Учители и директори от Пиринско поискаха отмяна на националните външни оценявания в 4 и 10 клас

Националните външни оценявания в 4 и 10 клас, заложени за тази учебна година, да отпаднат, това искат  директори и учители от цялата страна. Припомняме, че заради коронавируса вече втора седмица училищата са затворени и обучението на учениците се осъществява дистанционно, или в т.нар. електронна среда. Веднага след като стана ясно, че срокът на въведеното извънредно положение и противоепидемичните мерки се удължава до 12 април, председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета Диян Стаматов разпространи сред колегите си информация, че СРСНПБ ще отправят предложение към ръководството на МОН да бъдат отменени само за тази учебна година НВО за 4 и 10 клас. При провеждането на НВО в 7 клас да се изготвят въпроси и задачи само от учебния материал, изучаван през първи учебен срок. Искането е подплатено и с резултати от реализирано национално проучване в 410 училища в цялата страна, проведено през периода 22-25 март 2020 година. Според данните, обявени от Д. Стаматов, 81% от анкетираните директори са на мнение, че НВО в 4 клас не трябва да има, 77,8% считатат, че десетокласниците също не трябва да се явяват на национални външни оценявания.

По отношение на преподаването и ученето в електронна среда става ясно, че в 97,3% от училищата се прилагат различни форми на дистанционно обучение, в 2,7% от училищата не се прилага. В дистанционно обучение са обхванати 84,57% от учениците, като 15,43% не участват.

Проучване за т.нар. малки матури са извършили и от синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”. На въпроса „Смятате ли, че НВО в 4 клас трябва да отпадне?” при анкетирани 3063 човека 94.9% /или 2907 души /са отговорили: „Да, категорично!”, 4.8% смятат, че не е полезно да няма НВО, и 0.3% нямат мнение.

Като е известно, четвъртокласниците, които са първият випуск, вървящ изцяло по новите учебни програми още от първи клас, ще се явяват на националните външни оценявания по нов формат. Изпитите вече ще са два /като отпадат тези по Човекът и обществото и Човекът и природата/ – по български език и литература на 27 май и по математика на 28 май. Те ще бъдат с продължителност 60 минути, вместо досегашните 40, и чрез тях ще бъде установено дали учениците са постигнали изискванията за резултати по обучението по съответните предмети.

Конкретно НВО-то по БЕЛ ще включва 3 части – диктовка и езикови задачи с избираем отговор, текст за четене с разбиране и текстови задачи към него, речева задача с творчески характер. Новото е, че диктовката ще се прави от аудиофайл, а не, както досега – от учител четец на място, също така за първи път има творческа задача, лист с отговори, а като цяло форматът на НВО в 4 клас следва този при 7 и 12 клас – по стаите ще има камери, изпитните материали ще се проверяват електронно от двама независими оценители…

И без извънредната ситуация около новия формат на националното външно оценяване в 4 клас имаше доста неясноти и полемики. Група от 14 начални учители от страната /в това число и 3-ма от Благоевград/ бяха поканени в МОН, където в продължение на 4 часа обсъждаха с министъра на образованието Кр. Вълчев и зам. министър Т. Михайлова новия формат, или както се изразявава  директорът на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование” Евгения Костадинова – нов модел на НВО-то в 4 клас. Екипи на МОН влязоха изненадващо и по училища и помолиха  четвъртокласници да направят по една диктовка и да им подарят. Тогава учители коментираха, че най-вероятно от МОН искат да „тестват” ритъма, темпото на учениците, за да се ориентират как точно да направят диктовките на запис. От самото министерство пък обясниха, че посещението им по училища е свързано с мониторинг на дейности по проект „Подкрепа за успех“. Проведената диктовка не цели да проверява резултатността, а е само един от аспектите, който дава информация относно изпълнението на проекта.

Съществени реформи има в 10 клас. С влизането в сила на новия Закон за предучилищното и училищно образование гимназиалната степен бе разделена на два етапа – първи гимназиален до 10 клас и втори гимназиален до 12, който е по желание. Сега през настоящата учебна година „излиза” първият випуск десетокласници, които, ако решат, могат да не учат повече и законът им дава право, ако искат, да не продължат в 11 и 12 клас. Съответно учениците в 10 клас ще държат два задължителни изпита по БЕЛ, като има още две заложени НВО-та – по чужди език и по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности, но те са по желание на учениците. Изпитите по български език и литература и по математика за 10 клас ще се проведат едновременно с тези на 7 клас на 9 и 11 юни При матурата по БЕЛ знанията ще се проверяват чрез тест с общо 23 задачи; времетраенето – 90 минути, а материалът ще е от учебните програми за VIII клас, за IX клас и за X клас.

14 от задачите ще са с избираем отговор; 6 задачи с кратък свободен отговор; една задача ще е за редактиране; 1 задача – с разширен свободен отговор; 1 задача за създаване на текст.

Изпитният формат по математика включва тест от 17 задачи за 90 мин., като  15 от задачите ще са с четири възможни отговора, от които само един е правилният; 2 задачи ще са с разширен отговор за решаването на които ученикът трябва в писмен вид да изведе доказателство на задачата.

Като цяло оценките от НВО в 10 клас нямат тежест и могат да послужат най-вече на десетокласниците от новия вид – обединените училища /обучаващи ученици до 10 клас/ при кандидатстването им за втори гимназиален етап.

„Това, че някой ученик не е положил успешно изпитите в 10 клас, не означава, че ще отпадне от образователната система”, това поясни след въпрос на „Струма” министърът на образованието Красимир Вълчев при посещението си в Благоевград за откриването на новата академична година в Югозападния университет. И до ден-днешен ученици, родители, учители и директори продължават да се чудят необходими ли са и за какво НВО-та в 10 клас. Образователни специалисти коментираха, че целта на изпитите е да се види, изчисли т.нар. добавена стойност. Тоест с какви знания и подготовка е постъпило детето в 8 клас и след това как е усвоило съответните компетентности, заложени в ДОС /държавните образователни стандарти/ при приключването на всеки етап. Най-вероятно това е и единствената логика на НВО-то в 10 клас, още повече че и да не издържат изпитите учениците, ако искат, пак могат да продължат в 11 клас.

На фона на всичко и  предвид извънредното положение и предизвикателствата, свързани с новия вид  дистанционното обучение, предложението е изпитите, които не служат за кандидатстване, да не се провеждат. Основният аргумент е, че няма да има достатъчно време за организирането им и резултатите от тях няма да бъдат обективни.

„Категорично подкрепям това искане”, заяви директорът на Земеделската професионална гимназия в Сандански Емил Терзийски, който е областен председател на съюза на работодателите в системата на народната просвета. Той коментира, че са провели онлайн съвещания на управителния съвет на СРСНПБ, на които са коментирали тези въпроси, и предложенията вече са изпратени до МОН и социалните партньори от отрасловия съвет.

По време на разговора Е. Терзийски повдигна и друга важна тема – за производствените практики на десетокласниците. По този повод ръководителят на учебното заведение разясни, че първоначално, както е и по учебен план, било заложено практиките да са през лятото. От МОН обаче не съобразили, че издаването на удостоверение за завършен първи гимназиален етап е до 3 юли /тоест десетокласниците първо ще завършват, а след това ще ходят на практика/, и пуснали указания практиките да се провеждат в учебно време.

„Учениците ни провеждат своята практика в хотели, ресторанти, предприятия по 4 часа в петъчните дни. Това означава, че като се върнат на училище, ще трябва да увеличим тази натовареност на 6 часа, което е в пълен разрез с всички нормативни изисквания”, сигнализира за създалия се казус  Е. Терзийски и предложи практиките да се изтеглят и приключат до към 10-12 юли и десетокласниците да вземат удостоверенията си до 20 юли. И за да не повлияело това на учениците от 10 клас на обединените училища, графикът с дейностите за  кандидатстване за приемане на места по допълнителен план-прием /т.е. в 11 клас/ също да бъдат изтеглен с 1-2 седмици.

„Най-притеснено ми е за държавните зрелостни изпити и дванадесетокласниците”, призна Е. Терзийски и допълни, че постоянно му звънели зрелостници да го питат ще имат ли абитуриентски бал, а той ги успокоявал, че ако има матури, ще има и бал.

С оглед на това, че има немалка вероятност абитуриентите реално да влязат по класните стаи за 5-6 дни и след това веднага да трябва да се явят на матура, директорът на ЗПГ изрази мнение, че е най-добре държавните зрелостни изпити също да се изтеглят и да се проведат на по-късен етап. „Какво пречи матурите да са в периода например 20-23 юни и след това да са баловете, какъв е проблемът?”, попита областният председател на  СРСНПБ.

В заключение Е. Терзийски изтъкна, че работещите в системата на образованието са изключително напрегнати и натоварени и за да се успокои и облекчи ситуацията до известна степен, е най добре тази година да не се провеждат национални външни оценявания в 10 клас.

„НВО в 4 и 10 клас трябва да отпаднат, а изпитният материал за 7 и 12 клас да се олекоти  и матурите да се проведат през юни!”, коментира и областният председател на Синдиката на българските учители /СБУ/ Бонка Ичкова.  На същото мнение бе и председателят на Регионалния синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ Васил Мурджов.

Вчера/ 27 март/ репортер на „ Струма” изпрати писмено запитване до МОН дали се предвижда отпадане, промени в дати, преструктуриране или редуциране на материал при националните външни оценявания в 4, 7, 10 клас или държавните зрелостни изпити в 12 клас? Малко по-късно в телефонен разговор служител от пресцентъра, работещ дистанционно от вкъщи, каза, че и министърът, а и зам. министърът сутринта са се изказали по темата.

Имайки предвид, че е най-добре информация да се търси от „извора”, госпожата от пресцентъра отговори на въпросите така: „На този етап не се предвижда отпадане на национални външни оценявания, може да отпаднат автори и теми от изпитни материали”.

По отношение на дистанционното обучение от пресцентъра предадоха думите на министър Вълчев, че дистанционно учат 90% от учениците в страната ни.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *