Фирмите на Д. Докин от Разлог и на М. Вакльов от с. Бабяк с покана да превозват пътници по 10 линии срещу 900 хил. лв.

Транспортните фирми – разложката ЕТ ?Димитър Докин-Рени?, представлявана от Д. Докин, и ?Балкантранс-2009? ЕООД със седалище и адрес на управление село Бабяк, община Белица, представлявана от Муртаза Вакльов, са с покани за участие в обявената от община Разлог обществена поръчка за превоз на пътници, чиято процедура ще се проведе чрез пряко договаряне. Обществената поръчка е на стойност 900 хил. лева без ДДС и е за покриване на автобусните линии по утвърдените междуселищни маршрутни разписания от общинските, областните и републиканските транспортни схеми през следващите пет години.
Общо 10 са маршрутните линии, които са включени в обществената поръчка. Две от тях са от утвърдената републиканска транспортна схема и са за превоз на пътници до столицата. Едната е по маршрут село Елешница-София и обратно, а маршрутното разписание се изпълнява целогодишно. Втората маршрутна линия е по разписание Баня-София и се изпълнява само в неделя. Тя е за улеснение на учащи и работещи, които се прибират в последния ден от седмицата.
Пет са маршрутните линии от утвърдената областна транспортна схема. Едната покрива междуградската линия Разлог-Банско-Баня-Разлог и се изпълнява целогодишно два пъти дневно по утвърденото маршрутно разписание. Втората е по линия Банско-Разлог със спирки при две от гимназиите в административния център. Автобусната линия е утвърдена и с цел покриване на транспортните нужди на учениците от РПГ ?Никола Стойчев? и СУ се изпълнява в периода от 15 септември до 30 юни. Разписанието е съобразено с началния и крайния час на учебния процес на двете училища.
Другите два маршрута са село Елешница-Благоевград и село Елешница-Разлог. Маршрутното разписание се изпълнява ежедневно в рамките на учебната година, при втория без събота и неделя. По разписание автобусът, пътуващ по линията Елешница-Разлог, тръгва в 06:50 часа и преминава през Добринище и Банско с цел отново улеснение на учащите и работещите.
Три са маршрутните линии от утвърдената общинска транспортна схема и извършват превоз до селата от община Разлог – Долно и Горно Драглище, Добърско, Бачево и Годлево. Маршрутното разписание включва както сезонни, така и целогодишни линии. Сезонните са отново за периода на учебната година от 15 септември до 30 юни
Двете фирми, които са поканени от община Разлог да участват в процедурата, трябва да представят своите оферти до 26 август. Финансирането на поръчката е за предвиденото компенсиране на превозвачите за извършените разходи за превоз на лицата, ползващи намаление от цените, а именно – пенсионери, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали, деца и студенти в редовна форма на обучение.
Офертите на участниците ще се оценяват по два показателя – цена, която е с по-голяма тежест, и техническо предложение, в което основният показател е екологичност на превозното средство.
Обявената миналата година обществена поръчка от община Разлог бе прекратена, тъй като фирмите, които бяха подали оферти за участие, не отговаряха на предварително обявените критерии и бяха отстранени.
Оферти бяха подали якорудската фирма ?Якоруда Бус Експрес? ЕООД и ЕТ ?Димитър Докин-Рени?, която е с покана за участие и в настоящата процедура. Фирмата е била единствен участник и при обявената процедура през 2017 година, но отново заради несъответствия със заложените критерии е отстранена, а обществената поръчка прекратена.
ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *