Фирма, близка до „Мултигруп”, строи къщи за гости и ресторант насред 2 защитени зони в с. Копривлен

Фирма, свързана с ликвидатора на Вагоноремонтния завод в Карлово, с „Мултигруп” и Илия Павлов – Павел Илиев Златинов, започва строителството на къщи за гости и ресторант в местността Лялево, в землището на хаджидимовското с. Копривлен.

„ВЕИ-Пирин” ООД ще строи върху огромен имот от 239,999 дка, който собствениците на фирмата купиха през 2008 г. от военните срещу скандално ниската цена от 17 ст./кв.м. Става въпрос за бившия военен полигон, върху който в момента има изградени 4 сгради – битова с площ от 127 кв.м, учебен корпус от 158 кв.м, тренажор на един етаж, също с площ 158 кв.м, и триетажна вишка със склад и площ от 122 кв.м. Едната от бъдещите къщи за гости и ресторантът ще бъдат разположени във вишката след реставрация с природни материали, а втората къща ще се изгради на празен терен. Предполага се, че двете къщи и заведението ще заемат най-много 10 дка от общия имот.

За всичките близо 240 дка още през 2009 г. „ВЕИ-Пирин” е издействала регистрирането им като терен за производство на електроенергия. Фирмата смятала да направи в имота фотоволтаична централа. Така и не се стигнало обаче до издаване на разрешително за строеж и мероприятието дори не е стартирало.

Инвестиционното намерение за хотелиерски бизнес на „ВЕИ-Пирин” в Копривлен не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но е в границите на защитените зони „Славянка” /за опазване на дивите птици/ и на „Среден Пирин-Алиботуш” /за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна/. Въпреки това директорът на РИОСВ – Благоевград Ангел Георгиев е парафирал предложението за строежите като „допустимо”, тъй като бъдещите къщи за гости засягали незначителни проценти от двете зони – 0,002% от „Среден Пирин-Алиботуш” и 0,006% от „Славянка”. Малко по-висок процент – 0,099, ще бъдат унищожени от природното местообитание на полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик в обхвата на „Среден Пирин-Алиботуш”, но и този процент не е попречил на положителното становище на РИОСВ. Според Ангелов това е така, понеже през годините терените тук изцяло променили облика си, обраствайки с шипка, папрат, хвойна и леска. Освен това екоинспекцията е поставила условие на инвеститора – след като си застрои терена, да го озелени с традиционни, а не инвазивни чужди видове растения за България.

Според българските справочни регистри “ВЕИ-Пирин” ООД е регистрирана през 2008 г. с адрес на управление в София, предмет на дейност – производство и продажба на електрическа енергия от възобновяеми източници, и капитал от 5000 лв. Пръв собственик и управител от 11 април 2008 до 20 юни 2014 г. е бил Павел Илиев Златинов, който след това е прехвърлил фирмата на две други дружества – „Декол” ЕООД и „Макметал” ЕАД. Между 2008 и 2016 г. като съдружници във „ВЕИ-Пирин” се изреждат още 4 фирми, докато се стигне до настоящото съдружие между „Миконс” и „Комб инвест”. Управител на ООД-то от 2014 г. е Цветелина Валериева Рибагина.

Освен във „ВЕИ-Пирин” до 2014 г. Павел Златинов и брат му Иван Златинов са били съоответно зам. председател и председател на съвета на директорите на някогашната социалистическа гордост на Карлово – Вагоноремонтния завод /ВРЗ/, произвеждал в продължение на половин век локомотиви, мотриси и вагони, резервни части за тях, възли и агрегати за подвижния железопътен състав. Заводът е приватизиран през 1999 г. Мажоритарен собственик е регистрирана в Малта фирма, а дребни акционери тогава са братята Павел и Иван Златинови, които държат под 2%. След като поемат управлението на ВРЗ – Карлово обаче, двамата дребни акционери обявяват синдикатите в завода „извън закона” и правят мащабно разширение на работната площадка с обща площ от 13 000 кв.м благодарение на 60 милиона лв., отпуснати по европрограма, и още 129 000 лв. по програма „Развитие на човешките ресурси“. През 2010 г. обаче Златинови започват да забавят, а после и да спират да плащат заплати, и от 210 души персоналът се стопява на 60.

5 години по-късно Вагоноремонтният завод в Карлово фалира окончателно и Софийски градски съд го обяви в несъстоятелност по искане на „ИТТ България” ООД, ОББ и още няколко фирми, сред които „Макметал холдинг” АД и „Сплавкомерс” АД, в чиито ръководства са и двамата братя Павел и Иван Златинови. Общият размер на пасивите на фалиралото дружество възлиза на 30,9 млн. лв., а активите му – със 7 млн. лв. по-малко.

От всичките кредитори доста любопитна е „Сплавкомерс”, в която основен акционер е „Макметал”. До 2003 г., когато е убит Илия Павлов, „Сплавкомерс” е в кръга на „Мултигруп”, неин управител е самият Павлов, а основната й дейност се свежда до изнасяне на  метални отпадъци от „Кремиковци” с невероятна печалба. Братята Павел и Иван Златинови купуват „Сплавкомерс” в годината, когато започва разпадът на „Мултигруп”. В момента основният акционер на „Сплавкомерс” е „ВЕИ-Пирин”, която ще развива туристически бизнес в Хаджидимовско, в къщи за гости насред 2 защитени зони. Павел Златинов пък е в ръководството на общо 13 компании, спечелили през последните години повече от 12 млн. лв. от публичните фондове.

БОРЯНА ЦОНЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *