениците да се придвижват безпрепятствено. Образователни специалисти пък са категорични, че направеното в ІІІ ОУ е явно закононарушение, още повече че община Благоевград не е компетентният орган, издаващ разрешения за подобни реконструкции, и това трябва да се съгласува с куп институции, в това число и с централната администрация на ДНСК /Дирекция за национален строителен контрол/ в София.

„Ние сме направили всичко и сме готови още преди да е дошло писмото от общината“, констатира зам. директорът В. Чолаков и видимо доволен от изпреварващо внедрената иновация, разясни, че, по думите му, кметът на Благоевград Атанас Камбитов щял да предложи за гласуване на Общинския съвет подобни пълноценни усвоявания на пространството да се прилагат и в други училища.

А иначе от ІІІ ОУ действително намалиха приема си в 1 клас от 5 на 4 паралелки. До вторник по обяд училищната комисия бе приела 83 заявления за обявените 88 места /4 класа с по 22-ма първокласници/. Наред с 3-те класни стаи във фоайетата, от училището смятат да направят още две. За тази цел се предвижда училищната библиотека да бъде преместена в по-малко помещение, а стаята, която ползва сега, да се прегради на две. Така ІІІ ОУ ще стане 29-класно и с редуцирането на приема им остава някъде да усвоят пространство за още 4 стаи, за да минат през учебната 2020/2021 г. на едносменен режим, тоест децата да учат само сутрин /1-ва смяна/, а следобед да е само занималнята.  

Мерките на общината и най-вече действията за усвоявания на пространства стигат до училищата точно когато МОН публикува проект на дълго чакания стандарт за физическата среда, който се очаква да влезе в сила също през 2020/2021 г. Самата наредба има за цел да се създаде съвременна физическа среда за възпитание, обучение, социализиране и отглеждане на децата и учениците от училища, детски градини и центровете за подкрепа на личностното развитие чрез определяне на задължителните правила и норми към архитектурната и работна среда в образователните институции.

Впечатление прави, че по казуса с Езиковата и Математическата гимназия, които делят една сграда, в план-програмата липсва първоначално разпространената информация, че за нуждите на двете училища с общо 1669 ученици ще бъде изградена пристройка от 33 стаи. Сега само е посочено, че мерките и действията са свързани с надстрояване на съществуваща двуетажна сграда и пристрояване на нова. В програмата е добавено и че за преминаването на едносменен режим в срок до 2025 година на ЕГ и ПМГ ще бъде намален приемът при необходимост.

Колко точно нови класни стаи ще бъдат обособени, засега не е ясно. Благоевградчани и образователни специалисти обаче са категорични, че вариантът двете училища да учат едновременно само сутрин е трудноприложим, най-малкото защото инфраструктурата на района не е пригодена да поема наведнъж близо 1700 ученици. Друг е въпросът как например с един физкултурен салон и площадка на двора ще се провеждат часовете по физическо възпитание и спорт на толкова много паралелки. Не без значение е и фактът, че огромният брой ученици ще затрудни пропускателния режим в сградата.

От общината предвиждат в Средно училище с изучаване на чужди езици /СУИЧЕ/, където имат нужда от почти цял етаж – 9 класни стаи, да ползват по график стаи в съседната сграда на Колежа по туризъм и така през 2020/2021 г. да минат на една смяна.

Същото се отнася и за Професионалната гимназия по строителство и архитектура, деляща една сграда с катедрата по химия на ЮЗУ. Там планът е да бъде изготвен график, удовлетворяващ и двете учебни заведения и ПГСАГ да ползва съвместно 4 стаи с университета и да мине на едносмемен режим също през 2020/2021 г.

За нуждите на Националната хуманитарна гимназия, където в момента тече ремонт по програма „Региони в растеж“, се предвижда да бъдат достроени допълнителни класни стаи и учениците там да учат само сутрин от учебната 2024/2025 г.

За най-голямото средно училище в областта – VІІ СУ „Кузман Шапкарев“, с 920 ученици, мерките са при необходимост да се намали приемът в 1 клас и да се изградят допълнителни класни стаи.

„Предвиждаме оптимизиране на човешкия, материалния, финансовия, информационния ресурс”, обобщи директорът на VІІ СУ д-р Лилия Стоянова. Така например административният персонал от  90 души ще бъде сведен до минимум, включително и с пенсионирането на няколко човека.

Заместник-директорът Ирена Стамболиева ще се премести в канцеларията, а досегашният й кабинет се слива със съседното помещение и става класна стая.

По същия начин ще се преустроят и библиотеката на училището, и още няколко помещения. Наред с това ще бъде намален броят на сегашните 78 групи от информационни технологии, а при необходимост ще се въведе кабинетна система в гимназиален етап. За да могат да минат на едносменен режим от учебната 2024/2025 г., от училището вече намалиха приема в 1 клас от 6 на 5 паралелки. Така за две години броят на паралелките в VІІ СУ ще се редуцира от 39 на 37.

Готови да учат в една смяна още от настоящата учебна 2019/2020 г. са в V СУ „Георги Измирлиев“. Там в момента също се извършва мащабен ремонт по „Региони в растеж“. На територията на училището се изгражда Wi-Fi и оборудване с преносими компютри, което предполага преобразуването на единия компютърен кабинет в класна стая, защото обучението по ИТ ще бъде възможно във всяка една точка на V СУ.

Със собствени средства ще бъдат ремонтирани и обзаведени две помещения, които да се ползват като класни стаи. Една от залите за занимания по интереси е обзаведена със средства на училището и дава възможност отново да бъде преобразувано в класна стая”, посочи директорът на V СУ М. Тричкова.

В план-програмата на общината отсъства Професионалната гимназия по икономика „Иван Илиев“. „Няма накъде да преграждаме, да надстрояваме, истината е, че не ни стига цял етаж, за да минем на едносменен режим“, каза още през месец декември директорът на ПГИ Ася Бояджиева и в писмото си до кмета тогава предложи ръководеното от нея училище да вземе етаж от намиращото се в съседство ІХ ОУ.

В настоящата програма, пратена на училищата, обаче липсва информация как ПГИ ще мине на едносмемен режим. „На общински съвет е гласувано да минем на едносменен режим, но тъй като стаите в сградата на ІХ ОУ, които не се ползват, са в окаяно състояние, засега ще продължим да учим да две смени“, разясниха от ПГИ.  

Във ІІ ОУ се надяват да решат проблема с построяването на нов етаж със 7 кабинета в подтаванското помещение. Идейният проект вече е готов, а според директора Христо Манчев вече е минал съгласуване с пожарната, РЗИ и е при главния архитект на общината.

„Предвидили сме изграждане на кабинети, още един физкултурен салон върху сегашния, столова, масивна ограда…”, разясни директорът на ІІ ОУ. Той изрази увереност, че целият проект на стойност 1.7 млн. лв. може да се реализира до 2 години. Така училището ще мине на едносменен режим през 2024/2025 г. и по думите на Хр. Манчев  разширяването на базата ще даде възможност да приемат повече от настоящите 3 паралелки в 1 клас.

Впечатление прави, че с изключение на V СУ, където ще правят преобразуването на класните стаи със средства от училищния бюджет, за всички останали грандиозни надстроявания, пристроявания, изграждане на нови етажи общината разчита на финансиране от Министерството на образованието и науката.

Този въпрос по време на дискусия за образованието през месец февруари в Благоевград повдигна кметът д-р Ат. Камбитов. „Кмет, не кмет, ректор, директор – всички ни вълнуват парите”, започна градоначалникът и попита министъра на образованието Красимир Вълчев дали ще бъдат отпуснати средства от републиканския бюджет за достроявания, пристроявания и изграждане на нови класни стаи.

Министърът призна, че едносменният режим има своите предимства и е политика на МОН, но първоначално поставеният срок – 2021 г., е нереалистичен, затова условно е приет нов срок от 10 години за преминаване на едносменен режим. „Надявам се да имаме възможност да осигурим целеви средства“, каза  тогава Красимир Вълчев и не пое ясен и категоричен ангажимент дали МОН ще даде пари.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

1 Коментар

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *