Учителката в благоевградското IV ОУ Т. Филипова: Преподавам математика онлай както и в училище, използвам бяла дъска, графичен таблет, урокът е като този в класната стая, с тази разлика, че сега мога да обхвана повече ученици

Таня Филипова е учител в благоевградското IV ОУ „Димчо Дебелянов”  и има 15-годишен професионален стаж. Преподава математика и информационни технологии на учениците в 5 и 6 клас. Наред с това е автор на проекта за въвеждането на нов учебен предмет „Състезателна информатика” в 3 клас, с който IV ОУ бе одобрено и включено в списъка на иновативните училища в страната ни за тази учебна година.

Разговаряме с г-жа Филипова за това как се преподава и учи математика онлайн, как успява да мотивира учениците, за въведената иновация,  и не на последно място – за новите учебни програми и новите интегрирани тестове, които ще влязат като национални външни оценявания в 7 клас след две години.     

 • Г-жо Филипова, как преподавате математика в електронна среда от разстояние?
 • Много лесно. По същия начин, както и в училище, само че сега бялата дъска е в Paint /б.р програма за рисуване с цветен режим за работа/, имам и графичен таблет, с който пиша. Урокът в електронна среда по нищо не се различава от урока в класната стая, с изключение на това, че тук мога да обхвана повече деца, отколкото в училище.
 • А обхващате ли ги реално, има ли отсъстващи?
 • Няма отсъстващи. Децата работят с голямо желание, не закъсняват, родителите също са доволни. Вдигам всеки един ученик всеки час.
 • Тук е моментът да кажа, че петима ученици в 5 клас от социално уязвимите групи нямат устройства, затова те идват да учат присъствено. Всеки ден имат по три астрономически часа самоподготовка по български език и литература и по математика с колегите от целодневната организация. Така че в IV ОУ „ Димчо Дебелянов” нямаме ученици, които да не са обхванати.  
 • Тоест независимо дали присъствено или онлайн…
 • Материалът се усвоява в електронна среда на по-добро ниво, отколкото в училище. Вкъщи децата не се разсейват толкова, а и са под контрола на родителите. Не отвличат вниманието си със странични неща, като например дали някой си е забравил тетрадката, на друг му се пие вода, на трети му се ходи до тоалетна. Просто в електронна среда те не се виждат едно друго, само се чуват.
 • Отнема ли Ви повече време да подготвите уроците?
 • Не ми отнема повече време. Както споменах, и в училище, и онлайн използвам работна дъска, различни материали, цветове за онагледяване на дадена ситуация. Прилагаме различни програми за проценти, обикновени дроби… Ето например  в 6 клас при декартова координатна система използвам вече разграфена координатна система. Така на децата много по-добре се онагледява записването на координатите на точката и те възприемат визуално в по-голяма степен  нещата, отколкото в училище на самата дъска. И пак ще кажа: и децата, и аз работим с голямо желание, като се опитвам да им предам тази любов към математиката, и те усвояват материала.
 • Споменахте, че използвате графичен таблет. Това някакво изискване ли е?
 • Не е изискване. Аз си го въведох още миналата година по време на дистанционното обучение. Просто прецених ,че няма как по друг начин да преподавам математиката. Сега аз пиша, децата ми диктуват и съм приспособила таблета, като дъска в училище 
 • Вие самата привърженик ли сте на дистанционното обучение?
 • Аз съм привърженик на това, когато е необходимо, дистанционното обучение да покрива присъственото. И ако нямаше нужда, щяхме да сме си в реалните класни стаи и децата щяха да имат социален контакт. Но по-добре онлайн, отколкото никак.
 • Не Ви ли притеснява фактът, че този вид обучение- през компютри, телефони от вкъщи продължава прекалено дълго?
 • Никой не знае какво следва оттук нататък, така че може и това да е бъдещето. Или да сме по пътя на нещо ново, с което трябва да свикнем и децата, и ние.  
 • Всъщност Ваши колеги прогнозират, че след време ще се въведе един вид хибридно обучение, например децата ще ходят на училище три дни в седмицата, а в останалите два ще учат от вкъщи.
 • Може би за редица от предметите тази форма ще бъде много добра. Ще се дават повече домашни и учениците ще могат да работят от вкъщи и не винаги под контрола на учител. Така ще се даде повече самостоятелност, което ще помогне за тяхното развитие, защото в живота всеки е сам. Когато човек е в професионалата си форма и работа – няма обучители, както в училище. В този смисъл е добре учениците да се научат да разчитат на себе си, на своите знания и умения в по-голяма степен.
 • Не мога да не Ви попитам – образователни специалисти отчитат, че през последните години ученици, особено в начален и прогимназиален етап, „дърпат назад” с математиката. Вие констатирате ли такава тенденция?
 • Да, има такава тендениция. Тя се дължи на факта, че в момента нашите деца имат много други странични забавления, които за тях са много по-интересни. Например една компютърна игра им отнема много от личното време. Получават много и разнородна информация от различни онлайн платформи като Фейсбук, Тик-Ток… и едно от друго се увличат по тези забавления. Това до известна степен ги разконцентрира, макар че при моите ученици има доста домашни. Всеки ден се проверяват и няма ученик, който да не е изпълнил първо урочните си задължения и след това останалото.
 • За да са на необходимото ниво учениците, всеки ден ли трябва да решават задачи?
 • Въпросът е, че трябва да решават повече текстови задачи и да не наблягат толкова на числовите. Проблемите на националното външно оценяване в 7 клас идват точно от това. Задачите са зададени под формата на текст, няма директно: пресметнете. Затова и аз се опитвам да давам повече такива задачи, решаваме и много тестове, за да могат учениците да свикнат. Просто е необходимо децата да „махнат тази забрана”, че текстовата задача е трудна. Напротив, не е трудна, когато се решава постоянно под такава форма. Аз самата давам много домашни. Ако детето не работи вкъщи достатъчно време, няма как с 30 минути по време на часа да усвои материала. Математиката изисква много труд и старание и не може с една задача за домашно да се постигне желаното ниво. Трябва от един вид да има поне 5-6 примера, за да може детето да ги запомни трайно, а не само за съответния урок, и на следвашия час това да се е „изпарило” и ние да започнем пак отново. Още повече, както казах, пропуснатото сега няма как да се навакса по-нагоре. Всеки час вземаме ново правило и ако в 5 клас детето не е научило обикновени или десетични дроби, в 6 клас няма да може да усвои рационалните числа. Тогава ще получи и комплекси, че не знае нещата, другите ще вървят напред, а то още повече ще закъса, ще се натрупат пропуски и при следващия материал. Затова по-добре сега, когато се взема основата, да им е по-трудно, за да може по-нагоре да им е по-лесно и да не се срамуват от себе си, защото когато човек не знае, той се срамува.
 • Спомням си, че миналата година бяхте против това да отпадне изпитен материал от НВО в 7 клас, както всъщност се случи.
 • Точно така, бях против. Разбирам, че не навсякъде условията са еднакви – бърз интернет, ресурси за провеждане на онлайн часовете, все едно са присъствени, но ние успяхме да подготвим учениците. Беше обидно, а самите те бяха разочаровани, че не успяха да покажат изцяло знанията си, още повече че НВО беше върху материал, изучаван първия срок. Така или иначе нашите ученици се представиха много добре, беше им предаден целият материал, а както говорихме, това е основата за гимназиален етап. Друг е въпросът, че никой от колегите не се върна назад, и ако отпадналият материал не е предаден тогава, в 7 клас просто е пропуснат. Говорим за геометрия, и настина не знам как децата ще продължат нататък без тези основни теореми. Ще им бъде доста трудно.
 • Г-жо Филипова, строг учител ли сте?
 • Това трябва да кажат децата и родителите, но според мен съм доста строг учител.
 • Колко двойки написахте за срока?
 • Все още не е краят на срока /б.р. към неделя, 24.01./, но се очертава в петите класове да има една-две слаби оценки, в шестите ще са повече. Някои ученици не четат, не решават достатъчен брой задачи, а материалът е на много по-високо ниво, което се изисква от тях. Съответно там ще има пет двойки за срока, за да могат най-вече да си вземат поуката, че имат и отговорности, а не само права
 • Тоест мислите, че със „Слаб” / 2/ за срока ще стимулирате учениците по някакъв начин.
 • Най-малкото родителите ще разберат, че усвояването на материала не е на необходимото ниво. По този начин ще покажа на учениците, че имат още какво да дадат от себе си, за да получат заслужено тройката в края на годината. Имат още един шанс – втория срок да се коригират.
 • Оставяте ли ученици на поправителен изпит по математика?
 • По принцип да. Оставям на поправителен такива деца, които нямат интерес към учебния предмет, не могат да се справят, и то не заради липса на капацитет, а заради това, че не внимават в час. Давам възможност на всеки. Достатъчно е само да слушат, за да не се явяват на поправителни изпити.
 • Много ученици обаче си задават въпроса: за какво ми е да уча дроби, координатна система…. с какво ще ми помогне математиката…
 • Математиката е основният предмет, с който се кандидатства след 12 клас за почти всички университети. Освен това няма професия, в която да не е застъпена математиката. Дори и в медицината и фармацията се изучават интеграли. Едва ли има и човек, на когото да не му е нужно да покаже на детето си в 5-6-7 клас и нагоре, някоя задача. И когато детето попита: „Мамо, можеш ли да ми помогнеш”, е  желателно да имаме тези знания.
 • Как мотивирате учениците да учат математика, като изключвам тези с двойките?
 • Напротив, оценката няма толкова голямо значение. По-важното е детето да се покаже, да бъде първо, да видят родителите му /защото и те са до тях по време на онлайн обучението/, че и то може, че е добро като всички останали. Аз се опитвам да им обясня, че математиката не е толкова трудна, когато се изучава системно, че всеки има правото да ме попита, дори да ме върнат на предишна задача, да не се страхуват да задават въпроси, да няма напрежение по време на урока. Когато забележа даден пропуск, компенсирам първо с обяснения, след това с домашна работа. Това е! Стимулът и мотивацията идват с добро отношение от двете страни учител-ученик и партньорство от страна на родителите.
 • Учители, директори отчитат като недостатък на онлай обучението субективизма при оценяването. В смисъл,че в момента се изнасят нещо като „открити уроци” пред цялото семейство, а майки, баби… вземат отношение, подсказват на децата при контролни, класни работи.
 • Ние много добре си познаваме децата, знаем какво могат сами и къде има „чужда намеса”. Аз самата много се радвам, че родителите помагат, виждат колко е труден материалът, а и по този начин виждат къде са пропуските на детето. И ако наистина са отговорни, ще вземат мерки тези пропуски да бъдат наваксани.

Една оценка не прави знанията. Дори и да напиша шестица в дневника, много по-важното е на следващия път, когато сме присъствено, детето да я оправдае, защото ще дойде и този момент – ученикът ще трябва да защити отличната си оценка сам.

И пак ще кажа: нямам нищо на против родителите да помагат и за домашните, по време на часовете, на контролните. Няма никакъв проблем дори да подсказват. Така те също могат да бъдат съпричастни и да разберат, че е много тежко и на учителите, и на децата да стоят по 6 часа пред компютрите по 6 различни предмета. Съвместното писане на домашните, помагането във всякаква област ще заздравят семейните отношения между учениците и родителите им.

 • Родители на петокласници споделиха, че още в началото на учебната година сте ги посъветвали, ако не разбират математиката, да не се опитват да помагат на децата си.
 • Да, точно така.Това е много специфична материя и са необходими трайни знания, за да може да се показва на децата. Ако човек не е наясно, по-добре да не ги обърква и те да останат с впечатление, че не знаят. Още повече че в училище имаме достатъчно часове и консултации, за да обясним материала, така че да им стане ясно. Конкретно за IV ОУ имаме и разширена подготовка по двата основни предмета – български език и математика, за което много благодаря на директора.Така задължителните четири часа плюс двата допълнителни ни дават възможност да обхванем учениците, да разделяме тежките уроци и те да се преподават в два, ако трябва, и в три часа, за да могат децата да усвоят материала и да не оставят пропуски.
 • Като говорим за достатъчно часове, какво мислите за новите учебни програми?
 • Новата учебна програма въвежда още един час по математика в 5 и 6 клас. Това е много необходимо там, където нямат разширена подготовка. Имаме и обещание, че в учебните програми няма да бъдат добавяни теми. Те ще останат на сегашното ниво, което ще ни даде правото още повече да затвърждаваме материала. Както казах, в 5-6-7 клас цикълът математика е основен и пропуските след това не могат да се наваксат. В гимназиален етап се стъпва на знанията от прогимназиален и ако едно дете не е усвоило материла, вече в 8 клас математиката му става като на чужд език.
 • Настоящите петокласници вървят от 1 клас изцяло по новите учебни програми. За тях материалът по математика сега по-труден ли е или по-лесен в сравнение с предходните випуски? 
 • Не е по-труден. И двете паралелки в 5 клас, на които преподавам, са усвоили началния курс на едно високо ниво и сега продължават със същия интерес. Много им е приятно, участват в часовете. Наскоро имахме и външен гост /б.р. в един от часовете влиза старши експертът по математика в РУО Славка Манова/, но това по никакъв начин не притесни учениците да питат, да отговарят. Часът мина изключително спокойно, с активното участие на всички ученици.
 • Какво мислите за новите интегрирани тестове, които след две години ще заменят сегашните национални външни оценявания по български език и литература и по математика?
 • Да, настоящите петокласници ще се явят на такъв интегриран тест в 7 клас. Той ще бъде съставен от няколко предмета. Въпросите отново ще са 20, например 5 по математика, 5 по БЕЛ, 5 по история и география, 5 по билогия и химия. Лично аз много се радвам, че ще има такъв интегриран тест, защото не всеки е математик или българик. В дългогодишната си практика съм имала деца, които едва изкарват „Среден” /3/ по математика, но по всички останали предмети са отличници. Тях ги затрудняваше именно това да бъдат приети в желаната гимназия заради математика. Хубавото е и че ще си поделим отговорността с колегите по другите предмети, да не бъдем виновни само ние учителите по БЕЛ и математика. Важна е и общата култура, децата ще имат възможност да покажат знания във всички области, а не както досега са свикнали – по български и математика. Ще бъде много интересно.
 • И освен по БЕЛ и математика ученици ще тръгнат на частни уроци и по другите предмети?
 • Не, няма да ходят по никакви частни уроци, ако се пуснат материали по-рано, да не е в последния момент, както всяка година. Ако се покажат такива примерни тестове навреме и децата имат възможност да се подготвят поне една учебна година, мисля, че няма да има нужда дори от частни уроци по математика и български. Просто материалът няма да е застъпен на такова високо ниво, ще е на по-основно и няма да има нужда от частни уроци
 • Тоест, според Вас интегрираните тестове ще бъдат по-лесни от НВО само по БЕЛ и по математика?
 • Подготвяйки ученици за военните училища, съм срещала такива интегрирани тестове. Математиката не може да се качи на толкова високо ниво, при положение че са застъпени и други предметни области. И децата показват настина едни добри резултати, и няма да са както сега – максимумът по математика да е „Добър” /4.40/, а ще са „Много добър” /5/ – пет и нещо, защото са свързани с по-лесни въпроси във всичките области.  
 • Г-жо Филипова, освен по математика преподавате и по информационни технологии. Вие сте и специалистътq разработил проект, с който IV ОУ „Димчо Дебелянов” придоби статут на иновативно училище. Ще споделите ли малко повече по тази тема?
 • Самата иновация е свързана с въвеждането от настоящата учебна година на нов учебен предмет „Състезателна информатика” в 3 клас, което е много интересно за децата и е един вид забавление за тях. Това е един вид математика за писане на програмен език. Целта е да ги подготвим за участия в състезания, които започват от 4 клас. Към момента темпото е по-бавно, по-занимателно, състезателно – под формата на игри. Родителите също наблюдават иновацията и се включват. Помагат на децата си с набиране на програмите, следят ги да не изпуснат дадена символика, защото програмата няма да тръгне, ако липсва дори и една точка, запетайка, незатворена скоба. Пише се изцяло на английски език. По този начин се осъществяват и междупредметни връзки. Учениците научават нови думи на английски, а и усвояват правилата за програмиране на С++ . Всъщност идеята на тази разширена подготовка, или иновацията, е да свикнат първо с мисълта какво е програмиране, да покажат колкото могат, а от догодина вече ще въведем по-сериозно предмета. Тогава ще бъдат обхванати и новите третокласници, както и четвъртокласниците, които сега са в 3 клас. Надявам се да покажем знанията в тази област и че можем да сме конкуретноспособни и на други градове.
 • До известна степен „Състезателната информатика” помага и за „Компютърното моделиране”.
 • Да, двата предмета се припокриват донякъде. Разликата е,че при „Компютърното моделиране” се изучава Scratch, който е по-скоро занимателен  език, а при „ Състезателната информатика” истински работещ програмен език. Сега третокласниците се обучават присъствено, но и в електронна среда заниманията протичат по същия начин. Стартираме Code::Blocks, показвам им презентации на всеки урок. Олекотено се обяснява как и защо действа всеки оператор и децата вече знаят да си записват програмите, да ги компилират… Всяко нещо е плюс в живота,  дори да не се занимават в бъдеще с програмиране, поне ще са се докоснали, което ще им бъде от полза. Сега в новата учебна програма по информационни технологии предполагам, че ще бъде застъпен именно езикът С++, като целта е да се въведе програмирането в училище. Така че нашите ученици ще бъдат запознати с този материал още в 3, 4 клас и след това няма да им бъде толкова трудно в 5 клас.
 • Конкретно в IV ОУ информационните технологии се изучават от първи клас, след това идват компютърното моделиране, занимания по дигитален свят, състезателна информатика. Не смятате ли, че прекалено много се набляга на тази област?
 • Факт е и че интернет услугите навлязоха много повече, отколкото реалните. Математиката е в основата на всяка една професия, но напоследък не се харесва толкова много на нашите учениците и ние трябва да ги мотивираме да я изучават, колкото и да е трудна. Така че е нормално математиката да излезе като приоритет. Това го виждат и в Министерството на образованието, затова се започва намаляване на езиковите паралелки за сметка на математическите.
 • Не е ли много по-важно детето да е грамотно, отколкото да може да „щрака” на компютъра?
 • Да, много е важно детето да е грамотно, дори в  дигитална среда. Ние наблягаме на това и в часовете по информационни технологии. Учейки ги, държим и на правилата на българския език, да се пише единствено на кирилица, а не на латиница, да се спазват параграфи, запетайки. Така че българският език винаги ще бъде на първо място, както и английския език ще бъде на второ, тъй като светът вече е отворен, но на трето място ще дойде математиката, няма как да се представим пред света без нея.     
 • И на финала: кое е най-важното нещо, на което искате да научите учениците си?
 • Да се уважават един друг, да обичат семейството си и да оценяват, че имат достъп до интернет, до образование, да осмислят, както и времето ни показва, че трябва да сме заедно. Така че на първо място е това да бъдат хора. След това искам да разберат, че трябва да знаят много, в тези трудни времена образованието ще победи  всичко останало!  

Интервю на СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА  

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *